Tirsdag lanserer vi UiOs klimagassregnskap - møt opp!

Hvordan påvirker 28.000 studenter og 6000 ansatte klimaet? Det er et stort og sammensatt spørsmål. 21. mai legger vi frem en del av svaret. Da lanserer vi UiOs første klimagassregnskap og inviterer til debatt om hvordan vi kan redusere utslippene våre. Møt opp på Realfagsbiblioteket kl. 8:30 og delta i debatten.

Bildet kan inneholde: Landemerke, Klassisk arkitektur, Bygning, Arkitektur, Eiendom.

Rapporten FNs klimapanel la frem i oktober 2018 ble en vekker for veldig mange. Fremtidsbildet som tegnes er dystert. Klarer vi ikke 1.5 graders målet vil konsekvensene for økosystemer, mennesker og samfunn bli ubehagelig store. Meldingen var tindrende klar: de globale klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 og vil må alle bidra.

Dette skal og må vi bidra til; som institusjon og som ansatte og studenter ved UiO. Derfor lanserer vi nå første utgave av vårt klimagassregnskap. Selv om det neppe er perfekt, så er det en start. Regnskapet handler om hvordan vår bygningsmasse, vårt energiforbruk, våre innkjøp og vår reisevirksomhet bidrar til utslipp av klimagasser. Under lanseringen vil arbeidsgruppen som har jobbet med regnskapet presentere dette, initiativtakerne for oppropet for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO vil overlevere meg underskriftene de har samlet. Deretter blir det paneldebatt med kollegaer og studenter. Det blir mulighet til å stille spørsmål og jeg håper at mange vil delta. 

Vi starter ikke på bar bakke. UiO har jobbet aktivt med miljøtiltak i mange år og lanserte blant annet initiativet Grønt UiO allerede i 2009 for å gjøre universitetet mer bærekraftig og leverte vår første miljørapport i 2014. I 2017 fikk vi en Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten med påfølgende rapportering på status hvert år, senest for 2018. Vi er videre en pådriver for en «grønn» investeringsstrategi og har som mål å gjøre våre investeringer feks i regi av UNIFOR, en non-profit organisasjon opprettet i 1993 av Universitet i Oslo som forvalter stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse, fossilfrie. Våre anbudsprosesser reflekterer også UiOs ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi har med andre kommet relativt godt i gang, men kan naturligvis bli bedre. Hvert land, hver bedrift, hver by, hver organisasjon og hver enkelt av oss må mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene. Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019 og da passer det å blottlegge vårt eget klimafotavtrykk, og så invitere til felles innsats og engasjement for miljø, klima og bærekraft.

Klimaregnskapet er en viktig fasett når vi jobber videre med UiOs Strategi2030. Etter lanseringen vil vi jobbe frem et knippe av tiltak for å redusere vårt CO2-avtrykk. Endelig vedtak vil bli gjort i styret kommende høst, men før det vil vi åpne for innspill og videre diskusjon.

Vel møtt 21. mai!

PS: Det serveres kaffe. Som et lite steg for klimaet oppfordrer vi alle å ta med sin egen kopp. 

 

Av Svein Stølen
Publisert 15. mai 2019 21:29 - Sist endret 6. juni 2019 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.