Hva skal barnet mitt bli?  

Det er vår i lufta. Påsken nærmer seg. Det gjør også 15. april som er søknadsfristen til høyere utdanning. Før denne datoen skal det tas noen valg.

Foto: UiO/ Hans Fredrik Asbjørnsen

Dere går kanskje fortsatt rundt med mange spørsmål: Hva skal sønnen min bli? Hva passer datteren min til? Hva trenger samfunnet? Får de jobb? 

De siste ukene frem mot søknadsfristen er brolagt med mange valg, vurderinger og kanskje dilemmaer. 15. april skal mange unge mennesker fatte en beslutning som kommer til å prege dem livet ut. Vi vet at foreldre er viktige støttespillere når valget skal tas.

På UiO vil vi gjerne at beslutningen skal bli god og en som den fremtidige studenten er tilfreds med både i studietiden og etterpå.

Vi vil også at de skal vite at de kan få hjelp og innspill til å ta det store studievalget. Men de må oppsøke hjelpen selv.  

Spør om råd, oppsøk informasjon – det lønner seg! 

UiOs infosentre åpner dørene for alle som lurer på noe. Våre nettsider er oppdaterte, og vi informerer om nye studier slik at de blir kjent for alle våre potensielle studenter. 

Men søkerne må selv gå inn den døra, klikke seg inn på nettsidene og følge med.  

Gjør de det, kan vi i gjengjeld nesten love dem et bedre studievalg enn de som passivt følger strømmen eller klassekameratenes valg. Undersøkelser viser at de mest forberedte studentene tar de beste valgene.

De som er godt forberedt ender også opp med å være mest fornøyd når de er i gang med studiene sine.  

Universitetet i Oslo: Lang trening i å tenke nytt

Vi på universitetet må også ta valg, og gjør det hver dag. Vi har et ansvar for å utvikle utdannelser som bygger på den nyeste kunnskapen og som svarer til samfunnets behov både på kort og lang sikt. Vi vil utdanne morgendagens beslutningstakere, problemløsere, ledere og initiativtakere. UiO har mer enn 200 års erfaring. Som landets eldste og klart høyest rangerte universitet har vi arbeidet med kunnskapsutvikling siden 1811. Vi har lang trening i å tenke nytt.

De siste årene har vi for eksempel opprettet flere grunnutdanninger som kombinerer tradisjonelle fag med ledelse. Ett av disse - “Informatikk: Digital økonomi og ledelse”, som ble etablert i 2017, ble umiddelbart Norges mest attraktive studium, med 19 søkere per studieplass.

Holden-utvalget (ledet av professor Holden ved UIO) følger utviklingen av norsk arbeidsliv, og ser på hvilken kompetanse som vil bli etterspurt i framtiden. De understreker at kandidater i det 21. århundre må ha både disiplinær og tverrfaglig kompetanse for å lykkes.  

Samarbeid med Oslo kommune om bærekraft og utdanning

Vi på UiO er i gang med å tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner for å utdanne kandidater som tydeligere kan bidra til løsninger på vår tids utfordringer. Et eksempel er samarbeid med Oslo kommune og andre utdanningsinstitusjoner, i Oslo City Studio. Et samarbeid for å involvere studenter i å utvikle prosjekter som gjør Oslo mer bærekraftig, samtidig som de får studiepoeng for å gjøre det. 

Les mer om den offisielle åpningen av City Studio Oslo eller se film om City Studio Oslo på Youtube.

Vi har også ansvar for å sikre bredden i tilbudet vårt, og her tar vi et nasjonalt ansvar, enten det dreier seg om språkopplæring eller smale retninger innen astrofysikk eller jus.

Hos oss er det svært gode muligheter for å finne akkurat det studiet man er interessert i.

Se oversikt over alle studieprogrammene ved UiO

Interesse gir resultater, som gir jobb 

Vi er glade for at stadig flere søker seg til UiO. Fjorårets søkertall viser at UiO er det mest attraktive universitetet på svært mange fagområder, og vi tiltrekker oss  høyt kvalifiserte søkere. Interesse driver fram resultater og trivsel og øker i sin tur sjansene for jobb etter studiene. 

Kandidatundersøkelsen blant ferdig utdannede de siste årene har vist at UiO-utdannede i stor grad opplever å få relevante jobber i etterkant av sine studier hos oss. 

Utdanning angrer du aldri på. Undersøkelser viser også at personer med høyere utdanning har... 

  • Mer fleksible og selvstendige jobber, og er mer omstillingsdyktige i et arbeidsliv i stor kontinuerlig forandring 
  • Mer spesialiserte oppgaver. Det vil si at de kan mye mer enn mange andre om sitt fagfelt. 
  • Et lenger arbeidsliv enn en som er ufaglært 
  • Høyere lønn i løpet av yrkeslivet, selv om de tjener lite eller ingenting mens de studerer. 

Vi lever i en tid med store utfordringer. Vi må finne svar på mange viktige spørsmål knyttet til klodens og menneskehetens overlevelse. Det er mange grunner til å minne om Nelson Mandelas ord: 

“Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden.” 


Lykke til med valget! Vi håper å se ditt barn på Universitetsplassen 13. august på velkomstseremonien for nye studenter! 

 

Kilder:  

www.ssb.no, Folkehelseinstituttet, Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag? 

 

Av Gro Bjørnerud Mo
Publisert 29. mars 2019 09:34 - Sist endret 29. mars 2019 09:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.