Velkommen til høsten 2020!

Forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har bedt UH-sektoren å planlegge for en så normal studiestart som mulig. Helsedirektoratet ber samtidig arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor, om å gjøre dette.

Bildet kan inneholde: mennesker, publikum, sosial gruppe, samfunnet, publikum.

Helsedirektør Bjørn Guldvog legger til at hjemmekontor er en sannsynlig løsning for resten av året. 10 av våre egne professorer er kritiske til nedstengningen av norske universiteter forrige semester og den negative påvirkningen det har hatt på forskningen. Den siste uken har spørsmålet om bruk av munnbind preget avisoverskriftene. «Det kan bli en røff studiestart» sier Dagens Næringliv på lederplass og beskriver situasjonen slik: «Et rekordstort studentkull møter universiteter og høyskoler med kort erfaring i digital undervisning.» De tydeliggjør ansvaret vi har for å gi våre studenter et godt tilbud. Det er i spennet mellom disse og andre forventninger og krav vi skal arbeide kommende høst.

Det sier seg selv at høsten vil bli preget av usikkerhet. Pandemien er ikke over. Vi ser dessverre større smitteutbrudd mange steder i verden, noen mindre også i Norge. Sammen skal vi likevel også i denne situasjonen sørge for at UiO er et godt arbeids- og studiested. Vi følger situasjonen svært nøye og arbeider ut fra prinsippet om at campus og bygninger skal være så åpne som mulig, og så stengte som påkrevd. Godt smittevern står helt sentralt nå og i lang tid framover: med god hånd og hostehygiene, tilstrekkelig fysisk avstand. Det er også svært viktig at ansatte og studenter holder seg hjemme, dersom de har de minste symptomer på COVID-19.

Samtidig må vi hele tiden gjøre løpende vurderinger, og f. eks. sørge for en så god balanse mellom fysisk og digital undervisning som mulig gitt situasjonen. Vi må sørge for et tilstrekkelig forsterket renhold, vurdere ulike tiltak som bidrar til at rette instans kan utføre smittesporing ved eventuelle mindre utbrudd osv. Vi må også finne en balanse mellom hjemmekontor og tilstedeværelse på UiO. Tilstedeværelse på UiO er pr. i dag tenkt å være hovedlinjen fra 1. september, men vi kan ikke på noe tidspunkt være skjødesløse. Og vi vil måtte vurdere situasjonen fortløpende.

Ansatte kan avtale hjemmekontor med leder for enheten. Det er mange grunner til at hjemmekontor kan være den beste løsningen. Helse er en åpenbar grunn, men det er også kollektivtransport og flere andre hensyn. Vi må likevel sikre bemanning til å ta oss av alle studentene på en god måte. Vi ber alle vurdere mulighetsrommet ved å i større grad unngå kollektiv transport i rushtiden. Dette krever godt løsningsorientert samarbeid lokalt på UiO og i byen. 1 av 10 innbyggere i Oslo er som kjent studenter. UiO alene er på størrelse med Tønsberg by.

Vi har sett kritiske røster hevet mot smittevernskursing, mot registrering av hvem som er fysisk på jobb, og hvem som ikke er det. Vi forstår selvsagt både frustrasjoner og innvendinger, men ber om forståelse i en krevende situasjon. Det handler om liv og helse. Vi vet at mange er skremt av situasjonen og frykter for egen og andres helse. Vi er også pålagt å legge til rette for smittesporing. Denne ukens nyhetsbilde viser med all tydelighet at det er et fornuftig pålegg.

Videre ut i høstsemesteret vil vi måtte fortsette å ta beslutninger etter beste evne. Mye tyder på at situasjonen også i fortsettelsen vil være krevende og preget av usikkerhet. Vi vil fortsatt måtte leve med et ufullstendig kunnskapsgrunnlag om smittespredning, immunitetsutvikling og sykdomsforløp. Det kommer til å være mange ulike hensyn og dilemmaer som skal balanseres, men vi kan love at vi skal gjøre vårt ytterste, i godt samarbeid med fakultetene, studentparlamentet og med tjenestemannsorganisasjonene. Vi er selvsagt i løpende kontakt med helsemyndigheter og har betydelig intern ekspertise.

Vi skal ikke minst gjøre alt vi kan for å unngå å havne i en situasjon der det på nytt vurderes å stenge universitetets bygninger. Vi har nå mer kunnskap om effekten av ulike tiltak og universitetene er bedre rustet til å ivareta smittevern, samtidig som vi holder hjulene i gang. Oslo by og universitetssykehus er også nå i langt bedre stand til å takle en eventuell smitteoppblomstring enn i mars måned.

Det betyr at vi er optimistiske ved inngangen til semesteret. Vi gleder oss til å ta imot 11000 nye studenter, og 17000 litt mer erfarne studenter. Vi gleder oss til å se masterstudenter, stipendiater og postdocs i godt driv. UiO skal også kommende semester sørge for at kunnskap tas i bruk, og være en viktig røst i samfunnsdebatten.

Vi ser fram til godt samspill også kommende høst. Velkommen og lykke til i et viktig arbeid.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 4. aug. 2020 12:39 - Sist endret 4. aug. 2020 12:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.