Afrikas vaksinekrise

Krisen må løses her og nå, men vi må også bygge beredskap for kommende kriser. Først publisert i Vårt Land.

Bildet kan inneholde: gjøre, terrestrisk plante, elektrisk blå.

Samarbeidet mellom The Guild og ARUA er viktig i arbeidet for å utvikle mer likeverdige partnerskap mellom Afrikanske og Europeiske universiteter. 

Koronapandemien tydeliggjør global ulikhet. Utfordringene knyttet til vaksinering har flere årsaker, men er også det siste av mange eksempler på hvilke konsekvenser svak forskning og innovasjonskapasitet har for mennesker og samfunn. Krisen må løses her og nå, men vi må også bygge beredskap for kommende kriser. Kapasiteten innen forskning og innovasjon i lavinntektsland må styrkes. Europa og Norge må spille en tydelig rolle – ikke minst i forhold til Afrika.

Stor mangel på vaksiner

Tidlig i juli var det blitt satt 50 millioner vaksiner mot korona på det afrikanske kontinent, kun 1,6 prosent av dosene satt globalt. Mindre enn 2 prosent av afrikanerne var da fullvaksinerte. 23 afrikanske land er inne i en tredje smittebølge og situasjonen er svært krevende. Kontrasten til Europa er stor. Det har ikke manglet på advarsler om at dette ville skje. Derfor ble et forslag om å gjøre unntak fra deler av TRIPS-avtalen (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) slik at vaksiner også kunne produseres i lavinntektsland fremmet i WHO i desember – og nedstemt.*

Det viktigste motargumentet var farmasøytisk selskapers økonomiske interesser. Et annet argument var at lavinnteksland uansett ikke ville evne å produsere vaksinene. Veien videre i møtet med nye pandemier og andre dyptgripende samfunnsufordringer som klima og sult er åpenbar. Vi må styrke kapasiteten innen forskning og innovasjon i lavinntektsland. Fra å være en situasjon som har gått under radaren er dette i ferd med å få plass på den politiske agendaen. Ikke minst for Afrika.

Fra bistand til likeverdig partnerskap

Skal det skapes sterk forskningskapasitet i afrikanske land er det behov for store og langsiktige investeringer i felles afrikansk forskerutdanning og forskning, og styrket infrastruktur ved afrikanske universiteter.

Europa og Norge må bidra betydelig og ikke la Afrika være Kina og Russlands domene. Det fordrer nytenkning i norsk bistands- og utviklingssamarbeid, hvor man hittil først og fremst har vektlagt grunnskoler og videregående utdanning.

En fornyelse av Norges strategi for utviklingssamarbeid med Afrika bør baseres på målet om å gå fra bistand til likeverdige partnerskap. Da må vi bevege oss fra prosjektbasert finansiering av enkeltforskere og mindre forskergrupper, til langsiktig institusjonalisert samarbeid mellom afrikanske universiteter og mer likeverdig afrikansk-europeisk samarbeid om forskning og innovasjon. Initiativ på europeisk nivå gjenspeiler dette tydelig, og gir en viktig referanseramme for en ny norsk Afrika-politikk.

Mer robuste land

Styrkete forskningsinstitusjoner vil gi et kontinent som er kunnskapsmessig selvberget og universiteter som også bidrar med sterke, kompetente kandidater til samfunnets nøkkelinstitusjoner i rettsvesen, forvaltning, helse- og skolevesen.

Det vil gjøre de afrikanske landene mer robust i møtet med fremtidige pandemier og andre store samfunnsutfordringer. Det vil også muliggjøre mer likeverdige partnerskap, inkludert innen vitenskap, som ikke bare vil være viktig for afrikanske land, men som også er avgjørende for Norges og Europas evne til å takle globale utfordringer mer effektivt.

- - -

* A step backwards in the fight against global vaccine inequities

Av Svein Stølen, Åse Gornitzka, Peter Maassen
Publisert 30. juli 2021 09:49 - Sist endret 30. juli 2021 10:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.