Formidling er viktig for UiO

Jeg mener det er høy bevissthet om og en god kultur for formidling ved UiO. Vi lykkes godt, men vi kan alltid bli bedre, og vi tar med oss Sandtorvs innspill i Aftenposten 4 oktober når vi skal tilrettelegge enda bedre gjennom «trening», kanaler og annen bistand. Ikke minst er det behov for å styrke oppfølgingen av forskere som utsettes for hets og trusler. Først publisert i Aftenposten, 6 oktober.

Bildet kan inneholde: mikrofon, svart, stående, talerstol, underholdning.

Vinneren av både UiO og Forskningsrådets formidlingspriser 2021 under sitt miniforedrag under UiOs årsfest. Foto: Yngve Vogt / UiO.

Samfunnet har store forventninger til Universitetet i Oslo (UiO). Det er bra. Det dreier seg om forventninger om fremragende forskning, forskning som møter samfunnets utfordringer, utdanningskvalitet og relevans, formidling  i dialog med allmenheten, innovasjon, entreprenørskap, forvaltning av norsk historie og gjenstander (ikke minst gjennom Naturhistorisk og Kulturhistorisk museum), grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning og politikk osv. Alt innenfor en arbeidstidsramme for den enkelte. Ulike oppgaver løses av ulike personer og varierer for hver enkelt forsker over tid. Det er faser hvor man forsker mer, underviser mer, eller formidler mer. Den personlige friheten er stor. Fagbøker, som er svært viktige, er en del av denne helheten og må balanseres med formidling i mange andre kanaler og ikke minst digitale kanaler.

I UiOs strategi fram mot 2030 fremheves formidling. Vår ambisjon er at UiO skal styrke dialogen med omverdnen; vi skal arbeide for at kunnskap tas i bruk; og vi skal legge til rette for kunnskapsbaserte samtaler og være tilstede der meningsdannelser foregår. Dette er ambisiøst - og ambisjonene skal følges opp.

 

Av Svein Stølen
Publisert 5. okt. 2021 20:50 - Sist endret 6. okt. 2021 09:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO