2020

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Publisert 20. mai 2020 21:07

FrP, Ap og Sp kortsluttet i dag et pågående arbeid med ny finansieringsmodell for Universitets- og høyskolesektoren. Midt i viktige høringer om ny UH-lov og styringsmelding, velger de en politisk manøvre som er direkte rystende. De er nå, uten å involvere sektoren, blitt enige om at «relevant arbeid etter endt studium» skal være en spesifikk faktor eller insentiv i en ny modell. Dette er svært lite veloverveid.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, kolonne.
Publisert 8. mai 2020 07:16

75 år sidan frigjeringa 8. mai 1945

I samband med koronakrisa har ein fått kjenna litt på gleda av eit samfunn som opnar opp igjen. Det er likevel ikkje mogeleg å samanlikna denne gleda med den som braut ut i Norge 8. mai 1945.

Bildet kan inneholde: blomst, blomstrende plante, anlegg, tommie krokus, petal.
Publisert 23. apr. 2020 19:02

Vi har vært gjennom noen svært vanskelige uker. Jeg vil takke alle på det varmeste for imponerende innsats, mye tålmodighet og sterk solidaritet. Vi er nå på vei inn i en ny «normalisert» hverdag, og da er det på sin plass å se fremover mot lysere tider og med håp i blikket.

— — —

We have been through some very difficult weeks. I want to extend my warmest thanks for all of your impressive efforts, patience and strong solidarity. We are now moving towards a “normalised” everyday life, and that makes it appropriate to look ahead to brighter times with hope in our eyes.

Bildet kan inneholde: natt, landemerke, lys, arkitektur, bygning.
Publisert 22. apr. 2020 09:57

Kristian Bjørkdahl kritiserer universitetsledelsen for beslutningen om å planlegge for et digitalt høstsemester. Universitetet i Oslo skal i august ta imot 7000 nye studenter. Vi må sørge for at vi møter ungdommen som legger noen av sine beste år i våre hender på aller beste måte. Innlegget er først publisert i Uniforum.

Bildet kan inneholde: statue, landemerke, monument, skulptur, by.
Publisert 13. apr. 2020 20:21

Vi lever i en tid hvor samarbeid, deling og tilgjengeliggjøring må prege kunnskapssektorene; en tid for å la kniving, nasjonal og personlig prestisje ligge. Vi trenger et sterkt kvalitetsbevist og fagfellebasert akademia i tett samspill med allmenhet, politikk og næringsliv.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet.
Publisert 8. apr. 2020 10:31

Something there is that doesn't love a wall,

That sends the frozen-ground-swell under it,

And spills the upper boulders in the sun;

And makes gaps even two can pass abreast.”….

                                                                                   Robert Frost, Mending Wall

T
Publisert 4. apr. 2020 09:10

Våre lærere underviser, digitalt. Våre studenter lærer, digitalt. Verktøy og veiledere er på plass. Et stort korps av medarbeidere bidrar teknisk, pedagogisk eller på andre måter til at digital undervisning fungerer over hele Universitetet i Oslo. I hele sin bredde og med stor kraft har tusenvis av ansatte og studenter, i løpet av tre små uker, skapt en blomstrende digital læringskultur.

Publisert 3. apr. 2020 16:18

Da det Europeiske forskningsrådet (ERC) tirsdag annonserte tildelingen av mer enn fem milliarder norske kroner i såkalte ERC Advanced Grants (AdG), glimret norske forskere med sitt fravær. Det var ikke en stor overraskelse, men likevel skuffende. Norge henger langt etter nasjoner vi bør kunne sammenlikne oss med på denne arenaen – den tøffeste konkurransearena i Europa.

Bildet kan inneholde: laptop, elektronisk apparat, teknologi, datamaskin, netbook.
Publisert 28. mars 2020 15:06

Vi lever i en ny hverdag med digital undervisning og møter. Også disputaser, debatter, museumsbesøk, korsang og fredagsquiz er flyttet til nett. Nå er det ikke bare googling vi driver med – vi skyper, zoomer, facetimer og whatsapper mer enn noensinne. De fleste av oss har gjort nye erfaringer med det Frode Grytten så treffende kaller ‘internettets tynne sivilisasjon’.

Publisert 24. mars 2020 12:13

Forskningsrådet er viktig for UiO. Derfor har vi lest utkastet til strategi med interesse og engasjement. Det er mye som er positivt. UiO har likevel fem vesentlige forhold vi ønsker å fremheve, og som må være en del av det videre arbeidet med Forskningsrådets nye strategi.

Bildet kan inneholde: krus, kopp, kopp, kaffe kopp, drikkeglas.
Publisert 20. mars 2020 12:11

Ordfestivalen ved HF fikk mange av oss til å tenke over hvilke ord vi synes er viktige. Spør du meg på en vanlig dag, vil jeg si at mitt favorittord er nysgjerrighetsdrevet. I coronaens tid er de to nye ord som vinner: Solidaritet og dugnad!

Bildet kan inneholde: bygning, klassisk arkitektur, arkitektur, landemerke, tinghus.
Publisert 14. mars 2020 14:15

This has been an extremely demanding week. Day by day, it became clearer that we had to increase our efforts to protect ourselves against the coronavirus (COVID-19). The seriousness of the situation was emphasised when the Government on Thursday introduced the most stringent measures ever in peacetime. Now, as a university and as individuals, we must do everything we can to contribute to the national and global «dugnad» that we all are part of right now.

Publisert 14. mars 2020 11:07

Dette har vært en særdeles krevende uke. Dag for dag ble det mer tydelig at vi måtte øke innsatsen for å beskytte oss mot koronaviruset Covid-19. Alvoret i situasjonen ble slått fast, da Regjeringen torsdag innførte de strengeste tiltakene i fredstid noensinne. Nå må vi som universitet og som individer gjøre alt vi kan for å bidra til den store nasjonale og globale dungnad vi er en del av.

Bildet kan inneholde: dress, hvitkrage-arbeider, offisielt, business, virksomhet.
Publisert 5. mars 2020 09:46

I dag, torsdag 5. mars, utdeles for sjette gang Olav Thons faglige priser. Seremonien foregår i Universitetets aula, den starter kl. 18 og er åpen for alle. Prisene honorerer og understøtter eksellent forskning og skal også gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 25. feb. 2020 08:00

Et regjeringsoppnevnt utvalg går inn for at universiteter og høyskoler skal ha ekstern styreleder. Dagens Næringsliv støtter ikke overraskende en bedriftsorientert modell i sin leder 20. februar og går enda lengre og ønsker tilsatte rektorer. Vi er på vei inn i en bedriftstenkning der suksess måles med regneark og key performance indicators. Hvor kortsiktig gevinst trumfer langsiktig tenkning. Først publisert i Dagens Næringsliv 24 februar.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.