Hva gjør vi for å styrke kompetansen på Kina?

Kina er et prioritert samarbeidsland for den norske regjeringen. Likevel har de i flere år unnlatt å finansiere en bebudet satsing på kompliserte språk som kinesisk. Det er ikke å ruste seg for fremtiden.

Vi har i flere år etterlyst en budsjettmessig oppfølging av stortingsmeldingen om humaniora i Norge som kom i 2017. I meldingen åpner regjeringen blant annet opp for at bachelorgrader i språk som er særlig krevende å lære, skal kunne utvides fra tre til fire år - noe som er standard i Europa forøvrig.

Språk handler om individ og kollektiv, om identitet, kommunikasjon, maktutøvelse og samfunnsbygging. Språk er både kultur ogpolitikk. Det rommer fortid og nåtid og former fremtiden. Språk er inngangsportalen til andre mennesker og nasjoner, til forståelse og felles innsats på en rekke områder. 

Tross dette, lar midler til språk-bachelorsatsingen vente på seg. Ved UiO er vi likevel i full gang med å planlegge form og innhold for fireårige BA-grader i arabisk, japansk og kinesisk. Det gjør vi fordi vi ser at det er et stort og økende behov for denne typen kompetanse innenfor ulike sektorer av samfunnet, enten det handler om næringsliv, kultur, sikkerhetsspørsmål eller samarbeid om de store, globale utfordringene i vår tid: Klima, miljø, helse og ulikhet. 

Dette gjelder ikke minst med tanke på Kina, og vi ser hvordan andre land posisjonerer seg deretter. Senest Tyskland, som denne måneden doblet sin finansiering av Kinastudier. De ser behovet for å lære og forstå mer, og innser at det ikke kommer gratis. 

Kina er i ferd med å bli ledende innen vitenskap, forskning og innovasjon. Som NUPI-direktør Ulf Sverdrup påpekte i en kronikk nylig: Omkring en fjerdedel av all global forskning og utviklingsarbeid foregår nå i Kina, og kinesiske universiteter nærmer seg toppen av anerkjente internasjonale rangeringer. Vi kommer ikke lenger utenom Kina på den globale kunnskapsallmenningen – verken som premissleverandør eller samarbeidspartner for ny viten og nye løsninger. 

Da gjelder det å kunne stå stødig. Solid språk- og kulturkunnskap ruster Norge for fremtiden.

Av Svein Stølen, Frode Helland
Publisert 18. juli 2021 22:22 - Sist endret 20. juli 2021 18:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.