Studenter, bidra til å gjøre UiO enda bedre!

I den store satsingen på studiekvalitet og læringsmiljø er studentenes stemme avgjørende. Derfor håper jeg så mange som mulig svarer på Studiebarometeret, undersøkelsen som pågår i disse dager.

Bildet kan inneholde: gul, blond, mote, design, moro.

I disse dager gjennomføres undersøkelsen Studiebarometeret. Foto: Jarli&Jordan/UiO

For å vite hva vi kan gjøre bedre, trenger vi noen svar fra dere. UiO er et ledende internasjonalt universitet. Det innebærer at vi må stille høye faglige krav til våre studenter, og studentene må stille høye krav til oss.

Alle andre- og femteårsstudenter skal nå ha mottatt en personlig lenke til å besvare Studiebarometeret. Dette er en undersøkelse det er verdt å svare på!

Svarene bruker vi nemlig i arbeidet med å utvikle kvaliteten på utdanningene våre. Med andre ord er dette en god anledning til å bli hørt, og til å bidra til at studiet du går på blir enda bedre enn det er i dag.

Vi vil høre din ærlig mening om hvordan det egentlig er å være student hos oss? Studiebarometeret undersøker også dette, og vi bruker resultatene til å bedre studentopplevelsen ved UiO.

En av målsettingene for Studiebarometeret er at potensielle søkere bedre skal kunne sammenlikne studiekvalitet på tvers av utdanningsinstitusjoner. Derfor er resultatene et viktig supplement for mange fremtidige søkere som søker informasjon om studier.

I fjor svarte om lag halvparten av de som fikk spørsmålene tilsendt. Vi håper på enda bedre resultater i år, og at vi topper lista i årets undersøkelse!

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og den undersøker studentenes opplevde studiekvalitet. Det er alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. års-studenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, som inviteres til å delta i undersøkelsen. Det vil si i overkant 60 000 studenter på om lag 1.800 studieprogrammer ved så å si alle universiteter og høyskoler.

I Studiebarometeret blir studentene spurt om temaer som for eksempel studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, samt vurderingsformer.

Hvordan bruke Studiebarometeret?

Studiebarometeret er fint å bruke for potensielle studenter når de skal velge studiested. De kan da sammenligne resultater på samme studieprogram, men på ulike institusjoner. Videre er Studiebarometeret et potensielt godt verktøy for fakulteter eller studieprogram. Undersøkelsen kan vise hvor skoen trykker og hvilke områder fakultetet eller studieprogrammet må jobbe videre med. Derfor er det nok resultatene på studieprogramnivå som er mest interessante.

Av Gro Bjørnerud Mo
Publisert 4. nov. 2019 09:00 - Sist endret 30. des. 2019 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.