Studiebarometeret 2018

I dag ble Studiebarometeret 2018 lagt frem. Resultatene er viktige for arbeid både med utdanning og læringsmiljø ved UiO.

Studiebarometeret gjennomføres av NOKUT, og undersøker studentenes opplevde studiekvalitet. I dag ble resultatene for 2018 presentert.

Det er alltid spennende å få resultatene fra Studiebarometeret. Gjennom denne undersøkelsen får vi viktig informasjon om hvordan dere studenter opplever det å være student hos oss, og hvordan dere har det sammenlignet med studenter ellers i landet.

UiO-studentene er godt fornøyd med studieprogrammet dere går på. Det er en tilbakemelding som betyr mye for alle oss som hver dag arbeider for at utdanningene vi tilbyr skal bli enda bedre. Også i år er dere spesielt fornøyd med biblioteks- og IKT-tjenestene våre. Det er flott! Det betyr at dere studenter opplever at dere får god støtte på sentrale områder i studiehverdagen.

Under lanseringen av Studiebarometeret i dag var det likevel to problemer som ble trukket spesielt frem: Overgangen fra videregående til høyere utdanning er krevende og UiO kan bli bedre til å ta imot dere.

Studiestart

En god start betyr mye! Dere rapporterer til dels lav tilfredshet med studiestart. Selv om UiO har arbeidet mye det siste ti-året for å ta imot nye studenter på en god måte forteller resultatene at vi må bli enda bedre.

Fra SHoT-undersøkelsen vet vi at mange studenter rapporterte at de følte seg ensomme, og derfor er det viktig å legge godt til rette for et tettere sosialt og faglig fellesskap fra første stund.

I 2018 sørget 1 450 faddere for at UiOs nye studenter ble tatt godt imot. Over 80 prosent av studentene deltar i fadderordningen. UiO har produsert en miniserie for nye studenter som setter ord på utfordringer og muligheter ved å bli ny student hos oss. Nye faddervettregler med fokus på alkoholfokusfri studiestart og forebygging av seksuell trakassering ble utviklet i 2018.

Videre melder dere spesielt lav tilfredshet i om dere tidlig ble inkludert i et faglig fellesskap med de vitenskapelig ansatte. Dette arbeider vi intenst for å rette opp, blant annet gjennom å sikre mer tilbakemelding underveis i studiet. Samtidig ønsker vi å oppfordre dere studenter til å oppsøke faglige fellesskap selv. Underviserundersøkelsen viser nemlig at underviserne i liten grad opplever at studentene oppsøker dem for faglig veiledning eller diskusjon. Jeg tror mange av våre forelesere og forskere savner en tettere dialog, og at studenter som tar kontakt vil bli tatt godt imot.

Overgang fra videregående til høyere utdanning

Overgangen fra videregående skole til høyskole eller universitet kan være krevende. Det viser også resultatene fra Studiebarometeret. Dere opplever ikke at den videregående opplæringen i stor nok grad forbereder dere på virkeligheten som student.

Vi er opptatt av at utdanning skal oppleves som et helhetlig løp, og derfor er det naturlig for oss å se hvordan vi kan bidra til å gjøre denne overgangen lettere.

Sammen med Oslo kommune jobber vi derfor med Studieveien – et tiltak som skal gjøre elevene i Osloskolen rustet til høyere utdanning. I tillegg opplever vi at samarbeidet med UiOs universitetsskoler er både viktig og positivt for å gjøre overgangen enklere.

Vi arrangerer også Rådgiverdagen, som er et tilbud til rådgivere i videregående skoler. Neste Rådgiverdag er allerede 7. mars, og vi oppfordrer alle som skal bistå unge med studievalgene sine til å ta turen. Rådgivertilbudet vårt er åpent hele året: Bruk det!

Kontakt med arbeidslivet

Studiebarometeret rapporterer om områder vi må jobbe mer – eller kanskje annerledes – med. Ett av disse områdene er kontakt med arbeidslivet. Dere opplever at dere ikke får god nok informasjon om aktuelle yrker eller bransjer – og i hvilken grad deres kompetanse kan brukes i arbeidslivet

Samtidig ser vi fra andre undersøkelser at de studentene som tar kontakt med Karrieresenteret eller fagpersoner i fagmiljøet sitt selv, i større grad mener de har fått relevante jobber. Også på dette området er det viktig å benytte seg av de tilbudene vi har. Karriereuka vi holder i september er en viktig møteplass mellom dere som studenter og deres fremtidige arbeidsgivere.

Varsling om trakassering

Studiebarometeret viser også at dere ikke har god nok kjennskap til hvor og hvordan dere kan si fra dersom dere er utsatt for seksuell trakassering. Det er alvorlig, og det betyr at vi må jobbe bedre med å spre informasjon om disse kanalene. Senere i vårsemesteret kommer UiOs «Si fra»-kampanje, men ta allerede nå gjerne en titt på sidene våre: Si fra om læringsmiljø.

Tusen takk til studentene!

Det er andre- og femteårsstudenter som inviteres til å delta i Studiebarometeret. 39 prosent av dem tok seg tid til å svare på Studiebarometeret Tusen takk til dere! Studiebarometeret er veldig viktig når vi jobber med hele utdanningstilbudet vårt, og med den overordnede strategien for UiO frem mot 2030.

Alle resultatene fra Studiebarometeret finner dere her.

 

 

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og den undersøker studentenes opplevde studiekvalitet. Det er alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. års-studenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, som inviteres til å delta i undersøkelsen. Studiebarometeret ble høsten 2018 gjennomført for 6. gang. Svarprosenten for UiO var i 2018 39 prosent.

I Studiebarometeret blir studentene spurt om temaer som for eksempel studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, samt vurderingsformer.  

Av Gro Bjørnerud Mo
Publisert 12. feb. 2019 13:09 - Sist endret 21. feb. 2019 10:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.