Psykisk helse angår oss alle

Den kommende uken markerer Universitetet i Oslo Verdensdagen for psykisk helse med en rekke arrangementer og markeringer. Universitetet i Oslo skal være et godt sted å arbeide og å studere – for både ansatte og studenter. Psykisk helse, inkludering, og et godt arbeids- og læringsmiljø har betydning for motivasjon, engasjement og trivsel.

Bildet kan inneholde: anlegg, himmel, mennesker i naturen, naturlig landskap, tre.Vi vet også at et godt arbeids- og læringsmiljø ikke skaper seg selv. Vi må investere i felleskapet hvis skal vi høste fruktene!

Det er etter hvert mange studier og undersøkelser som i de siste ti årene – nasjonalt og internasjonalt – har vist at mange studenter i økende grad rapporterer om psykiske helseplager. Det kan være mange og sammensatte årsaker til dette. For mange studenter er studietilværelsen tøff – der det å flytte til et nytt sted, etablere seg, å få økonomien til å gå opp og etablere et sosialt nettverk – samtidig som man skal lykkes som studenter, er en krevende utfordring. Som student kan forventninger fra familie og venner, og kanskje det å leve opp til egne ambisjoner, være utfordrende å takle. Å snakke om og finne måter å håndtere studenttilværelsen på er en del av den utviklingsprosessen som finner sted ved et universitet. Samtidig er det ikke enkelt å være åpen på slike utfordringer.

Pandemien som vi forhåpentligvis er på vei ut av, kan kanskje gjøre det lettere å snakke om psykiske helseutfordringer. Mange studenter har opplevd ensomhet, isolasjon og behov for sosial kontakt, og nå som vi kan møtes fysisk i økende grad ser vi kanskje lettere hvor viktig de sosiale møteplassene er, og hvor viktig det sosiale felleskapet er for å (gjen-)skape det helhetlige læringsmiljøet som skal være en del av livet ved universitetet.

De ansatte ved Universitetet i Oslo har også hatt en krevende tid under pandemien, og sosiale felleskap på jobben er det mange som har savnet. Dette er en viktig årsak til at Universitetet i Oslo vektlegger fysisk tilstedeværelse – etter mange måneder på hjemmekontor må vårt felles arbeidsmiljø utvikles i andre formater enn gjennom digitale møter – selv om vi selvsagt vet at teknologien har mange fordeler som vi skal ta med oss videre. Uken som kommer er også en anledning til å understreke det viktige arbeidet som de mange verneombudene gjør for arbeidsmiljø og for trivsel på arbeidsplassen vår.      

Arbeids- og læringsmiljøet ved Universitetet i Oslo er tett sammenvevd. Vi har hørt mange ansatte fortelle med begeistring hvor flott det er at studentene er tilbake på campus. Vi har også hørt fra studentene hvordan de ser frem til å kunne ha tettere dialog med lærerne. Uken vi har foran oss handler derfor ikke bare om de arrangementer som er utformet, men om hvordan vi i felleskap har et ansvar for hverandre, og for å skape et godt arbeids- og studiemiljø. Verdensdagen for psykisk helse og uka som vi har foran oss er viktige markeringer, men åpenhet om utfordringer, inkludering og gode samtaler håper vi kan prege hele Universitetet i Oslo som en del av det arbeids- og studiemiljøet vi i felleskap har et ansvar for. Les mer om markeringene her.

Av Svein Stølen, Bjørn Stensaker
Publisert 9. okt. 2021 13:49 - Sist endret 11. okt. 2021 14:37

It is great to see that UiO is setting an awareness on mental health for both staff and students.  The past year has been tough for students, particularly international students that live far from home and tend to have a smaller network and resources at their disposal.  While it is good to see all the activities and arrangements concerning on mental health this week, it is disappointing that so few events are offered in English.  This automatically excludes an important group of students that are also in need for this information.  In the future, we hope to see a better offer available for international students. 

 

Kristi Lynette Barcus-Sævareid - 14. okt. 2021 09:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO