Vi trenger alle kloke hoder - gratulerer med dagen!

Flere jenter enn gutter velger høyere utdanning og de siste fem årene har flere kvinner enn menn avlagt doktorgrad ved UiO. Allikevel ser vi at mange kvinnelige forskere faller fra tidlig i forskerkarrieren. Vi må fortsatt jobbe systematisk for å motvirke dette. På veien gleder vi oss over gode forbilder som for eksempel professor Hege Christensen som fikk Olav Thons nasjonale pris for fremragende undervisning.

Professor og prisvinner Hege Christensen fikk prisen for fremragende undervisning av Thon-stiftelsen. Her på prisutdelingen med Olav Thon i Aulaen. Foto: Terje Heiestad/UiO

I går feiret vi prisvinnerne i Universitetets aula – både fremragende kvinner og fremragende menn. Den internasjonale forskningsprisen gikk til professor ved Harvard Lene Vestergaard Hau – kvinnen som har stoppet lyset!

– En forsker må ikke være forsiktig! GO for the big steps, sa hun da hun takket for prisen.

Slike forbilder trenger dagens studenter og dagens doktorander. Og det er en positiv utvikling. Flere kvinner velger og blir i akademia. Blant annet viser UiOs rykende ferske likestillingsrapport at 32,7 % av professorer nå er kvinner. Det er opp 0,8 % fra 2017, og en økning på nesten 8 % fra 2010.

Men utviklingen går for sakte, og vi må spørre oss hvilke systemiske trekk som gjør at lovende, kvinnelige forskere forsvinner ut av akademia i større grad enn lovende, mannlige forskere.

For noen år siden hadde jeg gleden av å høre sosiolog og kjønnsforsker Michael Kimmel snakke om diskriminering. Han har gjort en treffende observasjon: «Jeg hadde aldri tenkt på meg selv som en mann når jeg så meg i speilet, jeg tenkte bare på meg selv som et menneske. Men for mine kvinnelige medstudenter var det faktum at de var kvinner noe de stadig tenkte over. Det var da jeg skjønte at privilegier er usynlig for de som har dem.»

Kimmel sier videre: «Når vi ser på hvordan både akademia og næringslivet er bygd opp, ser vi at det er laget av menn, for menn. Det var ikke slik at menn satte seg ned og tenkte «hvordan skal vi holde kvinner utenfor systemet», men det var bare menn som satt rundt bordet og diskuterte, og det var bare menn de tilpasset reglene til.»

For meg er det tydelig at vi må jobbe målrettet for å fjerne alle strukturelle hindre som gjør det vanskeligere å være aspirerende kvinnelig forsker enn mannlig. Det skjer mye positivt ved UiO: det arbeides metodisk med kvinneandelen i topplederstillinger (blant annet gjennom FRONT), mangfold er eksplisitt inkludert i UiOs handlingsplan, og vi arbeider målrettet og forebyggende mot seksuell trakassering. Ikke minst er det gjennomført kurs med 210 ledere i håndtering og forebygging av seksuell trakassering. Seksuell trakassering skal ikke forekomme ved UiO, og det må kultur- og holdningsendring til! Til uken kommer vi med nye retningslinjer mot trakassering. Også dette er viktig for å skape et miljø flere fremragende undervisere og forskere vil trives i uavhengig kjønn.

Gratulerer med kvinnedagen, alle UiOs ansatte og studenter. Vi trenger alle de kloke hodene vi kan få!

Av Svein Stølen
Publisert 8. mars 2019 07:53 - Sist endret 8. mars 2019 09:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.