2020

Bildet kan inneholde: landemerke, arkitektur, bygning, natt, lys.
Publisert 24. okt. 2020 00:01

I dag, 24. oktober, lyssettes bygninger over hele Europa i blått. Det gjelder også Domus Media, vår vakre bygning ved Karl Johan. Vi gjør det for å markere 75-årsjubileet for Forente Nasjoner (FN) og det på FN-dagen.

Publisert 23. okt. 2020 07:28

Koronakrisen var et hovedtema da Indikatorrapporten 2020 ble lansert i går. Har forskningssystemet en god nok «kriseberedskap», og bør kriser og brå samfunnsendringer styre prioriteringene for forskning og innovasjon spurte arrangørene? Hva er en krise var mitt motspørsmål. Hvordan setter vi koronakrisen opp mot andre globale kriser som sult, ulikhet, stupende biomangfold og klima.

Publisert 19. okt. 2020 10:48

Havet har alltid vært viktig for Norge. Havet har formet vår utenrikspolitikk, vår økonomi, vår kultur og vår identitet. Det har vært et hav av muligheter! Det må vi sikre at det blir også i fremtiden. Derfor er årets TV-aksjon så viktig. Gi så det monner!

Bildet kan inneholde: bygning, tak, arkitektur, belysning, lobby.
Publisert 11. okt. 2020 14:10

«Behovet for internasjonal solidaritet og multilaterale institusjoner er mer åpenbart en noen gang». Berit Reiss-Andersen første ord da Verdens matvareprogram (WFP) ble annonsert som årets vinnere av Nobels fredspris 2020 var valgt med klokskap og omhu.

Bildet kan inneholde: begivenhet, varmeapparat, opptreden.
Publisert 5. okt. 2020 09:12

Hvor går karriereveiene for yngre forskere og hvor relevant er forskerutdanningen de får for det arbeidsmarkedet de møter? Dette spørsmålet ble tirsdag diskutert basert på Doktorgradsundersøkelsen 2019 (NIFU Rapport 2020:19). Svarene gir hjelp til å sette en tydelig kompasskurs for UiOs videre arbeid med karrierestøtte.

Publisert 3. okt. 2020 20:08

I Aftenpostens Uviten-spalte tirsdag gir redaktør i forskning.no Nina Kristiansen politikerne skryt for håndteringen av koronapandemien. Det er sikkert helt på sin plass: politikere har fattet skjebnetunge beslutninger under faglig usikkerhet og hardt tidspress. Men når hun så løfter fram politikerne som helter i kontrast til forskningen, tar innlegget en for meg overraskende vending. Her slår hun fast at verdens forskere har oppnådd svært lite på et halvt år og på denne måten ikke har bidratt nok til å redde liv. Det kan ikke stå uimotsagt.

Bildet kan inneholde: rød, uniform, flagg, begivenhet, arkitektur.
Publisert 18. sep. 2020 06:55

I Aftenposten 7. september spør Torkel Brekke og Janicke Heldal hvordan vi best kan verne om akademisk frihet ved norske universiteter. De viser til at fri meningsutveksling for forskere og studenter er under press. Det er bra at dette blir diskutert i en bredere offentlighet. Aktiv meningsbrytning er fundamentet for universitetet som institusjon, og for demokratiet. Mye står på spill om ytringsrommet blir mindre levende. En noe kortere versjon av dette innlegget er publisert i Aftenposten i dag.

Publisert 12. sep. 2020 09:30

Studentene våre bruker sine beste år til å bygge egen og samfunnets kompetanse. Semesteret har såvidt startet. Nå står de i fare for å rammes av ensomhet, psykisk uhelse og frafall fra studiene. Det kan bli utfallet, dersom regjeringen beslutter å gjøre all undervisning digital.

Publisert 5. sep. 2020 08:53

2020 har vært et krevende år, men UiO har mye å feire. Jeg valgte å legge vekt på alt som går bra under årsfestmiddagen 2. september til ære for UiOs prisvinnere. Mens talen i aulaen denne dagen er formell, er tonen mer ledig når middagen serveres. Dette bloggen er basert på den manusløse talen.

