Gode undervisere skal meritteres - nå kan du søke!

Er du fast, vitenskapelig ansatt ved UiO? Nå kan du søke om status som merittert underviser!

I MNKOM får studentene undervisning og praktisk erfaring i forskningsformidling. Her fra eksamen for åpen scene på Kulturhuset i Oslo. Foto: Hilde Omberg/UiO

Det viktige arbeidet med å løfte undervisningens og undervisernes status er godt i gang. Nå er retningslinjene for å bli merittert underviser ved UiO på plass. I tillegg til å bygge en grunnmur for langsiktig satsing på undervisning, gjennom å blant annet vektlegge undervisning mer i tilsettinger, opprykk og lønnsforhandlinger, får vi nå også en søknadsbasert tilleggsordning for merittering av undervisning.

Søknadsfristen er 15. april 2020.

Hva er en merittert underviser?

  • får statusen midlertidig i en periode på 3 år
  • gis lønnsforhøyelse, men størrelsen og innretning på denne gis gjennom ordinære lønnsforhandlinger.
  • får tildelt undervisningstermin

Ansatte med tittelen «merittert underviser» forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning i eget fagmiljø/fakultet og ved UiO, og til å inngå i et nettverk av meritterte undervisere i meritteringsperioden. 

Fagmiljøet til ansatte som tildeles statusen merittert underviser mottar 30 000,-.

Ordningen er uavhengig av de øvrige akademiske opprykksordningene.

Kriterier for tildeling

Søkeren skal dokumentere utdanningsfagligkompetanse på et nivå som er vesentlig høyere enn forventet basiskompetanse på det stillingsnivået søkeren befinner seg. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire kriterieområder utledet fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL):

a. Fokus på studentenes læring

Undervisningsopplegget er tilpasset studentenes kjennetegn, deres behov for tilbakemelding, og en tydelig koplingen mellom læringsmål og vurderingsformer. Tilbakemeldinger fra studenter brukes systematisk til å utvikle undervisningen.

b. En klar utvikling over tid

Søkeren har bygget opp solid kompetanse på undervisning og studentenes læring, har tatt ansvar for utdanningskvalitet, og har arbeidet systematisk med å utvikle undervisning og utdanningskvalitet. 

c. En forskende tilnærming

Forskning om undervisning, læring og vurdering har informert utforming og gjennomføring av tiltak for å styrke undervisningskvalitet. Vitenskapelige fremgangsmåter er brukt for å samle inn, dokumentere og analysere undervisning og/eller studentenes læring.

d. En kollegial holdning og praksis

Søkeren har samarbeidet med kolleger, studenter, ledelse og andre om undervisningsutvikling/studiekvalitetsarbeid, og har tatt initiativ for erfaringsdeling og kunnskapsutvikling innen og på tvers av fagmiljø.

Om søknaden

Søknaden skal beskrive, analysere og diskutere søkerens systematiske og målrettede arbeid med utdanningskvalitet inn mot kriteriene (se over).  Søknaden må også inneholde refleksjoner over egen utvikling og læring som underviser i løpet av dette kvalitetsarbeidet.

Pedagogisk mappe skal legges ved og skal inneholde følgende elementer:

  • En utdanningsfaglig CV
  • Dokumentasjon på påberopte utdanningsfaglige prosjekter og initiativ
  • Egenrefleksjon knyttet til egen rolle som underviser, samt diskusjon og begrunnelse for egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning

I tillegg kommer vedlegg som dokumenterer aktiviteter og resultater beskrevet i søknaden.

 

Les mer om meritteringsordningen ved UiO her. 

Publisert 7. jan. 2020 08:54 - Sist endret 8. jan. 2020 09:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.