Henrik, stopp direktoratiseringen av sektoren!

En eller to statsråder i Kunnskapsdepartementet er ikke problemstillingen. Sektorens utfordringer er problemstillingen. Vi trenger tillit og vi trenger en statsråd som er opptatt av de store linjene og som ser forskning, utdanning, innovasjon og samfunnsengasjement i sammenheng. Vi må stoppe direktoratiseringen av sektoren som fører til instrumentalisering og detaljoppfølging.

Statsråden på UiO besøk i oktober 2017 - da som vikar - engasjerte diskusjoner med studenter og ansatte ved Center for Computing in Science Education.

Statsråd Nybø har gjort en fin jobb for sektoren. Likevel står svært viktige oppgaver foran nyoppnevnt statsråd Henrik Aasheim. I februar leveres forslag til en ny universitets- og høyskolelov. Jeg blir ikke overrasket om vi presses ytterligere mot tilsatt ledelse, ekstern styreleder og flertall av eksterne medlemmer i styret. Presset skyldes til dels manglende forståelse for at universitetene har sannhet og kritisk tenkning som kjerneprinsipp. «Produktet» er kunnskap. Hovedrollen innehas av fagpersonen. Organiseringen må være fleksibel og kunne tilpasses institusjonen - og vi har 10 svært ulike universiteter i Norge. Presset skyldes også manglende tillit og ønsket om en større brukerorientering og umiddelbar nyttetenkning – en instrumentalisering av sektoren. Her må Henrik Aasheim stå imot. Gi oss tillit. Ikke svekk den institusjonelle autonomien som har gjort Universitetet i Oslo til en så sentral samfunnsinstitusjon i over 208 år. Vi må få beholde selvråderetten, og ikke plasseres under direktorater som drar oss mot en byråkratiserende detaljtankegang i en tid som mer enn noe krever store disruptive, kreative tanker og løsninger som bidrar til en bærekraftig verden.

Vi trenger selvråderett over eiendommer - det gir oss strategisk kraft. Vi trenger mindre rapportering og interne nasjonale konkurranser i en global kunnskapsverden (ref 48 mål fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning om oppfølging av bærekraftsmålene). Ikke minst i en tid hvor effektiviserings- og administrasjonskutt flytter administrative oppgaver over på vitenskapernes skuldre.

Av Svein Stølen
Publisert 24. jan. 2020 11:41 - Sist endret 24. jan. 2020 11:41

Veldig betimelig og godt innlegg av Rektor Stølen! 

Helge Hveem - 27. jan. 2020 20:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.