Ny mobilitetsplan skal gi et grønnere UiO

Vi jobber for tiden med en mobilitetsplan for UiO der vi skal legge til rette for mer bruk av sykkel og mindre bruk av bil. Planen skal føre UiO i en enda grønnere retning – i samvirke med ny klima- og miljøstrategi og konkrete tiltak for klimakutt.

Bildet kan inneholde: samfunnet, begivenhet, rekreasjon, tre.

UiO vil ha mer sykling til og fra campus. Her fra en tidligere sykkelfest på Blindern, med auksjon og gratis sykkelverksted. Arrangør var UiO, Sykkelprosjektet Oslo kommune, Naturvernforbundet, Naturvernstudentene på UiO, SiO. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Økt bruk av kollektivtransport er også en målsetning i planen, etter hvert som koronasmittetallene forhåpentligvis legger til rette for det. Uansett skal vi bygge sykkelstaller, og vi ser på innføring av betalingsløsninger for parkering. Da er tanken at det skal være differensierte satser, der fossilfrie kjøretøy betaler minst.

Et verktøy for redusert klimafotavtrykk

Arbeidet med mobilitetsplanen har pågått en stund, men det har vært behov for å gå et par ekstra runder. Utkastet som forelå tidligere tok ikke nok hensyn til ansatte og studenter med spesielle behov, knyttet blant annet til redusert mobilitet, frakt av barn for småbarnsfamilier og lignende. Den endelige planen skal kobles tydelig til personalpolitikken, men vi iverksetter ikke ny politikk før koronasituasjonen er under kontroll.

Så skal det understrekes at vi ikke har mange bilparkeringer per fulltidsansatt, men i og med det pågående klima- og miljøarbeidet vårt, er det naturlig at vi ser på endringer i dagens parkeringsordning som et verktøy for å redusere klimafotavtrykket vårt. Det er også naturlig å vurdere parkeringsarealene våre i forbindelse med den store Oslo Science City-satsingen.

Ny og helhetlig klima- og miljøstrategi

Mobilitetsplanen skal virke sammen med flere store klima- og miljøsatsinger ved UiO. Arbeidsgruppen for den nye klima- og miljøstrategien, ledet av UiO:Energis direktør Vebjørn Bakken, har fått sitt mandat og er i gang. Strategien, som legges frem medio 2021, kommer til å inneholde et konkret klimamål for UiO frem mot 2030. For øvrig skal den legge til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers av både fag og sektorer, innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig. Vi ønsker at den skal samle og integrere ulike relevante klima- og miljøprosesser ved UiO, for på den måten å sikre systematikk og skikkelig gjennomslag i klimaarbeidet.

Tiltaksplan og klimaregnskap

Strategien er på vei, og vi er uansett i gang med konkret arbeid for å redusere klimafotavtrykket vårt. I desember i fjor ga Universitetsstyret sin tilslutning til et første utkast til tiltaksplan for å redusere UiOs klimagassutslipp. De foreslåtte tiltakene befant seg innenfor følgende hovedområder: Reiser og opphold, mat og servering, innkjøp og gjenbruk, bygg og eiendom (inkl. energi), og fondsplassering.

Statusoversikten til Universitetsstyret i forrige måned viser at vi har fulgt opp på nær alt vi har sagt at vi skal gjøre. I desember blir en revidert tiltaksplan med nye tiltak lagt frem for styret. Vi er også i ferd med å få et oppdatert klimaregnskap som blir et bedre styringsverktøy for utslippskutt enn tidligere, og som vi ønsker skal bidra til økt kunnskap og åpenhet om miljøpåvirkningen av aktiviteter ved UiO.

Som et ledd i dette arbeidet, er UiOs flyreiser nå blitt brutt ned på enhetsnivå. Dette er noe enhetene har etterspurt. Vi har delt disse rapportene internt, slik at enhetene får oversikt over volum av flyaktivitet og på den måten kan jobbe konkret med å redusere flyreisene.  

Av Svein Stølen
Publisert 10. nov. 2020 14:16 - Sist endret 11. nov. 2020 09:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.