2020

Publisert 14. aug. 2020 16:12

«Universitetet er til for å lage mennesker» var budskapet Universitas satt igjen med etter årets digitale velkomstseremoni på UiO. Vi må tilstå vi gleder oss stort over det. For, jo - det handler om å lage mennesker; og om å utvikle mennesker. Derfor står studentene i sentrum. Møtet mellom livslangt lærende professorer og søkende, kritiske og nysgjerrige studenter sikrer at kunnskap tas i bruk, at den nyeste kunnskapen og forskningsfronten preger undervisningen vi gir.

Publisert 5. aug. 2020 08:38

Aulaen ved Universitetet i Oslo (UiO) har gitt meg noen av mitt livs mest uforglemmelige opplevelser. Tawakkol Karmans tale om krisen i Jemen under Nobel Peace Prize Forum i 2019. Møtet i 2018 med tidsvitnene ved 75-års markeringen av de 644 UiO-studentene, som ble internert og deportert til Tyskland. Håvard Gimses Rachmaninov-tolkning under rektorinaugurasjoner i 2017 er tre nyere eksempler. Innlegg i Dagsavisen 5 august.

Bildet kan inneholde: mennesker, publikum, sosial gruppe, samfunnet, publikum.
Publisert 4. aug. 2020 12:39

Forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har bedt UH-sektoren å planlegge for en så normal studiestart som mulig. Helsedirektoratet ber samtidig arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor, om å gjøre dette.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Publisert 1. aug. 2020 19:45

Et levende demokrati og kunnskapssamfunn er avhengig av et levende offentlig ordskifte. Når hatefulle ytringer og trusler gjør at deltagere trekker seg tilbake fra politikk og den offentlige debatten, er resultatet en langsom undergraving av demokratiet. Politikere erfarer dette som et økende problem. Journalister, eksperter og flere av universitetets fremste formidlere erfarer det samme. Khronos intervju med Alexander H. Sandtorv er et nylig eksempel. Først publisert i Khrono 29 juli.

Bildet kan inneholde: stein, gress.
Publisert 13. juli 2020 14:34

For 3000 år siden hugget folk langs Østfoldskysten inn sirlige figurer og symboler i fjellet ved det som den gang var deres strand. Det er maritime bilder og fortellinger, om sjøreiser og slag, om mytiske helter, om folk og dyr. Helleristningene viser hva som opptok folk i disse to fjerne historiske epokene, og gir oss et lite vindu inn til deres verden. Innlegget ble først publisert i Khrono 9. juli

Bildet kan inneholde: diagram, tekst, linje.
Publisert 9. juli 2020 20:08

Universitetet i Oslo leder den europeiske universitetsalliansen Circle U., som nå er valgt ut som et av EUs «European Universities». UiO har alltid vært internasjonalt orientert, men gjennom denne alliansen tar vi et betydelig steg fra mer kortsiktig og prosjektbasert samarbeid til langsiktig og integrert utdanningssamarbeid.

Bildet kan inneholde: jord, arbor dag, samfunnet, bonde, tre.
Publisert 26. juni 2020 07:33

I dag, fredag den 26. juni tar Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn det første spadestikk på en arkeologisk utgravning som kan bli en av de mest spennende på flere år. Oppdagelsen av skipsgraven ved Jellhaug utenfor Halden, skapte sensasjon langt utover landets grenser for to år siden. Nå skal skipsgraven fra Gjellestad graves ut av arkeologer fra Kulturhistorisk museum, UiO. Først publisert i Khrono.

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, lobby, interiørdesign, rom.
Publisert 23. juni 2020 13:52

Dette semesteret har på en brutal måte understreket samfunnets behov for universitetets «eventyrlige muligheter til å sanke viten». Vårsemesteret har vært krevende, selv for de mest optimistiske blant oss. Det er likevel all grunn til at vi skal se fremover nettopp med optimisme.

Bildet kan inneholde: museum, turistattraksjon, skjelett, fossil.
Publisert 21. juni 2020 15:54

Jeg besøkte Vikingskipshuset i dag. Litt fordi det på nytt bekymrer meg litt, men mest fordi det er en perle av et museum. Tap av publikum- og sponsorinntekter i størrelsesorden 200 millioner skal bekymre en rektor, men la meg likevel ta en positiv vinkling inn mot det som blir en norsk sommer!

Bildet kan inneholde: eiendom, bygning, hus, hjem, eiendom.
Publisert 16. juni 2020 06:09

I dag er det offisiell åpning av vårt nye praktbygg. I morgen åpner det for publikum. Håpet vårt er at de besøkende skal forlate huset med både økt kunnskap, håp og vilje til handling, poengterte Brita Slettemark, leder for Klimahuset, under pressevisningen i forrige uke. Nordens første klimahus har dette som mål. Huset skal gi kunnskap og bidra til at vi tar ansvar og engasjerer oss for en bærekraftig verden. Åpningen gir oss anledning også til å se oss selv i kortene.

Publisert 15. juni 2020 22:01

I Aftenposten mandag påpeker Krumsvik og Søreide at norske bedrifter har et udekket kompetansebehov. Men kompetansebarometeret de refererer til, og støtter sitt resonnement på, viser at etterspørselen særlig gjelder kompetanse på videregående og fagskolenivå. Det løses ikke gjennom å endre finansieringssystemet for universitetene. Et noe kortere innlegg er først publisert i Aftenposten.

Bildet kan inneholde: begivenhet, ungdom, publikum, samfunnet, publikum.
Publisert 15. juni 2020 11:04

A special summer awaits all of those taking part in the very first digital International Summer School, which UiO will be presenting this year. I am impressed by the zeal and enthusiasm of the ISS team and the near 500 students worldwide who will be a part of this experience, and look forward to seeing the launch of the digital ISS on June 22nd.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.