Vi skal sammen ta imot 7000 nye studenter på best mulig måte

Kristian Bjørkdahl kritiserer universitetsledelsen for beslutningen om å planlegge for et digitalt høstsemester. Universitetet i Oslo skal i august ta imot 7000 nye studenter. Vi må sørge for at vi møter ungdommen som legger noen av sine beste år i våre hender på aller beste måte. Innlegget er først publisert i Uniforum.

Bildet kan inneholde: natt, landemerke, lys, arkitektur, bygning.

Vi håper og tror på lysere tider, men mener det er viktig og riktig å planlegge for worst case. Foto: Morten Kanne-Hansen / UiO.

Da Regjeringen besluttet å stenge bygningene våre måtte vi på bare noen få dager skifte til digital undervisning. Det fikk vi til, takket være en stor kollektiv innsats og dugnadsånd. Nå har vi bedre tid til å planlegge så godt det lar seg gjøre, selv om vi gjør det under betydelig usikkerhet om hva situasjonen blir til høsten.

De mange tusen nye studentene og de enda flere studentene i år to og tre av bachelorgraden skal ha forelesninger og gruppetimer, de skal gjennom laboratorieøvelser, og de skal møte pasienter, dra på feltkurs med mer. Med signaler fra helsemyndighetene om at det trolig blir betydelige restriksjoner på hvor mange mennesker som vil kunne møtes fysisk også til høsten, har vi svart med ansvarlighet. Beslutningen er diskutert og har bred støtte hos dekaner og studiedekaner. Studietilbud ved Senter for utvikling og miljø som Bjørkedal er spesielt opptatt av er koplet inn i linjen via Det humanistiske fakultet.

Vi må planlegge for et worst case-scenario og jobbe med undervisningsformer, evalueringsformer, læringsmiljø og få tid til å finne løsninger på både store og små problemer. Samtidig legger vi planer som vil muliggjøre fysisk undervisning, hvis situasjonen blir bedre enn fryktet. Vi håper og tror at emner med få studenter, ofte lagt sent i studieløpet vil kunne undervises mer normalt kommende høst, men vi vet ikke. Alle bør derfor planlegge for at vi kan tilby et godt digitalt tilbud, dersom retningslinjene fra regjeringen og Kunnskapsdepartementet fortsatt blir restriktive. Jeg vil understreke at vi har tydelige retningslinjer pr i dag. Campus er ikke åpen for studenter.

For våre potensielle nye internasjonale masterstudenter er det viktig å merke seg at opptaket skjer i disse dager. Vi mener det er riktig at søkerne vet hva de kan forholde seg til. Derfor går vi nå ut og sier at disse tilbudene blir digitale. Det er i skrivende stund høyst usikkert om studentene vil kunne komme til Norge i august, siden det avhenger av det enkelte lands reiseråd/-bestemmer, oppholdstillatelse etc. Det vil også ta tid fra en eventuell beslutning om åpning til de reelt vil kunne møte i Norge, siden oppholdstillatelse, bolig osv. tar tid å avklare.

Vi får mange positive tilbakemeldinger på at vi nå legger planer for en digital høst. Det reduserer usikkerheten og gir tid til forberedelser. Vi håper og tror på lysere tider, men mener det er viktig og riktig å planlegge for worst case.

Av Svein Stølen
Publisert 22. apr. 2020 09:57 - Sist endret 22. apr. 2020 21:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.