UiO i Europa

Dette vårsemesteret har i betydelig grad handlet om europeisk forsknings- og utdanningspolitikk. Vi er inne i en svært viktig og spennende tid forskningspolitisk. Budsjettet til de tre pilarene i Horisont Europa skal fastlegges av det nye Europaparlamentet.

Bildet kan inneholde: begivenhet.

Aud Tønnesen (UiO), Marika Edoff (Uppsala), Marco Viceconti (Bologna) og jeg fikk sjansen til å gi våre råd til Director for Research and Innovation at the European Commission, Kurt Vanderberghe.

Den tematiske Pilar 2 er nok vinneren, men pilar 1 med ERC og Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA), som sentrale virkemidler har i utgangspunktet et rimelig godt budsjett. Spørsmålet er hvordan eventuelle kutt fordeles! 

Programstruktur i Horisont Europa.
Programstruktur i Horisont Europa.

Vi er i en tid hvor innretning og innhold på Pillar 2 er den viktigste problemstillingen. Forrige uke la The Commission's Directorate-General for Research and Innovation fram en viktig rapport; Orientations towards the first Strategic Plan implementing the research and innovation framework programme Horizon Europe - Co-design via web open consultation. Denne uken arrangerte vår europeiske interesseorganisasjon The Guild og generalsekretær Jan Palmowski møtet Science and Inovation for Europes future - towards a stategic approach. Perfekt timing, og perfekt tema gitt rapporten lagt fram av kommisjonen uken før, og med bred deltakelse fra organisasjoner i både Brussel og resten av Europa.

Aud Tønnesen (UiO), Marika Edoff (Uppsala), Marco Viceconti (Bologna) og jeg fikk sjansen til å gi våre råd til Director for Research and Innovation at the European Commission, Kurt Vanderberghe. Vi representerte The Guild i debatten og tok utgangspunkt i fire posisjonsnotater vi har utarbeidet denne våren:

Dette arbeidet er svært viktig. Vi må gjøre våre forskningspolitiske standpunkt og tanker kjent. Prosessen med å definere innholdet i pilar 2 i Horisont Europa er på langt nær over. Europa skal nå ut i en gedigen samskapingsprosess som blir spennende, men som det ikke er så enkelt å se rekkevidden av. Vi jobber videre gjennom vår svært tilstedeværende interesseorganisasjon, The Guild, som representerer 19 likesinnede breddeuniversiteter i Europa. Dette er vår hovedlinje for å påvirke det kommende rammeprogrammet.

Vanderberghe sendte flere interessante signaler under møtet. Impact, et begrep vi ikke enkelt kan oversette til norsk, blir et viktig tema også i neste rammeprogram, Horisont Europa. Forskjellen er at kommisjonen nå signaliserer at de vil se impact av de ulike klusterne i pilaren og ikke nødvendigvis av hvert enkelt prosjekt. Det er positivt. Dette er en portefølje-tankegang vi kjenner igjen fra det norske forskningsrådet. De ønsker også å åpne opp programmene og gi større frihet til forskerne innen en bredere ramme. Dette er gode signaler for et universitet som vårt. Samtidig er det klart de ønsker å se løsninger på utfordringer. Vi må ta kunnskapen i bruk. Vanderberghe utfordret ikke minst samfunnsvitenskapene til å være med å diskutere løsninger.

Min største frykt? Det er en fare for at Pilar 2 ikke i tilstrekkelig grad klarer å bygge bro fra lave til høye såkalte TRL-nivåer. Teknologimodenhet måles / karakteriseres på en slik TRL-skala. Denne skalaen sier noe om hvor nær forskningen er å tas i bruk. En svak bro til lave TRL-nivåer vil svekke muligheten for store samarbeidsprosjekter hvor vår kompetanse og arbeidsstrategi kommer til «nytte». Suksess krever uansett at vi engasjerer oss og er villige til å ta del i en større diskurs rundt temaene i de ulike klusterne. UiO sentralt skal prøve å bidra godt i samspill med våre fakulteter og enheter.

Mens forskning lenge har dominert debattene i Brussel, har den franske president Macrons få setninger om Europeiske universiteter i den etterhvert så berømte talen ved Sorbonne i september 2017, sørget for en langt bedre balanse mellom forskning og utdanning. Jeg avsluttet semesteret i dag med et stort og involverende møte med ledelsen ved Humboldt universitetet. Jeg var her i egenskap av å lede arbeidet med å utvikle vår nye utdanningsfokuserte allianse og vi kunne også, denne semesteret siste arbeidsdag for undertegnede, feire vårt nye Strategiske partnerskap med generiske ferdigheter som tema. Dette er et steg på veien til vår større visjon om tett og langvarig samarbeid med noen andre av Europas beste universiteter.

Gode samtaler gjennom dagen med Dr. Sabine Kunst, President på Humboldt-Universität zu Berlin.

Det er fantastisk å se hvilken vilje og energi det europeiske universitetsinitiativet har skapt. Vi jobber selv stødig videre, og Humboldt er på alle måter en svært interessant samarbeidspartner for UiO. Sterke bånd har vi både historisk og i dag, og vi knytter gjerne disse båndene tettere.

Jeg er glad for at arbeidet med utdanning i betydelig grad handler om verdier. Hvordan ser fremtidens utdanninger ut? Hva slags kandidater skal vi søke å utdanne? Hvilke ferdigheter trenger de; disiplinært og generisk? Og hvordan evner vi å utdanne for å møte samfunnets store utfordringer? Det diskuterer vi i våre møter i koordineringsgruppen. Det var også tema da vi nylig feiret 20-års jubileet til Bolognaprosessen. Det var en pitch der jeg likte godt. Cristina Ghitulica formulerte det svært treffende; It is time to change from focus on structural changes to common fundamental values.

Dette blir sentralt når vi fortsetter å styrke våre europeiske bånd. Dette blir sentralt når vi skal formulere vår nye strategi til høsten.

God sommer!

Av Svein Stølen
Publisert 5. juli 2019 16:09 - Sist endret 6. juli 2019 17:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.