Kunnskap - Ansvar - Engasjement - For en bærekraftig verden

Universitetet i Oslo (UiO) har i over to hundre år undersøkt, utfordret og formet det norske samfunnet og skapt verdier med betydning for hele verden. Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO i en nasjonal særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet. Fredag 14. Februar 2020 ble UiOs nye strategi, Strategi2030 vedtatt, og dermed er retningen for neste tiår fastlagt.

Bildet kan inneholde: collage, snapshot, photography, kunst.

Bærekraft gjennomsyrer den nye strategien. Foto: UiO 

UiOs nye strategi bygger på fire ambisjoner.

UiO skal:

  •  fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
  •  utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
  •  styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
  •  være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Leder av Studentparlamentet Christen Andreas Wroldsen skriver i en kommentar i Universitas;

Den varsler et langt mer offensivt UiO som tar både samfunnsutfordringer og studenter på alvor.

Kanskje oppsummerer det retningsskiftet den nye strategien utgjør godt? Strategi 2030 følger opp Strategi 2020 ved å videreutvikle UiO som en kunnskapsorganisasjon med en tydelig og forpliktende integrasjon mellom utdanning, forskning og kunnskap i bruk. Ikke minst har vi satt som mål å øke ambisjonene for utdanningsoppdraget. Vi ønsker også å legge til rette for at UiO er i en sterk og involverende dialog med samfunnet rundt oss; lokalt, regionalt, nasjonalt, i Europa og globalt.

Studentparlamentets leder understreker videre at de har vært involvert i prosessen fra start til slutt. Det er vi svært glade for, og vi setter stor pris på engasjementet fra studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere. Det har aldri vært noen tvil om at de utfordringene samfunnet står overfor må ramme inn UiOs faglige virksomhet.

Verden står overfor store bærekraftsutfordringer som krever innsats fra hele det globale samfunnet. UiO må ta sin del av ansvaret for å forstå, forklare og forbedre. Ikke minst står klimakrisen fram som en gedigen utfordring. Tap av naturmangfold, polarisering, religiøse konflikter, migrasjon og krig er andre eksempler på utfordringer hvor UiO har et ansvar for å drive kunnskapsutviklingen framover.

Målformuleringene vil være krevende å følge opp. Det skal de da også være, og fire eksempler - en fra hver ambisjon - er:

  • UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet.
  • UiO skal intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet.
  • UiO skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være tilstede der viktige diskusjoner foregår.
  • UiO skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø, større mangfold og en inkluderende kultur for studenter og ansatte.

UiOs nye Strategi, Strategi2030, finner du her. Vi håper alle dykker ned i de ambisjoner og de målene vi sammen har utviklet og gleder oss til å diskutere hvordan vi sammen skal nå målene. Tusen takk til alle som har engasjert seg og bidratt med hjerte og hjerne. Nå kommer den virkelige jobben.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 18. feb. 2020 15:26 - Sist endret 18. feb. 2020 15:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.