UiO vil utdanne flere leger

Universitetet i Oslo tar utfordringen og skal sørge for at langt flere leger utdannes i Norge. For å sikre kvalitet vil vi bygge på dagens sterke legeutdanning. For å sikre kvantitet vil vi samarbeide tett med flere sykehus innenfor Helse Sør-Øst. Først publisert i Aftenposten 6 oktober.

Bildet kan inneholde: medisinsk utstyr, hånd.

I forrige uke leverte Grimstad-utvalget en rapport der de anbefaler at Norge etablerer 440 nye studieplasser i medisin i Norge. Nå tar nesten halvparten av medisinstudentene utdannelsen sin i utlandet.

Universitetet i Oslo (UiO) støtter forslaget og mener det er viktig at Norge utdanner en større andel av sine egne leger for å sikre et bærekraftig helsevesen i årene fremover.

Legeutdanning er pr i dag etablert på universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Det er disse utdanningene som må bygges ut for å sikre forskningsbasert utdanning, gode samarbeid om kunnskapsbasert praksis, som igjen er avgjørende for å utdanne de beste legene som yter den beste pasientbehandlingen.

For å sikre god kvalitet i behandlingen av pasientene må utdanningen være tett koblet mot forskning på høyt internasjonalt nivå. Medisinsk diagnostisering og behandling er i stadig utvikling. Dette innebærer at en sterk forskningsbase er påkrevd for at utdanningene skal komme pasientene, helsevesenet og samfunnet til mest mulig nytte.

Det medisinske fakultet ved UiO utdanner i dag om lag en tredjedel av medisinstudentene i Norge. Vi er beredt til å drastisk øke antall studieplasser ved medisinstudiet i Oslo. For å gjennomføre det på en god måte trengs tilstrekkelig finansiering og en realistisk tidshorisont. Denne omstillingen krever at vi ansetter nye vitenskapelig og administrativt medarbeidere, utvider lokaler til undervisning og får gode avtaler om praksisplasser med sykehusene og primærhelsetjenesten. Samfunnsøkonomisk er dette klokere enn å bygge nye uavhengige utdanninger fra grunnen.

Vi intensiverer derfor nå vårt pågående arbeid for å utvikle og utvide samarbeid med flere av sykehusene og kommunene i hele Helse Sør-Øst-regionen. Praksis er en essensiell komponent i utdanningen av leger og vi vil legge til rette for flere campuser utenfor Oslo med utspring fra UiO. Tilgang til studentene vil også gi sykehusene muligheten til å møte sine fremtidige kollegaer og rekruttere de beste på et tidlig stadium. Det vil styrke tilgangen til gode leger over hele Norge.

Av Svein Stølen, Ivar P. Gladhaug
Publisert 8. okt. 2019 21:37 - Sist endret 9. okt. 2019 09:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.