Kjønn, fag og rekruttering

Daniel Masvik, Norsk Studentorganisasjon (NSO), har ikke like stor tiltro til studenters evne til å velge utdannelse som vi har. Samtidig har Masvik rett i at likestilling er viktig. Et kort overordnet svar først publisert i iTromsø.

Bildet kan inneholde: blomst, vår, botanikk, anlegg, begivenhet.

UiO jobber målrettet og aktivt for å bedre kjønnsbalansen i alle studieprogram og for mangfold. Lenken er til Likestillingsrapporten 2019.

UiO arbeider for en jevnere kjønnsbalanse og har som mål å være innenfor 40/60 fordeling ved alle studieprogram. Vi arbeider også med tiltak for å styrke mangfold generelt, men la oss fokusere på kjønn nå.

Fra 2015 til 2019 har andelen kvinnelige studenter ved UiO ligget stabilt rundt 60%. Men situasjonen varierer. Hele 75% av våre studieprogram har en skjev kjønnsfordeling. Helsefagene (medisin, farmasi, odontologi og psykologi) har særlig stor kjønnsubalanse. Der er andelen mannlige studenter lav og ligger mellom 23 og 30 %. Videre er kjønnsfordelingen spesielt skjev ved pedagogikk og spesialpedagogikk.

På UiO arbeider vi systematisk med å rekruttere både kvinner og menn fra ulike miljøer. Vi er i kontakt med søkere på mange arenaer: åpen dag, skolebesøk og messer, Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) rekrutteringskurs, samt gjennom kampanjer og sosiale medier. I denne kontakten har vi en bevisst holdning til kjønn og mangfold, og jobber aktivt for å utfordre stereotypier, inspirere til utradisjonelle valg og avkrefte myter. Rekruttering av kvinner til enkelte av realfagene har lenge stått på agendaen. Vi ser nå en gledelig økning av kvinner som vil til IKT.

Det er krevende å endre søkeres preferanser. Derfor har vi vurdert radikale løsninger. UiO har argumentert sterkt for ekstrapoeng for gutter til psykologistudiet. Tiltaket trues nå av forslag til ny UH-lov. Vi vurderte alternative opptaksformer på medisin. De ble for byråkratiske og kostbare. Vi inviterer gjerne NSO til å diskutere løsninger på disse problemene. Men mangfold er bare er ett av flere forhold vi vurderer i arbeidet med rekruttering av studenter.

Vi framhevet verdien av helsefag, men også tverrfaglighet og idéfag i Aftenposten nylig. Vi står fast på vårt budskap. Den siste tiden har vist hvor viktige humaniora, samfunnsvitenskap og tverrfaglig samhandling er for helse, velvære og velstand og for å takle globale utfordringer. Vi trenger innsikter fra antropologi, psykologi, juss, historie og geografi i bekjempelsen av globale kriser som for eksempel pandemien.

Vi må svare på arbeidslivets og kandidatenes kortsiktige behov, samtidig som vi bygger en langsiktig beredskap hos kandidatene og i samfunnet. Vi er overbevist om at både de mer tradisjonelle og de nye tverrfaglige programmene ved UiO er viktige for vår tid.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 27. juli 2020 08:18 - Sist endret 27. juli 2020 09:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.