UiO - skulder ved skulder

Dette har vært en særdeles krevende uke. Dag for dag ble det mer tydelig at vi måtte øke innsatsen for å beskytte oss mot koronaviruset Covid-19. Alvoret i situasjonen ble slått fast, da Regjeringen torsdag innførte de strengeste tiltakene i fredstid noensinne. Nå må vi som universitet og som individer gjøre alt vi kan for å bidra til den store nasjonale og globale dungnad vi er en del av.

UiO har gradvis innført ulike tiltak og forberedet organisasjonen på hva som kunne komme. Vi startet for flere uker siden med forsterkede hygienetiltak. Tidlig i uken avlyste vi arrangementer og forelesninger for å forhindre smitte. Vi har også forberedt oss på at vi i større grad må tilby digital undervisning.

Likevel vil situasjonen som vi nå befinner oss i, føre til problemstillinger og spørsmål som ikke kan svares ut øyeblikkelig. Da Regjeringen stengte hele sektoren torsdag, var det en stund uklart hva stengningen ville innebære. Noen timer senere ble det avklart at det først og fremst handlet om å stenge bygningene. Ansatte og studenter skal ikke oppholde seg på campus, men vi skal så langt det er mulig følge opp både studenter og andre oppgaver som krever det.

Mange har arbeidet hardt i denne store omleggingen, vi har vært gjennom den siste tiden og de siste dagene. Vi vil rette en varm takk til alle for formidabel innsats så langt.

Vi er redd det ikke er over, og at vi går inn i en svært krevende tid. Samme dag som vi ba alle studenter og ansatte om å arbeide hjemmefra, stengte også landets skoler og barnehager.

Flere bruker ordet unntakstilstand om det vi nå opplever. Helt sikkert er det at vi alle settes på en betydelig prøve, og at ingenting vil være helt som forventet eller planlagt de nærmeste ukene og månedene. Vi ber om forståelse og aksept for at vi ennå ikke har svar på alle vanskelige spørsmål eller løsninger på alle problemene som oppstår.

UiO må bidra til å sikre liv og helse, og til at helsevesenet kan ta imot det økende antall syke som forventes. Derfor inngår vi nå en avtale med vår helt sentrale samarbeidspartner, Oslo Universitetssykehus, om å bidra med personell. Frivillige melder seg allerede. Tusen takk! Vi bidrar også med utstyr til smittevern, der det er mulig. Her er det fellesskapet og de svakeste som må prioriteres. Ordet solidaritet har fått en renessanse. Det samme har ordet dugnad. Det føles godt!

Neste hovedprioritering er studentene våre. Vi må gjøre deres utfordringer så små som mulig. Det innebærer at de må få undervisning og få tatt eksamen, så langt det lar seg gjøre. Vi bruker nå litt tid på å sikre og samle helt etterrettelig informasjon, og håper på forståelse for at arbeidet tar noe tid. UiO er en stor og kompleks institusjon, og vi vil i størst mulig grad offentliggjøre informasjonen samlet. Vi lover at mye vil være på plass innen fredag 20 mars.

Vi skal tilby digital undervisning alle steder der det er mulig. Noen miljøer og undervisere er allerede godt i gang, andre trenger noe mer tid. Det vi kan love, er at vi skal få til et stort løft på dette området. Vi må sikkert prøve og feile litt innledningsvis - men igjen ber vi alle studenter vise forståelse for at vi må gjennomføre en stor omlegging på kort tid.

Selv om UiOs bygninger nå er stengt for de fleste av oss, må vi ivareta dyr, planter og infrastruktur som også trenger beskyttelse i denne vanskelige tiden.

Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse, og ikke minst om at eventuell utålmodighet rettes til universitetets ledelse, og ikke til hver enkelt hardt arbeidende kollega. Det arbeides nå med mange tiltak som involverer andre sektorer og de trenger som oss, tid til å bearbeide retningslinjer og regelverk i denne unike og prekære situasjonen. Derfor tar det litt tid før vi kan gi konkrete svar om alle endringene og konsekvensene av dem Følg med på våre nettsider på uio.no. Der publiserer vi svar og avklaringer så raskt vi bare kan.

Vi er glade for og stolte av å lede et universitet som jobber så dedikert og så godt. Det jobbes nå sent og tidlig med denne store dugnaden. Samtidig er det viktig å huske at enkelte blant oss kan være i situasjoner hvor det er andre mennesker og andre perspektiver som krever mer oppmerksomhet enn arbeid i tiden som kommer. Det må vi alle ha forståelse for.

Vi lever i en utfordrende tid, og mye tyder på at vi ikke helt kan forutse den videre utviklingen. Det vi kan love er at vi er svært mange som vil gjøre alt vi kan for at samfunnet, UiO og hver og en av oss skal komme seg gjennom denne krisen på en god måte.

Ta vare på dere selv og andre! Vi sier stor takk for innsats og vilje.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo, Arne Benjaminsen
Publisert 14. mars 2020 11:07 - Sist endret 14. mars 2020 11:07

Godt å høre UiO! At vi alle står sammen om dette er tross alt det viktigste nå. Kanskje universitetet kan opprette et åpent online-forum med frivillige studenter og ansatte, for faglige/praktiske/sosiale samfunnsmessige utfordringer i tiden fremover? Jeg sitter her hjemme med pensumbøkene i fanget og tid på hendene. Jeg er klar!! Hilsen Håvard E. Hellerud, profesjonsstudent i psykologi @ UiO

Håvard Edvardsen Hellerud - 14. mars 2020 12:51

Så bra Håvard! Vi har fått en anmodning via Kunnskapsdepartementet om dette. Vi tar kontakt med deg. Hilsen Berit Kolberg Rossine, kommunikasjonsdirektør

Berit Kolberg Rossiné - 14. mars 2020 13:49

Flott at det kommer løsninger som gjør at vi kan melde oss frivillige! Jeg er psykolog, men jobber som stipendiat, og vet at det er mange som meg som har helsefaglig kompetanse som jobber med ikke-klinisk forskning. Håper dere kan vurdere løsninger for oss stipendiater som kan trenges mer i helsevesenet i tiden fremover, uten at vi må risikere å ikke fullføre doktorgraden vår på tiden. 

Guro Engvig Løseth - 14. mars 2020 20:21

Kjempefint innlegg! Jeg lurer på hvor man kan melde seg som frivillig? Jeg har en doktorgrad fra Farmasøytisk Institutt og har lang erfaring med laboratoriearbeid, om det kunne være av interesse. 

marthff@uio.no - 15. mars 2020 13:02

Ledelsen fortjener all ros for måten krisen har blitt håndtert på UiO. Jeg er stolt over å være en del av dette felleskapet! 

Mariel Cristina Støen - 16. mars 2020 10:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.