Behov for nytenkning om vurdering og eksamen

I forrige uke kom nyheten om at regjeringen ønsker å utsette av kravet om to sensorer på alle eksamener med bokstavkarakter. Det er gode nyheter – ved Universitetet i Oslo har vi gjentatte ganger argumentert for at kravet skaper unødige begrensninger for den faglige autonomien som universiteter bør ha og at pålegget vil flytte ressurser fra undervisnings- og læringsaktiviteter til eksamensavvikling.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, bord, møbler, dataskjerm.

Silurveien 2 (Illustrasjonsfoto, UiO)

Utsettelsen og evalueringen av ordningen bør likevel ikke lede til et hvileskjær for oss selv i arbeidet med å tenke nytt om vurdering og eksamen mer generelt. Kravet om to sensorer er begrunnet ut fra studentenes rettsikkerhet. Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres på mange ulike måter som legger mindre begrensinger på den faglige autonomien og arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet generelt. Vurderingsformer som gir studentene flere tilbakemeldingspunkter underveis kan også ses som en del av studentenes rettsikkerhet – i tillegg til at slik tilbakemelding sannsynligvis styrker deres læring. Studentene har lenge argumentert for hyppigere og bedre tilbakemelding på eget arbeid. Det er noe vi bør ta på alvor. Selv om vi i dag samarbeider godt med våre studenter, er det rom for å styrke samarbeidet enda mer, ikke minst for å utforske nye former for dialog og faglig diskusjon.

Pandemien har bidratt til at mange fagmiljø allerede har utforsket nye eksamensformer – selv om mange hjemmeeksamener nok kanskje ikke er så forskjellige fra tradisjonelle eksamener med tilsyn. Her er det rom for enda mer kreativitet – ikke minst knyttet til å utvikle eksamensformer som ikke bare har fokus på kunnskapsdimensjonen, men som også inkluderer studentenes ferdigheter og generelle kompetanse.

Vi bruker veldig mye ressurser og har mye oppmerksomhet på eksamen generelt ved Universitetet i Oslo. Eksamen har en viktig funksjon som en dokumentasjon på studentenes kunnskap og kompetanse, men kan i mye større grad utnyttes til å forme studentenes læring. La oss utnytte utsettelsen godt. Ikke minst kan gode eksempler bidra til å påvirke den nasjonale politikkutformingen på dette feltet i årene som kommer.

Av Svein Stølen, Bjørn Stensaker
Publisert 16. jan. 2022 15:03 - Sist endret 17. jan. 2022 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO