Thon-prisene styrker båndet mellom forskning og utdanning

For UiO er båndet mellom utdanning og forskning uløselig og bidrar til å ivareta forskningens integritet. Det blir stadig viktigere å understreke dette.

Pris til studentaktiv osteoporoseforskning gikk til f.v. student Marianne Bjørnland Vadset, stipendiat Sigrid Anna Vikjord, student Sigrid Aspli og professor Arnulf Langhammer ved NTNU. Professor Siri Forsmo var ikke tilstede.

Torsdag 7.mars delte Thon-stiftelsen ut priser til fremragende forskere og undervisere. Thon-prisene skiller seg gledelig ut fra andre akademiske priser. Gjennom målsettingen om også å støtte opp om utdanningskvalitet viser Thon-stiftelsen at de har tatt inn over seg det uløselige båndet mellom utdanning og forskning. Et bånd som bidrar til å bygge en sterk akademisk kultur og dermed også til å verne om forskningens integritet.

Ved UiO skal vi involvere og veilede studentene våre slik at vi røkter og videreutvikler et trygt og gjennomtenkt verdisett de og vi trenger fremover. I dette verdisettet er akademisk frihet og ansvar grunnmuren. Evnen til kritisk tenkning, forskningsetisk bevissthet og aktiv deltakelse i lærende fellesskap er bærebjelker både for akademia og for samfunnet.

Forskningens integritet er en sentral del av forskningens kvalitet. Røktingen av integriteten må derfor være et helt sentralt tema i en tid der det stilles spørsmål ved effektene av en steinhard konkurranse om midler og overskrifter; ja, ved forskningens reproduserbarhet og ved dens uavhengighet. I en kommentar i Nature 11. februar 2019 etterlyser blant annet presidenten i US National Academy of Sciences, Marcia McNutt, et nasjonalt rådgivende organ som kan sikre forskningens integritet i et komplekst økosystem som består av mange forskjellige institusjoner, finansiører, forlag, ulike fagfellesskap, tilsatte i ulike stillinger osv. De forskjellige aktørene har både overlappende og kryssende interesser, noe som gir opphav til begrensninger, spenninger og sågar konflikter.

«There are many perverse incentives in science, and few organized forces to counter them», skriver Gunsalus, McNutt med flere.

I vernet og videreutviklingen av universitetene må vi i enda større grad være bevisst vårt ansvar for å bygge en sterk akademisk kultur. Vi må være tydelige på vår integritet – og vi må kjempe mot krefter som utfordrer den. Du skal merke at du er student eller ansatt ved en forskningsintensiv institusjon hvor kritisk tenkning står helt sentralt, hvor et arbeids kvalitet er viktigere enn jaget etter overskrifter og kvantitet; hvor det hegnes om forskningens uavhengighet og integritet; hvor det er stor takhøyde for refleksjon og diskusjon også om incentiver og målkonflikter.

Jeg er derfor glad og takknemlig for at Olav Thon-stiftelsen gjør like mye stas på studentaktiv forskning og på de fremragende underviserne som på de fremragende forskerne. Disse helt grunnleggende akademiske verdiene, kulturen og tenkningen må inn med morsmelken så og si - via en tydelig kopling av forskning og utdanning i hele universitetets virksomhet.

Se høydepunkter fra utdelingen

Av Svein Stølen
Publisert 10. mars 2019 13:15 - Sist endret 12. mars 2019 07:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.