Tusen takk for et fantastisk år!

Nok et år med fantastiske resultater nærmer seg slutten. Det får vi til på grunn av dere – menneskene som utgjør UiO.

På vei inn i julen blir vi minnet på at vi ikke kan ta for gitt det vi ser på som en selvfølge for et universitet. Vi ser en dreining i enkelte land i Europa mot mer autoritær tankegang. Det innføres systemer som bryter med liberale demokratiske idealer for eksempel i Ungarn og Polen. I andre deler av verden opplever akademikere begrensninger i den akademisk friheten.

Vi må hele tiden kjempe for at forskere fritt kan stille spørsmål, fritt kan velge metode og fritt kan presentere sine resultater uten å risikere represalier. Akademisk frihet og institusjonell autonomi sikrer troverdighet til forskningsresultater og mangfold i forståelse og perspektiver. Dette må vi være tydelige på.

På UiO er vi så heldige at vi kan se med glede og takknemlighet tilbake på 2019. Vi vil gjerne trekke frem noen utvalgte begivenheter.

Foto: Jarli&Jordan/UiO

Desember fortoner seg som en lang rekke gaveoverrekkelser for UiO. Forskningstildelingene har kommet på rekke og rad, med rekordhøy uttelling på ERC Consolidator Grants og storeslem fra FRIPRO-midlene. Spesielt gledelig er det å se at HumSams langsiktige satsing på kvalitet og fremragende forskning får så stor suksess i ERC-tildelinger. Det kan se ut som om disse miljøene på UiO har knukket en kode som gir svært god forskningsfinansiering. Bak denne fantastiske uttellingen ligger det enorm innsats fra forskergruppene, fra ledelse som legger til rette og dyrker frem talentene – og fra en utrolig profesjonell forskningsadministrasjon.

Utdanning er et høyt prioritert satsingsområde ved UiO! Det utdanningsvitenskapelige fakultet hevder seg videre i verdenstoppen med utdanningsvitenskapelig forskning og UiO er i tre av fire nye SFUer tildelt av DIKU. Gleden sto i taket både ved Det juridiske og Det medisinske fakultet da det ble klart at de nå kan smykke seg med denne høythengende tittelen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er samarbeidspartner i iEarth, hvor UiB er vertsinstitusjon. Vi gleder oss virkelig til å se resultatene av dette store arbeidet!

Vi har nå lyst ut en ny meritteringsordning for undervisere ved UiO, og styret har vedtatt nye retningslinjer for at utdanningsfaglig kompetanse skal spille en mye mer sentralt rolle, både når vi ansetter og når vi gir opprykk til vitenskapelig ansatte.

UiO tilbyr også nye og eksperimenterende utdanninger. Både honours-programmet på HF og Matnat og vårt nye masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet er eksempler på denne viktige fornyelsen.

Flere fakulteter inngår praksisavtaler med store aktører i arbeidslivet, hvor studentene får mulighet til å gjennomføre innovasjonsprosjekter som en del av utdanningen. En nyskapning denne høsten er CityStudio, hvor studenter på tvers av institusjoner og fagfelt får løse bærekraftsutfordringer for Oslo kommune.

Vikingtidsmuseet blir nå realisert og vi kan sikre verdensarven! Mange skal takkes for iherdig arbeid både for å sikre skipene og gjenstandene, og for å sikre regjeringens støtte og plass i statsbudsjettet.

Klimahuset reiser seg på Tøyen. Kunnskap om vår tids største utfordring skal ut til unge mennesker og til hele byens befolkning. Det skal bli byens storstue for kunnskap om klimaendringene. Vi gleder oss til åpning - når Botanisk hage står i blomst!

Digitalisering vil påvirke hele UiOs virksomhet gjennom endringer i fagene og kunnskapsområdene og i utviklingen av utdanning, forskning og administrasjon. Gjennom vår nye masterplan for IT skal vi utvikle og sikre oppdatert digital kompetanse og tjenester for både ansatte og studenter.

Vi utvikler vår evne til å skape innovasjon og verdi av kunnskapen vår. Dette handler både om endringer i rettspraksis, i nært forsknings- og undervisningssamarbeid med sykehus om både medisin og informasjonsteknologi eller i utvikling og bruk av norrønt i tv-serier.

Statsminister Erna Solberg tok det første "spadetaket" for livsvitenskapsbygget. Foto: Terje Heiestad/UiO

Satsingen og byggingen av et nytt livsvitenskapsbygg vil det neste tiåret bidra til at vi får ny innsikt i hva liv, aldring og sykdom er og gi nye løsninger på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Vi forventer stor innovasjonsaktivitet og videreutvikling av det som skal bli Oslo Science city.

Vi jobber nå med å stake ut kursen for UiO for de neste ti årene. Tusen takk for alt engasjement og alle konstruktive innspill til Strategi 2030! Vi legger strategien fram for styret i februar. Etter vedtak starter arbeidet med å konkretisere hva UiO som kunnskapsinstitusjon skal utrette det neste tiåret.

Å utvikle kunnskap og utdanne nye studenter i bærekraftige løsninger blir det viktigste vi gjør fremover og dette vil være sentralt i den nye strategien. Forskningen og utdanningen ved UiO skal svare på vår tids bærekraftsutfordringer. Vi må også se kritisk på vår egen drift og følge nøye med på klimagassregnskapet for UiO. Vi gleder oss til videre arbeid.

Nå er tiden kommet for å senke skuldrene og nyte velfortjente fridager. Tusen takk for den store innsatsen som er lagt ned i 2019. God jul! Men først… 

 

 

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 20. des. 2019 10:45 - Sist endret 20. des. 2019 16:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.