Ung innovasjonsvilje

Eventyr som Algeta, No Isolation og Vaccibody viser at Universitetet i Oslo har en betydelig innovasjonskraft. Historiene rundt eventyrene viser likevel at vi nok har vært langt mindre støttende enn det vi kunne og burde ha vært. Derfor er det svært fint å se at nye initiativ blomstrer.

Øistein Sonstad og resten av Insj-teamet gjør en strålende innsats. Fem UiO-studenter som ville gjøre det enklere for studenter å tørre å satse på ideene sine startet dette «for studenter - av studenter»-initiativet i 2017. De tilbyr hvert semester fire og åtte- ukers programmer som gir studenter med en gründer i magen de verktøyene de trenger for å sette ideene dine ut i verden. I dag har Insj over 25 medarbeidere, og fortsetter å vokse! De gjorde en strålende innsats da UiO gjorde det langt bedre enn tidligere i Forskningsrådets STUDENT-utlysning i 2019.

SPARK Norway er et annet nytt initiativ (2017). De uteksaminerte denne uken første kull i UiO:livsvitenskaps innovasjonprogram. En corona-forsinkelse på et halvt år la ingen demper på feiringen hvor kandidatene særlig fremhevet hjelp fra mentorene, tilgang til et stort nettverk av ekspertise og mulighet til å bli eksponert for industrielle aktører og investorer. I tillegg påpekte SPARKee’ene viktigheten av å høre til i et «SPARK community» hvor de møter andre SPARKees i samme situasjon som dem selv. For mange har deltakelse i programmet også ført til finansiering fra andre kilder. Vi arbeider videre med et tilsvarende program innen sosial innovasjon. Det er viktig å både bruke og støtte opp under en bred innovasjonsforståelse.

Helseinnovatørskolen, som ble opprettet i 2016, er et tredje eksempel på verktøy i UiOs verktøykasse for å støtte vår evne til å kunnskap i bruk og innovasjon. Her gis helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. Vi har gode partnere i NTNU, Karolinska Institutet og København universitet.

Dette er viktige initiativ hver for seg, men vi må søke å skape nye synergier. Synergier som må bidra til å sikre Oslo og Norge en innovasjonsevne og nye arbeidsplasser. Det krever et enda sterkere og mer velfungerende økosystem for innovasjon og entreprenørskap. Oslo Science City er en del av svaret. Her koples kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, kommune og investorer, og studentene er kanskje vår sterkeste ressurs i denne utviklingen. Her skapes relasjoner og muligheter påkrevd for at initiativ kan blomstre. Som en del av dette må vi sikre at start-ups ikke, som i stor grad i dag, må flytte vekk fra vårt nærområde. Fysisk avstand til kunnskapsmiljøer er viktig. Det kan gi røtter som er avgjørende når bedrifter og arbeidsplaser står i fare for å flyttes ut av landet. Samarbeidet med SINTEF, Oslo Universitetssykehus, OsloTech og mange andre er godt, men utvikles nå videre.

Sentralt i Oslo Science City håper vi fortsatt at vi skal klare å bygge et verdensledende miljø innen kjemi, farmasi og livsvitenskap, med konvergens som bærende prinsipp. Her planlegges nye initiativ som «makerspaces» for studenter, og en enhet for samfunns- og næringslivskontakt. En enhet som skal representere «en dør inn» til alle kunnskapsmiljøene innen livsvitenskap ved UiO.

Ung innovasjonsvilje er viktig. Vi vet at mange studenter i fremtiden vil måtte skape sine egne arbeidsplasser. Derfor etablerte vi feks Oslo ByStudio (2018) hvor studenter, med bistand fra forskere, ansatte i Oslo kommune og andre interessenter jobber fram eksperimentelle byutviklingsprosjekter. Vi tror at studentinnovasjon er det viktigste vi kan gjøre for å heve interessen og kunnskapen om og evnen til innovasjon i samfunnet. Denne forståelsen deler vi med Kings College, Humboldt universitet og våre andre partnere i vår nye Europeiske utdanningsallianse Circle U. En av arbeidspakkene her handler nettopp om Student-ledet bærekraftig innovasjon.

Vi er på vei. Det må være et mål at de som står bak nye UiO-eventyr kan fremheve den støtten og hjelpen de har fått fra oss.

Av Svein Stølen, Per Morten Sandset
Publisert 31. okt. 2020 20:11 - Sist endret 31. okt. 2020 20:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.