Ny utdanning for religiøse ledere og livssynsledere

Jeg håper den nye masteren i lederskap, etikk og samtalepraksis på Det teologiske fakultet vil bidra til å bygge medborgerskap og tillit.

Kongefamilien har lenge vist interesse for arbeid med religionsdialog og mangfold. På bildet: HKH Kronprins Haakon hilser på forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var også tilstede. Foto: UiO

I dag hadde jeg gleden av å åpne en konferanse for å feire etableringen av en ny norsk utdanning for religiøse ledere og livssynsledere. Konferansen var i regi av Det teologiske fakultet og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Universitetet i Oslo eksisterer, og henter sin legitimitet, gjennom et tett og nært samspill med samfunnet. Samfunnets behov endrer seg gradvis, hele tiden. En slik gradvis endring er at vi blir mer flerkulturelle. I dag har vi et mangfold av trosretninger i Norge. Dette må reflekteres også i et sekulært universitetets tilbud til befolkningen. Derfor er det for oss viktig å tilby en utdanning som favner bredere med mulighet for å nå flere i befolkningen. Slik bygger vi medborgerskap og tillit.

Det teologiske fakultet har lang erfaring med kursing av religiøse ledere. Her er jeg sammen med dekan på Det teologiske fakultet, Aud V. Tønnessen. Foto: UiO

I fjor sommer var det en del negativ mediedekning om integrering og av islamske trossamfunn i Norge. Frontene var til dels steile og tonen hard. Derfor var det passende at Det teologiske fakultet under Arendalsuka 2018 inviterte til et arrangement om hva slags religiøse ledere det norske samfunnet trenger. Til tross for uenigheter om hva slags krav man kan stille til trossamfunn og religiøse ledere, var det en rolig og konstruktiv tone i panelsamtalen. Her ble Universitetet i Oslo en arena for å skape større forståelse for et omdiskutert tema. Dette arbeidet fortsetter på Det teologiske fakultet, nå med enda mer kraft.

Det teologiske fakultet har lang erfaring med kursing av religiøse ledere, og det er viktig og riktig at Stortinget har bevilget midlene fakultetet trenger for å etablere og utvikle denne mastergraden vi feiret i dag. Disse fagområdene utvikler seg i møte med en ny og mangfoldig tros- og livssynspluralisme. Det er komplekse felt, og det er mange fallgruver.

Jeg er glad for at Regjeringen i vår nye langtidsplan for forskning og utdanning, under overskriften Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden, understreker at det trengs kunnskap om hvordan institusjoner som holder det moderne samfunnet sammen, håndterer samfunnets utfordringer. Det er et behov for kunnskap som åpner opp vår forståelse for dype samfunnsendringer, kulturell usikkerhet og hvordan tillit og legitimitet skapes og vedlikeholdes. Dette dreier seg om bærekraften til vår samfunns- og politiske orden.

Statsråd Iselin Nybø talte under konferansen. Bevilgningen for masteren kommer fra integreringsforliket og har bred politisk støtte. Foto: UiO

Dette er et tema også utenfor våre grenser. I regi av EU er det etablert et nytt universitetsinitiativ som reflekterer dette. Det skal bringe sammen nye generasjoner av europeere, som skal settes i stand til å samarbeide på tvers av språk, kulturer, grenser og disipliner for å bidra til å løse samfunnsutfordringer. Universitetet i Oslo leder utviklingen av en slik allianse med syv forskningsintensive universiteter i Europa, og vi skal søke status som et av 20 «European Universities». Et tema vi diskuterer er mangfold, et annet utenforskap. Vi fokuserer videre på «skiller» nord-sør, øst-vest, innen nasjonene, innen byene. Hvordan kan universitetene bidra til å redusere disse skillene?

Det teologiske fakultets nye mastergrad kan være et av mange bidrag, som bygger medborgerskap og tillit i samfunnet. Som reduserer skiller, og som bygger forståelse. Vi må se det nye utdanningstilbudet i dette lyset. Både de som underviser, og de som blir undervist i denne mastergraden må trekke veksler på hverandre, lære av hverandre og sammen bidra til at forskningen og utdanningen innen disse feltene blir enda bedre.

Mastergraden er erfaringsbasert, og har en sterk samfunns- og arbeidslivsrelevans. Kriteriene er at man har en bachelor i et hvilket som helst fag, og i tillegg to års praksis i feltet. Det at praksis i feltet er vektet så tungt, viser et ønske om tett samarbeid med arbeidslivet. Vi vil gjerne ha god dialog med fremtidige arbeidsgivere! For vår egen del, for deres del men ikke minst for våre studenters del. Mange viktige arbeidsgivere var tilstede på konferensen i dag, og det er vi takknemlige for.

Vi feirer i dag en ny og viktig master i lederskap, etikk og samtalepraksis! Gratulerer til Det teologiske fakultet. Gratulerer til oss alle!

 

Av Svein Stølen
Publisert 11. mars 2019 21:37 - Sist endret 12. mars 2019 10:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.