2020

Bildet kan inneholde: laptop, elektronisk apparat, teknologi, datamaskin, netbook.
Publisert 28. mars 2020 15:06

Vi lever i en ny hverdag med digital undervisning og møter. Også disputaser, debatter, museumsbesøk, korsang og fredagsquiz er flyttet til nett. Nå er det ikke bare googling vi driver med – vi skyper, zoomer, facetimer og whatsapper mer enn noensinne. De fleste av oss har gjort nye erfaringer med det Frode Grytten så treffende kaller ‘internettets tynne sivilisasjon’.

Publisert 24. mars 2020 12:13

Forskningsrådet er viktig for UiO. Derfor har vi lest utkastet til strategi med interesse og engasjement. Det er mye som er positivt. UiO har likevel fem vesentlige forhold vi ønsker å fremheve, og som må være en del av det videre arbeidet med Forskningsrådets nye strategi.

Bildet kan inneholde: krus, kopp, kopp, kaffe kopp, drikkeglas.
Publisert 20. mars 2020 12:11

Ordfestivalen ved HF fikk mange av oss til å tenke over hvilke ord vi synes er viktige. Spør du meg på en vanlig dag, vil jeg si at mitt favorittord er nysgjerrighetsdrevet. I coronaens tid er de to nye ord som vinner: Solidaritet og dugnad!

Bildet kan inneholde: bygning, klassisk arkitektur, arkitektur, landemerke, tinghus.
Publisert 14. mars 2020 14:15

This has been an extremely demanding week. Day by day, it became clearer that we had to increase our efforts to protect ourselves against the coronavirus (COVID-19). The seriousness of the situation was emphasised when the Government on Thursday introduced the most stringent measures ever in peacetime. Now, as a university and as individuals, we must do everything we can to contribute to the national and global «dugnad» that we all are part of right now.

Publisert 14. mars 2020 11:07

Dette har vært en særdeles krevende uke. Dag for dag ble det mer tydelig at vi måtte øke innsatsen for å beskytte oss mot koronaviruset Covid-19. Alvoret i situasjonen ble slått fast, da Regjeringen torsdag innførte de strengeste tiltakene i fredstid noensinne. Nå må vi som universitet og som individer gjøre alt vi kan for å bidra til den store nasjonale og globale dungnad vi er en del av.

Bildet kan inneholde: dress, hvitkrage-arbeider, offisielt, business, virksomhet.
Publisert 5. mars 2020 09:46

I dag, torsdag 5. mars, utdeles for sjette gang Olav Thons faglige priser. Seremonien foregår i Universitetets aula, den starter kl. 18 og er åpen for alle. Prisene honorerer og understøtter eksellent forskning og skal også gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 25. feb. 2020 08:00

Et regjeringsoppnevnt utvalg går inn for at universiteter og høyskoler skal ha ekstern styreleder. Dagens Næringsliv støtter ikke overraskende en bedriftsorientert modell i sin leder 20. februar og går enda lengre og ønsker tilsatte rektorer. Vi er på vei inn i en bedriftstenkning der suksess måles med regneark og key performance indicators. Hvor kortsiktig gevinst trumfer langsiktig tenkning. Først publisert i Dagens Næringsliv 24 februar.

Bildet kan inneholde: collage, snapshot, photography, kunst.
Publisert 18. feb. 2020 15:26

Universitetet i Oslo (UiO) har i over to hundre år undersøkt, utfordret og formet det norske samfunnet og skapt verdier med betydning for hele verden. Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO i en nasjonal særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet. Fredag 14. Februar 2020 ble UiOs nye strategi, Strategi2030 vedtatt, og dermed er retningen for neste tiår fastlagt.

Publisert 13. feb. 2020 12:39

Valgt eller tilsatt rektor ved universitetene har vært ett betent spørsmål i mange år. Den nye UH-loven lar den ballen ligge, men vil til gjengjeld lovfeste ekstern styreleder. Dette er løsningen på ett ikke-eksistrende problem, og vil gitt dagens forskningspolitiske klima kunne svekke vår samfunnskritiske og samfunnsbærende rolle, og kunne øke trykket på umiddelbar nytte.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, mixed-bruk, urbant design, campus.
Publisert 7. feb. 2020 11:09

10-13. februar arrangeres Oslo Life Science-konferansen for femte gang. Det som begynte forsiktig som en fire timer lang konferanse, er nå fire dager, med mange internasjonale deltagere. Konferansen er et uttrykk for UiOs store ambisjoner innen livsvitenskap.

Bilde av de ulike bærekraftmålene.
Publisert 6. feb. 2020 14:36

Årets bærekraftkonferanse i Bergen er godt i gang, og jeg ser frem til to dager med inspirerende dialog og læring. Konferansen er nyttig også fordi den gir anledning til selvrefleksjon. Hvordan jobber vi med bærekraft ved UiO?

Publisert 24. jan. 2020 11:41

En eller to statsråder i Kunnskapsdepartementet er ikke problemstillingen. Sektorens utfordringer er problemstillingen. Vi trenger tillit og vi trenger en statsråd som er opptatt av de store linjene og som ser forskning, utdanning, innovasjon og samfunnsengasjement i sammenheng. Vi må stoppe direktoratiseringen av sektoren som fører til instrumentalisering og detaljoppfølging.

Bildet kan inneholde: snø, transportere, geologisk fenomen, kjøretøy, vinter.
Publisert 14. jan. 2020 20:39

Arktis og nordlyset har preget UiOs lange historie, ikke minst gjennom verdensledende forskere som Fridjof Nansen og Kristian Birkeland. Nordområdene et stort og viktig forskningsfelt ved UiO. Mindre kjent er kanskje vår aktivitet på den andre siden av jorda, i Antarktis. Sørlysforskingen jeg denne uken hadde æren av å lære mer om ved det lite prangende, men faglig sterke Troll Ionosheric Observatory, etablert i 2018, er kun ett eksempel.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.