Et nytt godt UiO-år!

Kjære alle sammen! Tusen takk for innsats, energi og vilje i et år som både startet med og slutter med universitetet mer nedstengt enn vi kunne ønske oss. Vi har likevel mye å feire!

 

bilder til sak
 

Forskningen er grunnlaget for alt vi gjør ved Universitetet i Oslo. Både den forskningen vi gjør i det daglige, og den som når overskriftene når EU og Forskningsrådet deler ut sine midler. På tampen av 2021 gleder vi oss over at 15 av 36 finalister i konkurransen om Sentere for fremragende forskning (SFF) er fra UiO, at 42 forskergrupper fikk tilslag på Forskningsrådets forskerprosjekter, at vi er involvert i 14 av de 22 store nasjonale forskningsinfrastrukturene som nylig fikk støtte, og at Fellesløftet for store, tverrfaglige forskningsprosjekter etter mye støy og uro blir finansiert. Vi fikk i år to nye ERC Advanced Grants, og 25 av Norges 47 Marie Skłodowska-Curie Actions prosjekter. Vi venter spent på øvrige ERC-tildelinger.

Enda flere fremragende forskere og sterke forskningsmiljøer søkte om midler uten å få tilslag til sine prosjekter. Konkurransen om eksterne bevilgninger skjerpes, og forskningsbevilgninger vinner få stemmer i den store kampen om politikeres og samfunnets oppmerksomhet. Desto viktigere er det at vi arbeider for å støtte opp om den forskningen vi selv har mulighet for å finansiere på UiO, og at vi feirer også den forskningen som ikke finansieres eksternt. 

På årsfesten vår, som blant andre hedret  Geir Ulfstein, Andreas Føllesdal og Maja Janmyr for fremragende forskning, ble dessuten betydningen av team og tett samarbeid med administrasjon trukket frem, og det er viktig å takke de mange som bidrar hver eneste dag til at vi har et universitet som er både velfungerende og innbydende. 

Det sies ofte at dagens forskere står på skuldrene av tidligere generasjoner av forskere. Like viktig er det at vi står skulder ved skulder på tvers av hele UiO og med det globale forskersamfunnet. Det handler om levende forskermiljøer, om kollegaers kommentarer til en prosjektidè eller et røft utkast til et paper, om samarbeid med administrativt og teknisk personale, om levende seminarer, om kaffepauser, om hyggelige, men som oftest svært så faglige middager. Mange av disse uformelle samtalene og møtepunktene ble også i år erstattet av effektive, men dessverre også mindre sosiale digitale møter, selvom vi i høst fikk møtt og sett flere. Nå ser vi frem til den tiden hvor vi igjen kan møtes mer fysisk rundt på alle fakulteter og sentre, samtidig som vi ikke skal miste den digitale kompetansen vi som organisasjon har bygget opp i korona-tiden.

Årets mange debatter om akademisk frihet og behovet for åpenhet om forskningens metoder og usikkerheter, hjalp også til å få fram betydningen av forskningsformidling. Vi ser daglig forskere fra UiO uttale seg i mediene, og det er fint å kunne fremheve Anne Spurkland som ikke bare vant vår egen formidlingspris, men også Forskningsrådets. Hun står sammen med alle de mange andre som har bidratt godt til forskningsbasert formidling i 2021, også ved å skrive lærebøker og populærvitenskapelige bøker som er avgjørende for våre studenter og vår alles interesse for kunnskap. Listen for 2020 er lang over slike nye bøker, og tre bøker om livet er gode eksempler. Det er også hyggelig å trekke frem Jan Grue som gjennom sin viktige og sterke formidling om kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser er nominert som årets Oslo borger

Universitetets undervisning og utdanning får langt mer oppmerksomhet i samfunnet enn tidligere og det er gledelig. Særlig har oppmerksomheten om UiOs særpreg – koplingen mellom forskning og utdanning - fått fornyet kraft. Dette handler om mer enn enkeltpersoners innsats, nemlig kollektivt ansvar og medvirkning og evnen til å dra sammen.

Årets seks nye meritterte undervisere er nå innlemmet i UiOs pedagogiske akademi som vi håper og tror vil bidra ytterligere til den forskningsbaserte undervisningens utvikling og nytenkning. De siste dagene har vi feiret  nye prosjekter fra nye HK-Dir (tidligere DIKU). «Sammen om læring» og «Argumentasjon i praksis» er temaene for to prosjekter som fikk tilslag innen utlysningen innen studentaktiv læring. «Simuleringsbasert læring for helseprofesjonsutdanninger» og «Bærekraftlaboratoriet: Anvendt fagkunnskap i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid» er titler som fikk tilslag innen utlysningen om arbeidslivsrelevans – og som peker fremover på hvordan vi kan tenke nytt om våre praksiskoblinger. 

Det er utallige eksempler på hvordan vårt felles arbeide ved universitetet gjennom et år utgjør en forskjell - og vi kunne nevnt mange flere. La oss til sist fremheve en som utrettelig har arbeidet for å gjøre en forskjell for mennesker med funksjonshemminger og som i år vant UiOs menneskerettighetspris, nemlig Jens Petter Gitlesen. Han minner og utfordrer oss til i enda sterkere grad å sørge for like rettigheter og en selvfølgelig mulighet til deltakelse for alle mennesker. 

Med denne oppfordringen ønsker vi dere en riktig god jul!

Av Svein Stølen, Åse Gornitzka, Mette Halskov Hansen, Per Morten Sandset, Bjørn Stensaker
Publisert 20. des. 2021 20:31 - Sist endret 3. jan. 2022 09:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO