5 nye ERC når Horisont Europa starter opp

Opprettelsen av the European Research Council (ERC) i 2007 representerer et vannskille i europeisk forskningspolitikk. Denne ordningen for fremragende forskningen har vært en gedigen suksess, og sikrer oppmerksomhet om grunnleggende forskning på forskningsfronten. Det er stor grunn til å glede seg over dagens tildeling av 9 starting-grants til forskere ved norske institusjoner. Fem av disse er fra UiO.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, smil, samfunnet, gjøre, halsbånd.

Tusen takk og gratulerer til

Johanne Jacobsen, Institutt for medisinske basalfag

Eivind Andreas Baste Undheim, Institutt for biovitenskap

Andre Laestadius, Kjemisk institutt

Manudeep Bhuller, Økonomisk institutt

Lotte Thomsen, Psykologisk institutt

Dette er første tildeling fra ERC innenfor Horisont Europa. Det lover godt for fremtidige ERC søknader fra UiO. Konkurransen vil bli knallhard. Først og fremst er dette gledelig fordi disse tildelingene muliggjør ny forskning på forskningsfronten og bidrar til å videreutvikle topp forskermiljøer. Tildelingene er selvsagt også svært viktige for karrierene til de fem som nå har fått starting grant.

Det nye rammeprogrammet Horisont Europa har et totalbudsjett på € 95.5 milliarder og er som det forrige programmet, Horisont 2020, basert på tre pillarer; i grove trekk fremragende forskning (25 milliarder), samfunnsutfordringer (53.5 milliarder) og innovasjon/næringsliv (14 milliarder).

Til sammenlikning hadde Horisont 2020 et totalbudsjett på ca 84 milliarder euro;

fremragende forskning (28 milliarder), samfunnsutfordringer (36 milliarder) og innovasjon/næringsliv (20 milliarder).

23 forskere ved UiO fikk starting grants i det forrige rammeprogrammet over 7 år. Dermed er dagens tildeling svært positiv. Ikke minst fordi andelen av rammeprogrammet tilegnet fremragende forskning er nedprioritert (26 % i HEU mot 33 % i H2020). Fotnote her

Totalt sendte UiO 37 søknader til denne utlysningen (17 kvinner), 11 gikk videre til trinn to og full evaluering (4 kvinner). Tusen takk til alle søkere og deres søknadsteam.

- - -

Fotnote: Det er litt komplisert å sammenlikne pillarene direkte: Et av de fire instrumentene fra eksellenspilaren i H2020; fremtidsteknologier (FET) med 2,6 milliarder er flyttet til pilar 3 i HE Innovativt Europa. ERC er styrket med 3 milliarder i Horisont Europa, mens Marie Curie og forskningsinfrastruktur står på stedet hvil med hhv rundt 6  og 2,5 milliarder.

Den store økningen i Pilar 2 i HE knytter seg i noen grad til at Digitalisering som en "ny" klynge. Den er flyttet fra H2020s Industrial Leadership til Pilar 2 Global Challenges i Horisont Europa.

Pilar III Innovativt Europa i HE inkluderer et nytt element, nemlig EIC med ca. 10 milliarder euro. Dette er til dels nye midler, men har også hentet FET fra H2020s Eksellenspilar.

Av Åse Gornitzka, Svein Stølen
Publisert 10. jan. 2022 12:08 - Sist endret 10. jan. 2022 12:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO