Priser for banebrytende medisinsk forskning

Banebrytende bidrag til kreftforskning, en helt nyoppdaget celletype i immunforsvaret og genenes betydning for psykiske lidelser. Anders Jahres medisinske priser tildeles noen av verdens viktigste bidrag til medisinsk forskning.

Bildet kan inneholde: penger, valuta, mynt, landemerke, metall.

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Velkommen til lunsjforedrag der du får høre prisvinnerne presentere sin forskning torsdag 31. oktober, 10.15-12.50 i Professorboligen, og til prisutdelingen på kvelden! Meld deg på her.

Siden 1960 har Universitetet i Oslo delt ut Anders Jahres medisinske priser til forskning som har direkte innvirkning på livene våre gjennom forståelse av sykdom, diagnostisering og behandling. Prisene deles ut til både grunnforskning og klinisk forskning. Oftere og oftere går de til forskere som evner å sette de to i sammenheng.

Anders Jahres medisinske priser viser at forskning fra de fem nordiske landene av høy internasjonal standard. Prisene hedrer også yngre talenter som har kommet med særdeles viktige bidrag til forskningen. Jeg gratulerer årets verdige vinnere.

Hovedprisen til kreftforskning

I år gis hovedprisen til professor Carl-Henrik Heldin ved Uppsala universitet for hans banebrytende bidrag for å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft. Denne kunnskapen har ført til nye former for kreftbehandling. Heldin har vist hvordan vekstfaktorer fra en celle sender instruksjoner til andre celler via reseptorer på celleoverflaten. Han har også identifisert signaler inne i cellene som blir utløst når vekstfaktorene binder seg til sine reseptorer. Feil i måten enkelte celler mottar og behandler signaler fra vekstfaktorene på er sterkt forbundet med utvikling av kreft. Dette har stor betydning for forståelsen av kreft og hvordan ulike kreftsykdommer kan behandles.  

Priser til forskning på immunforsvar og mentale lidelser

Et av de yngre talentene er dr. Jenny Mjösberg fra Karolinska Institutet. Hun tildeles prisen for sine studier av en nyoppdaget celletype i immunforsvaret, ILC2-celler, som medvirker til allergi og spiller en viktig rolle i en del betennelsessykdommer. Mjösberg og hennes forskningsgruppe har påvist at astma- og allergipasienter har flere slike celler enn personer som ikke har disse sykdommene. ILC2-celler finnes i lungene våre, og når vi blir utsatt for allergener, reagerer cellene og begynner å produsere signalproteiner som forårsaker betennelse og slimproduksjon i lungene, noe som gjør det vanskelig å puste. En økt forståelse for hvordan ILC2-celler fungerer kan få mye å si for behandlingen av astma og allergier.

Den andre yngre prisvinneren er Universitetet i Oslos egen dr. Lars Tjelta Westlye som får prisen for sitt bidrag til å forstå hvordan medfødte egenskaper og personlighetstrekk kan forklare disposisjon for mentale lidelser. Westlye er førsteamanuensis i psykologi og leder en forskningsgruppe på NORMENT.  I jakten på svar rundt mentale lidelser og arvelighet, med et mål om bedre og mer individuell behandling, arbeider gruppen med å  kartlegge  sammenhengen mellom gener og psykiske symptomer ved hjelp av avansert datateknologi for avbildning av hjernen.

For å gjøre slik forskning kreves kompetanse innen flere fag; psykologer, som Westlye, leger, matematikere, fysikere, genetikere, ingeniører og statistikere.

Årets Jahre-priser går til forskere og forskningsfelter, kreft, immunforsvaret og mentale lidelser, som hver på sin måte viser kompleksiteten i biologiske systemer og som igjen viser at tverrfaglig tilnærming er mer og mer nødvendig. Dette vil prege mye av forskningen fremover og retningen rendyrkes i Livsvitenskapssatsingen og -bygget. Anders Jahres medisinske priser med sin lange historie med medisinsk banebrytende forskning makter fremdeles å peke mot hva fremtiden kan bringe.

 

Hør prisvinnerne torsdag 31. oktober. Meld deg på her. 

 

 

 

 

 

Av dekan Ivar Gladhaug ved Det medisinske fakultet
Publisert 24. okt. 2019 16:36 - Sist endret 29. okt. 2019 07:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.