Helhetlig utdanningsutvikling er viktigere enn noen gang!

I høst kan det virke som om det viktigste spørsmålet på utdanningsfeltet har vært hvorvidt forelesninger tilbys digitalt eller fysisk. Ved Universitetet i Oslo har vi siden semesterstart lagt mye vekt på å gjenskape et læringsmiljø der undervisere og studenter kan møtes ansikt til ansikt og der studentene også kan jobbe godt sammen i mindre grupper. Vi vet at mange studenter har savnet den unike læring som oppstår i slike situasjoner.

Fire studenter som sitter rundt et bord og jobber
Foto: Oda Hveem/UiO

Samtidig er det også studenter som etterlyser de digitale tilbudene og den fleksibilitet og mulighet for individualisering som teknologien gir rom for. Det er likevel en utfordring for underviseren hvis noen studenter ønsker høy grad av individualisering, mens andre gjerne vil lære i fellesskap. Skal vi kunne tilby et relevant opplegg for begge grupper må vi i enda større grad tenke systematikk og sammenheng i undervisningsplanleggingen. Digitaliseringen er kommet for å bli og utviklingen og mulighetene på dette feltet må integreres godt i de planer som legges og i den praksis vi ender opp med.

I arbeidet med å styrke systematikk og sammenheng i undervisningstilbudet er det også mange andre elementer som må inkluderes: Universitetet i Oslo utfordres på arbeidslivsrelevans og praksiskoplinger. Vi kan bli enda bedre på å engasjere og inkludere studentene i undervisningen. Studietilbudet vårt innen klima og miljø må styrkes, og slike store samfunnsutfordringer krever gjerne tverrfaglige utdanningstilbud som kan utvikle studentenes kompetanse i arbeidet for å løse dem.

Skal vi lykkes med en helhetlig utdanningsutvikling ved Universitetet i Oslo må vi hente inspirasjon fra hverandre, og vi må skape arenaer hvor utdanningsutvikling står i sentrum. Universitetet i Oslo har de siste årene jobbet systematisk med å utvikle flere slike arenaer, og vår egen Utdanningskonferanse som i høst går av stabelen den 30. november er en viktig møteplass for å diskutere hvordan vi i felleskap kan utvikle kvaliteten på utdannings-og undervisningstilbudet vårt (for fullt program og påmelding – se her). I år er Utdanningskonferansen hybrid – der vi på formiddagen har flere rent digitale sesjoner som er tilgjengelig fra egen datamaskin – og der både praksiskoplinger og ferdighetsutvikling, studentevaluering av undervisning, studentengasjement, fornyelse av metodeundervisning, erfaringer med læringsassistenter og forskningsbaserte analyser fra hvordan studentene opplevde Koronatiden vil presenteres og diskuteres.

Plenumssesjonen i år – som ikke vil være tilgjengelig digitalt - innledes av dr. Ursula Münster som vil snakke om utfordringer og muligheter når man skal planlegge for et tverrfaglig emne innen miljøhumaniora - som også skal være attraktivt og relevant for studenter fra andre fag og disipliner. Hvordan kan vi planlegge for gode tverrfaglige emner innen klima og miljø? Hva er utfordringene med tverrfaglig undervisning i praksis? Dette er noen av spørsmålene som ulike paneler skal diskutere i etterkant. Bli med på diskusjonene om hvordan vi i felleskap kan gjøre Universitetet i Oslo enda bedre.

Meld deg på Utdanningskonferansen i dag! 

Av Bjørn Stensaker, Svein Stølen
Publisert 10. nov. 2021 12:01 - Sist endret 11. nov. 2021 09:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO