Prioritere, ja - trylle, nei!

Statsråd Henrik Asheim forsikrer i VG at vi har god dialog om de økonomiske utfordringene knyttet til tapte inntekter ved Vikingskipshuset. Det har vi, men dialog er ikke nok. Denne replikken er først publisert i VG.

Vi er i en krevende situasjon hvor vi må prioritere. Det gjør vi. Høyest prioriterer vi studentene. Vi må sikre at unge mennesker ikke får hovedregningen. Dermed er digitalisering og utdanningsarbeid viktigere enn noe.

Forskningen vår er essensiell for hvordan vi har møtt denne krisen, og er vår neste prioritering. Vi trenger vaksiner. Vi trenger å forstå hva nedstegning betyr for økonomi og arbeidsliv. Vi kan ikke nedprioritere kunnskapsutviklingen i disse tider. Vi utdanner 1/3 av Norges doktorer. Dermed utgjør forlengelser av stipendiater og postdocs en ekstra utgiftspost for UiO.

Vi har på bestilling bygget opp en COVID19-tannlege-klinikk for å bidra til å møte krisen. Vi vet ikke hvordan vi skal få dekket inn kostandene. Men vi har dialog.

Vi har tapt ikke bare billettinntekter og salgsinntekter ved våre museer, men og store sponsorkontrakter. Vi arbeider aktivt for nye, og nærmer oss en. Likevel, er situasjonen prekær for Vikingskipshuset.

Ja, vi har en betydelig basisfinansiering, men så gjør vi da også en viktig jobb for samfunnet gjennom å utdanne mennesker og utvikle forskning samfunnet trenger. Vi er rangert som et av Europas fremste universiteter. Da er det interessant at UiO har hatt den helt klart svakeste budsjettutviklingen blant norske universiteter siden 2008, og vi rammes nå hardt av koronakrisen. Det som skulle bli Norges største universitetsbygg og hjertet i Oslo Science City, Livsvitenskapsbygget, trues av betydelige overskridelser hos Statsbygg.  Jeg er bekymret.

Jeg kan forsikre Statsråden om at vi setter pris på en god dialog, om at vi faktisk prioriterer. Likevel, vi kan ikke trylle. Dialog er ikke nok, vi trenger hjelp til å sikre at situasjonen ikke rammer studentene, utdanningene og forskningen. Museene våre er viktige for universitetslivet men også for hele landet. De forvalter nasjonalarven for forskning, utdanning, opplevelse og læring.

Av Svein Stølen
Publisert 17. sep. 2020 21:18 - Sist endret 17. sep. 2020 21:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.