UiO lykkes i bredden

For en uke det har vært! Vi har bidratt til å sette fred og menneskers rettigheter på agendaen gjennom Oslo Peace Days. Samtidig har vi høstet fruktene av godt og langsiktig arbeid.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, team, samfunnet.

Fagmiljøet CELL ved Det juridiske fakultet er tildelt SFU-status. Dekan Dag Michalsem (t.v.) er her sammen med student Johanne Marie Rohde Larsen, professor Malcolm Langford og student Isthiaq Hossein (foto: Egil Jahren/UiO)

Fem prestisjefylte consolidator grants fra European Research Council (ERC CoG) setter oss på kartet i Europa. Det at UiO er i tre av fire nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) viser at vi er på vei mot å bli like anerkjent for vår utdanning som for vår forskning. Uken startet videre med et fint oppslag om Vaccibodys store suksess.

Universitetet i Oslo lykkes i bredden; med forskning, utdanning, innovasjon og samfunnsengasjement. De fem ERC CoG vinnerne kommer fra fem ulike fakulteter. SFU - vinnerne kommer likeledes fra tre ulike fakulteter: Det juridiske fakultet og Det medisinske fakultet, i tillegg til at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er samarbeidspartner om et tredje. Samtidig lykkes vi også på andre områder. Midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte er for eksempel redusert med over fem prosentpoeng på to år.

Vi jobber rolig og langsiktig videre. Universitetsstyret har vedtatt en første versjon av en ambisiøs plan for å redusere vårt klimagassfotavtrykk. Strategi2030 landes i februar, og vi skal deretter lage en helhetlig klima- og miljøstrategi. Videre avslutter vi i 2020 vår gjennomgang av hele vårt innovasjonssystem. Circle U., Oslo Science City, UiO i sentrum og en ny karrierepolitikk er nye initiativer som peker fremover og som vil prege UiO i årene som kommer.

Ella Gross talte på vegne av de nye doktorene under kreeringen 12. desember. Foto: Terje Heiestad/UiO

Jeg understreker gjerne og ofte verdien av å være et breddeuniversitet; bredden i vår fagportefølge, bredden i våre mange driftsoppgaver, bredden i vårt samfunnsansvar. Årets siste kreering kan stå som et bilde på denne bredden. Det er rett og slett fascinerende å høre 15 sekunders sammendrag av våre nye «doctores» arbeid. Da forstår man virkelig hva et breddeuniversitet betyr og hvilket mangfold det rommer. Ikke mindre flott blir det når nypromovert doktor Lena Gross, som hadde fått æren av å tale på vegne av alle de nye doktorene, la vekt på også de deler av vårt universitets økosystem som ikke alltid sees like tydelig i overskrifter og suksesshistorier. Hun var takknemlig for all den støtten hun hadde fått. Hun hyllet blant annet reprosentralen og la ekstra vekt på all hjelp hun hadde fått fra teknisk administrativ ansatte.

 Det er det grunn til! Jeg har selv hatt gleden av å ha roller i en mengde arrangementer under Oslo Peace Days og den kvaliteten og den profesjonaliteten vi selv og våre gjester opplever, bidrar sterkt til UiOs posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Tusen takk for massivt og godt arbeid i bredden og i dybden av vårt felles UiO!

 

Av Svein Stølen
Publisert 13. des. 2019 10:40 - Sist endret 13. des. 2019 12:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.