Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25 første

Svært hyggelig å få være med å feire Det utdanningsvitenskapelige fakultets 25 første! Men alder er bare et tall, sies det og fakultetets historie går jo faktisk helt tilbake til 1907 da pedagogisk seminar ble etablert.

Bildet kan inneholde: anlegg, infrastruktur, tre, bygning, urbant design.

På en måte er det en slags trippelfeiring vi har vært igjennom - 14 heile dagar til ende. 85 år siden Pedagogisk forskningsinstitutt ble opprettet av Stortinget og etter påtrykk fra norske lærerorganisasjoner. Det er videre 60 år siden Statens spesiallærerhøgskole ble opprettet og altså 25 år siden SV-fakultetet produserte en livlig og levedyktig spin-out. Det er jo ikke slik at Universitetet i Oslo er forblitt uendret siden 1811. Vi har både fusjonert og fisjonert, og vi er fortsatt i utvikling.

Det har skjedd mye på fakultetet i de siste 25 årene. Og kanskje symboliserer navnet det hele. Utdanningsvitenskap er langt mer en pedagogikk, og fra å ha forskningsresultater som lå under andre fakulteter, er dere i dag på linje med HF og SV når det gjelder forskningsproduksjon og fokus. CEMO er et eksempel på hva som er skapt. Deres første ERC kom innen det spesialpedagogiske feltet og reflekterer konkurransedyktighet utover landets grenser. At UV internasjonalt nå vurderes som et kraftsenter for utdanningsvitenskaplig forskning skyldes rett og slett målbevisst arbeid i 25 år. Det er det verdt å feire.

Forskningsrådets internasjonale evaluering fra 2018 konkluderer tydelig; forskningsmiljøet og forskningsgruppene på Det utdanningsvitenskapelige fakultet er klart sterkest i landet. Alle UVs ti forskningsgrupper er høyt rangert, i tillegg fremheves det at flere er på høyt internasjonalt nivå. Dessuten løftes det frem at UV i tillegg til å prestere på høyt internasjonalt nivå har påvirker politikkutforming og praksis i utdanningssektoren. Og det er viktig.

UV bidrar også sterkt til samarbeid på tverrs av hele universitetet; til fler og tverrfaglighet. Lektorutdanningen er essensiell for oss som institusjon og er en av de største utdanningene vi har ved UiO; tverrfaglig så det holder. Også universitetspedagogikken så sitt lys ved det som i dag er UV; seminarer startet opp allerede på 60-tallet. At UV er vertsskap for LINK er et tredje og nyere eksempel på hvordan dere gjør en forskjell for hele UiO. Dere er en ressurs for hele UiO.

Likevel er kanskje deres største og viktigste påvirkning på samfunnet å direkte og indirekte bidra til samfunnets verdimessige og kunnskapsmessige beredsskap i en tid demokratiet er under press; i en tid hvor inkludering står helt sentralt. Vi trenger å utdanne barn og unge til å bli kunnskapsrike, kompetente og kritisk tenkende individer; dere bidrar gjennom å utdanne morgendagens lærere, og gjennom å forske på barnehager, skoler og høyere utdanning i sterkt samarbeid med praksisfeltet. Og så jobber dere selvsagt med de muligheter som digitalisering gir for nytenkning og nyskaping i forståelsen av og praksisen knyttet til hvordan vi som mennesker lærer.

Vi ser alle den enorme innsatsen dere legger inn og den store kompetansen dere har og hvordan dere virkelig utgjør en forskjell, ikke bare for UiO men for hele det norske samfunnet! Det har dere gjort lenge!

La oss ta med en 95 årsjubileum også; for boken Barnetegninger hvor utviklingen av barns framstillingsevne ble sett i sammenheng med deres generelle begrepsutvikling. Den viste hvordan abstrakte språklige ferdigheter og tegneferdighet henger sammen. Og forfatteren ble 12 år senere i 1938 Det Historisk-filosofiske fakultets første kvinnelige professor - og det i pedagogikk. Det var selvfølgelig Helga Engh.

Så kjære alle sammen, gratulerer med 25 viktige og engasjerte år i virke for fellesskapets og individets beste! Hold fast i det unge, det fleksible og det nysgjerrige. Vi gleder oss over at dere lykkes med Sentere for fremragende utdanning, med merriterte forskere, at dere kaster dere på i Circle U. og i Oslo Science City og at dere bidrar til nytekning som også ser utover Norges grenser feks knyttet til behovet for robuste forskningsinstitusjoner i Afrika.

Jeg ser frem til å følge fakultetet i tiden fremover, og ønsker dere lykke til med de neste 25.

 

Av Svein Stølen
Publisert 13. nov. 2021 09:57 - Sist endret 13. nov. 2021 09:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO