SFF-politikk, IT/digitalisering og personalpolitikk på agendaen

Oppmerksomhetsunderskudd er et begrep jeg ofte reflekterer rundt. Hvor mange saker kan vi løfte samtidig og i hvilket tempo?

Vår omverden har en betydelig interesse for UiO og for sektoren for øvrig. Dette er både ønskelig og positivt. Det skal has store forventninger til oss, men i hverdagen føler vi en spenning mellom å bruke tid på tydelig intern ledelse og utvikling av organisasjonen versus det å svare på forventninger fra et betydelig antall eksterne aktører. Da er det godt å se hvilke svært viktige saker som står på agendaen i de kommende styremøtene.

Eksternfinansierte sentre ved UiO

En veldig viktig sak for oss er fremragende forskning. I går møtte viserektor Åse Gornitzka og jeg i UiOs selvorganiserte SFF-forum (Senter for fremragende forskning) for å høre SFF-ledernes syn på forslaget til en tydeligere politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO. Dette forslaget skal styrebehandles i februar. Vi er glade for svært gode tilbakemeldinger, selv om vi merket oss at noen passasjer i politikkforslaget kunne utfordre tverrfagligheten ved UiO snarere enn å bidra til at den blomstrer. Ett av de konkrete tiltakene, en støttende task force som bidrar til å løse utfordringer spesielt i søknadsfasen, ble svært godt mottatt. Det skal ikke være noen tvil: Universitetet i Oslo ønsker å lykkes med sentre for fremragende forskning.

(forts. under bildet)

Vi vil lykkes med Sentre for fremragende forskning. Et av dem er RITMO-senteret som skal identifisere mekanismene som ligger til grunn for hvordan mennesker oppfatter og bruker rytme. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Digitalisering og forbedring

Masterplan IT og program for administrativ forbedring og digitalisering ved UiO står også på agendaen i styrets februarmøte. Programmet er en overbygning for prosjektene "UiO: Økonomi og lønn" og "UiO: Saksbehandling og arkiv", "Fellesløsninger" og "IT-drift".

Programmet skal bidra inn i arbeidet med å fornye, forenkle og samordne administrative prosesser ved UiO. Programmet arbeider med løsninger knyttet til «tunge» administrative systemer hvor løsningene ligger noe frem i tid, men også på mindre løsninger som tas i bruk nå. UiO har nå sine to første «software roboter» i drift, og de har fått mange gode forslag på andre prosesser hvor disse kan bidra til en bedre arbeidshverdag. Jeg har fått løfte om at flere vil komme nå i vår.

Vi vet at IT og digitalisering treffer oss på så mange måter. Vi er i ferd med å ruste oss godt til å møte utfordringene og ikke minst for å utnytte mulighetene. UiO har alltid vært en institusjon som har ligget i front når det gjelder å ta i bruk IT og digitalisering. Det skal vi gjøre også i tiden som kommer.

Helhetlig personalpolitikk

Vi gikk som rektorat til valg blant annet på en helhetlig personalpolitikk. Arbeidet mot trakassering er tema i februarmøtet, og arbeidet mot uønsket midlertidighet i marsmøtet. I begge sakene mener jeg vi har tatt og tar grep som leder oss i riktig retning. Styresakene er selvsagt bare en del av arbeidet. Det er det vi gjør i det daglige som virkelig gjør en forskjell. Hvordan vi løser konfliktsaker, hvordan vi forebygger trakassering, hvordan vi følger opp midlertidighetene gjennom utviklingsavtalene med enhetene osv.

Nå er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal tydeliggjøre arbeidsdelingen mellom veileder, institutt/fakultet og UiO sentralt når unge forskere har behov for hjelp til karriereutvikling.

Vi jobber stødig videre. Med vårt utdanningsløft, med vårt Europeiske universitetsinitiativ, med innovasjon og entreprenørskap og med Strategi2030. Mange parallelle prosesser, og med faren for oppmerksomhetsunderskudd vel i minne.

Av Svein Stølen
Publisert 16. jan. 2019 15:37 - Sist endret 17. jan. 2019 10:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.