Høye ambisjoner for utdanning på UiO

UiO må ha som mål å være like godt kjent for fremragende utdanning, som for fremragende forskning. Målet skal vi nå gjennom en sterkere kobling mellom forskning og utdanning. Slik ivaretar og forvalter vi vår samfunnsbyggende og utviklende rolle.

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, ungdom, begivenhet.

Kontinuerlig fornying av utdanningstilbudet ved snart 208 år gamle, men evigunge UiO, er helt avgjørende for å sikre at den nyeste kunnskapen blir tatt i bruk.

Mandag neste uke tar vi imot i underkant av ti tusen nye studenter. De er tatt opp både på svært veletablerte og noen helt nye studieprogrammer. I tillegg til det godt presenterte tverrfaglige Honours-programmet lanserer vi et nytt bachelorprogram i Klart språk ved Det humanistiske fakultetet. Tilbudet er motivert av en økende etterspørsel etter kompetanse i klarspråk, både i offentlig forvaltning og privat sektor. Målet er å tilby et yrkesrettet utdanningsløp som skal sikre både offentlig og privat sektor tilgang til medarbeidere som vet å uttrykke seg kort og klart også i krevende saker og situasjoner. Tverrfaglig samarbeid ligger til grunn for opprettelsen. Det juridiske fakultetet er tett involvert i programmet. Deres rolle er viktig på mange måter. Et klart og forståelig juridisk språk er med på å styrke demokratiet og rettssikkerheten. UiO vil utdanne jurister som både vinner fram i rettssalen og som vet å kommunisere godt både med ressurssterke og noen av de mest sårbare menneskene i vårt samfunn.

Tre nye masterprogram illustrerer at det tenkes nytt på tvers av hele UiO.

Masterprogrammet i Screen Cultures tar for seg hva som skjer med vår forståelse av verden når en så stor del av tilværelsen tilbringes foran en skjerm. Programmet skal få frem problemstillinger knyttet direkte til den nye medievirkeligheten vi alle er en del av. Dette er en undervisningsdrevet og tverrfaglig satsing med innovasjonspotensial.

Masterprogrammet i fornybare energisystemer svarer på den betydelige forventningen til at universitetene skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Fornybar energi er en viktig komponent i dette, og en dreining mot bærekraftig utvikling vil medføre en vekst i bruk og investering i fornybar energi. Siden det vil påvirke hvordan energi distribueres, genereres, kontrolleres, og reguleres, vil fornybar energi medføre store endringer for samfunnet.

Det tredje nye masterprogrammet, lederskap, etikk og samtalepraksis svarer ut regjeringens vedtak knyttet til statsbudsjettet i desember 2017, der UiO fikk fem millioner kroner til å utvikle en fleksibel utdanning for religiøse ledere. Programmet vil ha et religions- og livssynspluralistisk perspektiv på lederskap, etikk og samtalepraksis i en norsk kontekst.

Men nye studietilbud er ikke nok. Vi jobber hver dag med utvikling av undervisning, evaluering og læringsmiljø. Det skjer mye spennende på utdanningssiden på alle enheter ved UiO. Vi har allerede to sentre for fremragende utdanning: Centre for Professional Learning in Teacher Education (Det utdanningsvitenskapelige fakultet) og Centre for Computing in Science Education (Det Matematisk naturvitenskapelige fakultet) – og det er svært gledelig at alle våre søknader om nye sentre for fremragende utdanning (SFU) nå har gått til finalerunden; Centre for Experimental Legal Learning (Det juridiske fakultet), Oslo Academy for Studies in International History (HF) og Centre for Sustainable Health Care Education (MED).

For å utvikle seg og trives som student vet vi at det ikke bare er det faglige innholdet som er viktig. Å sikre at det er gode møteplasser, å kunne tilby tettere oppfølging fra veiledere og undervisere og å sikre at det er et trygt og godt studiemiljø uten trakassering er andre viktige forhold som påvirker læringen. Universitetsbiblioteket spiller en helt avgjørende rolle for mange studenter. Mange føler seg hjemme på biblioteket og det er god tilgang til digitale verktøy og ressurser. Snart flytter jusstudentene inn i et helt nytt hus i Oslo sentrum. Der og andre steder utvikler UiO stadig flere arealer som inviterer studentene til å stikke hodene sammen og løse problemer i fellesskap. 

Når det er sagt. Dette er et arbeid som aldri tar slutt. På UiO er det nå er stort engasjement og vilje til nytenkning; vi må levere også på de områdene hvor vi ønsker å heve standarden. Det krever at vi bruker ressursene klokt og arbeider godt på tvers. Ikke minst fordrer det at vi i større grad enn tidligere ser på undervisning som et kollektivt prosjekt.  

Vi vil fortsette å arbeide for et enda bedre utdanningstilbud ved Norges eldste og høyest rangerte universitet. Vi vil holde fanen høyt og takke alle i UiOs mangfoldige indre som legger ned stor innsats for at vi skal nå våre felles utdanning- og undervisningsmål. Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet er viktig inspirasjon, men på sikt må sektoren og ikke minst vi selv ta tilbake definisjonsmakten over utdanningskvaliteten. Vi skal være i forkant; eksperimenterende, nytenkende og progressive.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 5. aug. 2019 14:59 - Sist endret 5. aug. 2019 16:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.