En stor takk på vei mot lysere tider

Det er svært fint å få lov å lede UiOs store kollektiv, og jeg kan bare si tusen takk, på vegne av Åse og meg selv, for fornyet tillit og fire nye år. Det er en stor glede, selv om vi i disse dager alle preges av dette annerledesåret som er passert. Det er på sin plass med en stor takk, men det er også nødvendig å be dere alle å stålsette dere enda noen uker.

Foto: Morten Kanne-Hansen / UiO

Det har vært et år preget av usikkerhet. Det til tross har vi som samfunn og som universitet klart oss rimelig godt. Innsatsen har vært stor både fra ansatte og studenter. Tålmodigheten og roen overgår alt vi kunne forvente, og vi har alle forholdt oss disiplinert til smittevernregler og skiftende nasjonale og regionale retningslinjer.

Vi venter alle utålmodig på vaksinering, og håper og tror at vi kan komme tilbake til mer normale hverdager om ikke alt for lenge. I mellomtiden stiger smitten i Oslo-området og vi må alle «ta en» for fellesskapet og for samfunnets svakeste. Vår dialog med helsemyndighetene er god og tillitsfull, og vi håper TISK-strategien (testing, isolering, sporing og karantene) hjelper oss til å kunne holde campus delvis åpen også i ukene som kommer. Vi er likevel forberedt på en rask nedstengning - om påkrevd.

Samarbeid har preget året. På tvers av fakulteter og institutter, med studenter og med viktige samarbeidspartnere. Jeg vil ikke minst trekke fram Studentsamskipnaden i Oslo, SiO, som har bidratt med kreative løsninger og pågangsmot. Og jeg vil trekke fram studentene og deres ledere med Runa Fiske i front for konstruktivt samarbeid.

Jeg er glad for og stolt av å lede et universitet som har jobbet så dedikert og så godt over tid. Samtidig er det viktig å huske at enkelte blant oss har vært og kan være i situasjoner hvor det er andre mennesker og andre perspektiver som krever mer oppmerksomhet enn arbeid. Det må vi alle ha forståelse for. Vi ber derfor om fortsatt tålmodighet og forståelse, og ikke minst om at eventuell utålmodighet rettes til universitetets ledelse, og ikke til hver enkelt hardt arbeidende kollega.

Vi lever i en utfordrende tid, og mye tyder på at vi fortsatt ikke helt kan forutse den videre utviklingen. Det vi kan love er at vi er svært mange som vil gjøre alt vi kan for at samfunnet, UiO og hver og en av oss skal komme seg gjennom denne krisen på en god måte.

Ta vare på dere selv og andre! Vi sier stor takk for innsats og vilje. Og jeg gleder meg, som dere alle til mere normale dager. Vi går mot lysere tider.

Av Svein Stølen
Publisert 11. mars 2021 19:16 - Sist endret 11. mars 2021 19:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.