En tydelig stemme i Europa

«Alene er UiO liten, men sammen med likesinnede, grunnforskningssterke universiteter fra hele Europa kan våre synspunkter nå fram.» Slik uttrykte tidligere UiO-rektor Ole Petter Ottersen seg i Khrono i forkant av lanseringen av universitetsnettverket The Guild of Research-Intensive Universities i Brussel 21. november 2016. Fire år senere kan vi slå fast at nettverket har blitt stor suksess. Det har vært en stor glede å ta del i utviklingen.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, design, grafisk design.

En av drivkreftene for at UiO ønsket å etablere the Guild var å få en sterkere stemme når blant annet EUs rammeprogrammer skulle utformes. Men ingen hadde vel egentlig forventet at nettverket så fort, og på en så omfattende måte, skulle etablere seg som et av Europas viktigste universitetsnettverk.

Dette har stor betydning. Det er en tydelig forventning fra myndighetene og en klar ambisjon for institusjonene at institusjonene skal hente ut en betydelig andel av midlene som legges inn i EUs rammeprogram. Da må vår stemme høres når politikken utmeisles og prioriteringene gjøres. Sammen med våre 19 partnere i The Guild er vår stemme sterk. Vi lyttes til når vi blant annet understreker at Horisont 2020 og det kommende Horisont Europa må ha et langt videre perspektiv enn kortsiktig økonomisk gevinst, eller når vi insisterer på at Universities of the Future må bygge på et sterkt fundament av akademiske verdier.

The Guild har flere oppgaver, men den forskningspolitiske stemmen er og blir viktigst. Spørsmål knyttet til Horisont Europas profil og utvikling, et fornyet europeisk forskningsområde (ERA) og utviklingen av MSCA-ordningen har stått sentralt det siste året. Dette er store og kompliserte politiske saker og prosesser hvor det ikke er trivielt å slippe til som interessent. Som en del av The Guild har vi derimot en tett dialog med Brussels beslutningstakere. Et åpent brev til kommisjonær Mariya Gabriel før hun tiltrådte var kanskje med å sørge for at The Guild var det første nettverket som møtte henne etter tiltredelsen?

Under generalforsamlingen forrige tirsdag hadde vi en svært nyttig samtale med både generaldirektøren for Utdanning, ungdom, sport og kultur, Themis Christophidou, og vise-generaldirektøren for forskning og innovasjon, Patrick Child om henholdvis de europeiske utdannings- og forsknings-områdene (EEA og ERA). Denne utvekslingen av tanker gir innsikt og skaper konstruktive løsninger.

Politikkdimensjonen er likevel ikke det eneste målet med The Guild. I tillegg ønsker vi at The Guild skal bidra til å sette agendaen i den offentlige samtalen, samt bidra til kapasitetsbygging og til samarbeid internt i nettverket. Det er ingen underdrivelse å si at UiO er et aktivt medlem på alle plan.

En slik agenda er blant annet satt gjennom det UiO-ledede initativet for å sikre at samarbeidet mellom EU og den afrikanske unionen (AU) bidrar til å bygge robuste, forskningsintensive afrikanske universiteter. Et innsiktspaper skrevet av UiOs Peter Maassen ble fulgt opp av et posisjonspaper, og vi jobber nå videre med våre afrikanske kollegaer i ARUA, for at dette skal prioriteres i det videre EU-AU samarbeidet.

Kapasitetsbygging skjer først og fremst gjennom deling av beste praksis i arbeidsgrupper med tema som åpen vitenskap, kvalitetssikring, forskningsstøtte og innovasjon. Det er også satt ned en gruppe som deler erfaringer innen likestilling og mangfoldsarbeidet.

Samarbeidet mellom The Guilds institusjoner utvikles typisk gjennom grupper av dekaner. UiO har vært aktive innen samfunnsfag og humaniora, juss, teologi, og helse. Gruppene har vært instrumentelle når The Guild har spilt inn til utviklingen av de tematiske clusterne i pillar II av det nye Horisont Europa. Her finner du våre posisjonsnotater for clusterne på helse, på kultur, kreativitet og samfunn, og på digitalisering, industri og rom.

Vi var tidligere innom kommisjonær Mariya Gabriel. Det er ingen tvil om hun er en aktiv og iderik kommisjonær. Et av initativene hun tok tidlig var å utvikle en strategi for framtidens universiteter. Dette var tema både da hun på nytt møtte The Guild til nye diskusjoner tidlig i mai samt under generalforsamlingen tirsdag. The Guild kommer snart med et tydelig posisjonsnotat med innspill til denne strategien.

The Guild er viktig for UiO, men vi tør påstå at nettverket også er viktig for Norge og Europa. Ikke minst gjelder det å dekke nord-sør, og øst-vest dimensjoner på en sterk og tydelig måte. Nylig har vi styrket nettverket med ytterligere et universitet, Babes Bolyai University. Dette er Romanias ledende universitet og det høyest rangerte universitetet i sør-øst Europa. Bredden i europeiske perspektiver er helt sentral når vi f.eks. spiller inn våre tanker og ideer om EUs nye Excellence initative.

På skyggesiden utfordres The Guild og europeisk forskning av BREXIT. Vi har lagt vekt på å støtte våre britiske venner og samarbeidspartnere, og håper og tror på at de britiske universitetene også i årene som kommer får bidra til å heve standarden på europeisk forskning. Europa trenger det.

Det er mange som er involvert for å gjøre The Guild til det sterke nettverket det er blitt, både sekretæriatet i Brussel og ansatte på de ulike Guild-universitetene. Og det er mange på UiO som bidrar til at vi tar ansvar og bidrar tydelig og konstruktivt til Guild-fellesskapet. Her finner dere The Guilds rykende ferske årsrapport som gir mer informasjon om vårt arbeid. Tusen takk til alle som på ulike måter har bidratt. Det er viktig for UiO å være tilstede i Brussel. Det er med å gi UiO og Norge en tydelig stemme i Europa.

Av Svein Stølen, Åse Gornitzka
Publisert 10. juni 2020 12:35 - Sist endret 11. juni 2020 08:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO