Store ambisjoner for Sentre for forskningsdrevet innovasjon

UiO er Norges fremste universitet med langsiktig grunnleggende forskning som styrke. Forskningen og kunnskapen må tas i bruk; gjennom formidling, gjennom bidrag til kunnskapsinformerte beslutninger og gjennom bidrag til nytt og etablert kunnskapsbasert arbeids- og næringsliv.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, parallell.

Det er Forskningsrådet som deler ut midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Logo: Forskningsrådet

Som en del av denne helheten er vi opptatt av å bygge og stimulere til en innovasjons- og entreprenørskapskultur i visshet om at det ikke minst er våre kandidater som er vår kraft i utviklingen av samfunnet.


Innovasjonsløftet ved UiO peker på betydningen av å styrke kulturen for innovasjon og entreprenørskap. Vi hever våre ambisjoner for sosial innovasjon. Vi vil gjøre Oslo til en hub for studentinnovasjon, med Insj og StartUiO som viktige aktører. I tillegg vil vi arbeide systematisk med arbeids- og næringslivet.

Vi arbeider derfor systematisk for å lykkes ikke bare med Sentre for fremragende forskning (SFF), men også med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Sentre for fornybar energi (FME). I vår kunne vi glede oss over vårt første FME som vertsinstitusjon. Tema var energi og ulikhet. Senteret får navnet INCLUDE – INCLUsive Decarbonisation and Energy transition, og har som mål å utvikle kunnskap og løsninger som trengs for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.

Mange fagmiljøer har de siste ukene jobbet hardt og dedikert med å finslipe søknader til den den fjerde utlysningen av Sentere for forskningsdrevet innovasjon. Det er svært gledelig at vi denne gangen sendte inn hele 20 søknader, hvorav 16 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, tre fra Det medisinske fakultet og ett hvor begge fakultetene er partnere. Dette er all time high. Av de 20 prosjektene som har søkt SFI-status, er UiO prosjekteier i syv og partner i tretten.

Dette er store og krevende søknader hvor det er jobbet svært godt internt og med partnere i både næringsliv og offentlig sektor. Søknadene og samarbeidet integrert krever stor innsats rent faglig, men også fra forskningsadministrasjonen. God samhandling horisontal og vertikalt på UiO og på tvers av stillingskategorier er helt påkrevd for at vi skal lykkes ikke minst i slike sammenhenger, og vi blir bedre og bedre.

SFI-senterne gir anledning til langsiktighet og blir finansiert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3). I dag er vi vertskap for ett senter, og partner i mange

Vi vet at det er et trangt nåløye for å bli tildelt SFI-status, men det er godt å se stor interesse og aktivitet. Vi sier takk for innsats og krysser fingene for suksess. Og så vet vi at det uansett genereres mye faglig i selve prosessene.

Her er listen over UiOs søknader:

Enhet

Institutt

Søker

Tittel

Eierskap

MN

Farmasøytisk institutt

Eili Tranheim Kase

Center for Innovative Pharmacological Research on Obesity & Diabetes (CIP - Obesity & Diabetes)

Prosjekteier

Fysisk institutt

Sunniva Siem

Isotopes for Life (ISOLIFE)

Prosjekteier

Institutt for teknologiske systemer

Svein-Eirik Hamran

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Prosjekteier

Institutt for informatikk

Dag T. Wisland

Centre for Wireless Technology (CWT)

Prosjekteier

Audun Jøsang

Centre for Cyber Threat Intelligence and Agile Security Control (CyberControl)

Prosjekteier

Jim Tørresen

Adaptive and Intelligent Robots and Embedded Systems (AIRES)

Prosjekteier

Bendik Bygstad

Two-speed Innovation in e-health (DECO)

Prosjekteier

Lilja Øverlid/Jim Tørresen

Trusted reliable artificial intelleigence in clinical medicine (Trainmed)

Partner

Anna Solberg

Visual Intelligence

Partner

Truls Erikson

Towards a digital entrepreneurial ecosystem (DigiLaunch)

Partner

Andreas Austeng

Oslo Imaging Technology research based innovation centre (ImTECH)

Partner

Frank Eliassen

Center for Digital Urban Community Living (CityZEN)

Partner

Lilja Øverlid

Centre for responsible media technology and innovation (MediaFutures)

Partner

Tor Skeie/Einar Broch Johnsen

Centre for the development of sustainable digital twins (DiGEM)

Partner

Erik Velldal

Norwegian Centre for research-based artificial intelligence innovation (CRAII)

Partner

Institutt for geofag

Francois Renard

A safe interconnected society (GEORISK)

Partner

Anja Sundal

Digital Subsurface Centre

Partner

MED

Institutt for klinisk medisin

Thor Edvardsen

The PROCardio centre for Research-based Innovation

Partner

Kjetil Taskén

Cure-in-place Oncology (CIP- Onco)

Partner

Ole A. Andreassen

PreMind

Partner

Erik Fosse

Trusted reliable artificial intelleigence in clinical medicine (Trainmed)

Partner

 

 

Av Svein Stølen, Per Morten Sandset
Publisert 10. okt. 2019 17:59 - Sist endret 11. okt. 2019 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.