Bildet viser semesterstart på UiO før koronapandemien traff oss.
Publisert 2. sep. 2020 17:59

2. september er det 209 år siden Universitetet i Oslo ble etablert. I min tale på årets årsfest understreket jeg hvor viktig universiteter og kunnskap er for samfunnets beredskap. Er det ett år som har vist oss verdien av å ha sterke forskningsintensive breddeuniversitet som UiO, så er det 2020. Her kan du lese hele talen.

Bildet kan inneholde: mennesker, publikum, bygning, begivenhet, arkitektur.
Publisert 23. aug. 2020 09:21

Universitetet i Oslos fantastiske aula er en festsal for store anledninger, men også en viktig del av UiOs daglige virke. Samme sted som Martin Luther King, Mor Theresa og Dalai Lama har fått sine Nobels fredspriser utdelt, inviterer UiO jevnlig til åpne foredrag, seremonier, prisutdelinger og diskusjonsmøter. Her deles Olav Thon og Anders Jahres priser ut. Her kreeres hvert år over 500 nye doktorer. Lovisa Mienna Sjöbergs tale på vegne av de nye doktorene under en kreeringseremoni i 2018 minnet om verdien av en slik arena for den akademiske samtalen. Svært ofte kombinerer vi vitenskap, samfunnsdebatt og kultur. Ofte sammen med Universitetets eget Symfoniorkester eller egne kor som Kvindelige Studenters Sangforening og Den Norske Studentersangforening.

Publisert 14. aug. 2020 16:12

«Universitetet er til for å lage mennesker» var budskapet Universitas satt igjen med etter årets digitale velkomstseremoni på UiO. Vi må tilstå vi gleder oss stort over det. For, jo - det handler om å lage mennesker; og om å utvikle mennesker. Derfor står studentene i sentrum. Møtet mellom livslangt lærende professorer og søkende, kritiske og nysgjerrige studenter sikrer at kunnskap tas i bruk, at den nyeste kunnskapen og forskningsfronten preger undervisningen vi gir.

Publisert 5. aug. 2020 08:38

Aulaen ved Universitetet i Oslo (UiO) har gitt meg noen av mitt livs mest uforglemmelige opplevelser. Tawakkol Karmans tale om krisen i Jemen under Nobel Peace Prize Forum i 2019. Møtet i 2018 med tidsvitnene ved 75-års markeringen av de 644 UiO-studentene, som ble internert og deportert til Tyskland. Håvard Gimses Rachmaninov-tolkning under rektorinaugurasjoner i 2017 er tre nyere eksempler. Innlegg i Dagsavisen 5 august.

Bildet kan inneholde: mennesker, publikum, sosial gruppe, samfunnet, publikum.
Publisert 4. aug. 2020 12:39

Forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har bedt UH-sektoren å planlegge for en så normal studiestart som mulig. Helsedirektoratet ber samtidig arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor, om å gjøre dette.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Publisert 1. aug. 2020 19:45

Et levende demokrati og kunnskapssamfunn er avhengig av et levende offentlig ordskifte. Når hatefulle ytringer og trusler gjør at deltagere trekker seg tilbake fra politikk og den offentlige debatten, er resultatet en langsom undergraving av demokratiet. Politikere erfarer dette som et økende problem. Journalister, eksperter og flere av universitetets fremste formidlere erfarer det samme. Khronos intervju med Alexander H. Sandtorv er et nylig eksempel. Først publisert i Khrono 29 juli.

Bildet kan inneholde: stein, gress.
Publisert 13. juli 2020 14:34

For 3000 år siden hugget folk langs Østfoldskysten inn sirlige figurer og symboler i fjellet ved det som den gang var deres strand. Det er maritime bilder og fortellinger, om sjøreiser og slag, om mytiske helter, om folk og dyr. Helleristningene viser hva som opptok folk i disse to fjerne historiske epokene, og gir oss et lite vindu inn til deres verden. Innlegget ble først publisert i Khrono 9. juli

Bildet kan inneholde: diagram, tekst, linje.
Publisert 9. juli 2020 20:08

Universitetet i Oslo leder den europeiske universitetsalliansen Circle U., som nå er valgt ut som et av EUs «European Universities». UiO har alltid vært internasjonalt orientert, men gjennom denne alliansen tar vi et betydelig steg fra mer kortsiktig og prosjektbasert samarbeid til langsiktig og integrert utdanningssamarbeid.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.