Tour de UiO

Velkommen tilbake fra en vel fortjent ferie! Vi gleder oss stort til å fatt på ett nytt akademisk år. Mandag 12. august tar vi på vegne av hele UiO imot våre spente nye studenter på Universitetsplassen. Vi vet dere så følger opp og gir studentene ved hvert enkelt studieprogram en fin velkomstuke. Når studentene har fått sin velkomst, reiser vi og mange kollegaer til Arendalsuka hvor vi også i år har mange og interessante faglige arrangementer. 

Henter forslag fra Google

Det skjer mye hver eneste dag på det flotte og mangslungne universitetet vårt. Jo bedre vi kjenner den faglige aktiviteten på UiO, jo bedre jobb kan vi gjøre for fellesskapet. Derfor vil vi i månedene som kommer, besøke fakulteter, museer og institutter. Planen er å dra ut på det vi litt spøkefullt har endt opp med å kalle en Tour de UiO.

Denne touren er ikke minst viktig når vi nå går inn i en ny strategiperiode. Verden ser annerledes ut enn da Strategi2020 ble utviklet for ca. 10 år siden. Denne høsten fortsetter arbeidet med å utmeisle en ny strategi. Vi avsluttet vårsemesteret med en blogg, der vi beskrev status for arbeidet så langt. Bloggen finner du her.

Ett utkast til Strategi2030 skal legges frem på styre- og dekanseminaret i september. Deretter vil vi sende en justert versjon på ordinær høring til alle. I løpet av høringsperioden vil vi arrangere en liten serie åpne møter. Disse har som mål å diskutere noen av de sentrale forslagene i høringsutkastet. Vi håper og tror på stort engasjement i sluttfasen på arbeidet og ser frem til gode innspill fra kollegaer og studenter i hele bredden av universitetet.

Tidlig på nyåret vil vi invitere til en stor ledersamling for hele UiO. Vår felles strategi er da vedtatt. På seminaret vil vi diskutere hvordan vi kan jobbe sammen for å nå målene for strategi 2030.

I 2020 tar vi så mål av oss til å besøke samtlige institutter. Vi setter av en time til hvert institutt og vil la instituttene selv sette agendaen. En styrket dialog på tvers av enheter, fag og disipliner er viktig for å utnytte det store potensialet som ligger i et universitet med en så stor faglig bredde og dybde som UiO. 

Vi gleder oss til å oppleve mer av universitetets mangfold og til å utvikle UiO i et stort og kollegialt samspill.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 6. aug. 2019 08:13 - Sist endret 6. aug. 2019 08:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.