Unge forskertalenter må prioriteres i trinn 2

Regjeringen sa fredag ja til norsk deltakelse i verdens største forskningsprogram, Horisont Europa. Det er viktig og riktig. At vi samtidig har stengt grensene for de unge internasjonale talentene universiteter og forskningsinstitutter er så avhengig av for å lykkes er krevende og paradoksalt. Først publisert i Khrono.

Dette er forskere tidlig sin karriere som står klare med kontrakten i hånd – bare norskegrensen stopper dem. Vi ber regjeringen innlemme unge forskertalenter som prioritert gruppe «arbeidsreisende» i trinn 2 av den nasjonale gjenåpningplanen.

Norge har møtt den ødeleggende og dødelige korona-pandemien med kunnskap og kunnskaps-baserte beslutninger. Fra uke til uke har vi fått innblikk i hvor viktig det er å ha en forskningsberedskap i møte med kriser. Kunnskap er likevel ikke bare viktig for å løse problemene pandemien bringer med seg. Kunnskap er også viktig for den energien og kreativiteten vi vil trenge etter krisen er over. Tusenvis av mennesker har mistet arbeid eller er permittert. Næringslivet er svekket, og mange områder vil trenge nytenkning og energi. Etter Covid-19 gjelder det å utnytte energien mange trenger å få utløp for.

Norge må være forberedt. Forskningsbasert kunnskap er en viktig kilde til den nytenkningen og verdiskapingen vi må utløse. Dermed er det påkrevd at vi sikrer konkurranseevnen til norsk forskning. Denne forskningen skjer ikke i nasjonal isolasjon, men i et globalt kunnskapsfellesskap. Internasjonalt ledende forskningsmiljøer er avhengig av de beste unge forskerne og konkurransen om disse talentene er hard og global. Nå venter flere hundre internasjonale talenter, som for lengst skulle vært i arbeid som forskere, «ved grensen». For hver dag de stenges ute svekkes vår forskning, Norge svekkes som kunnskapsnasjon og vi hemmer unge talenters karriereutvikling.

Når beslutningen skal tas, er det viktig å huske at denne gruppen arbeidstagere i liten grad bidrar til inn- og utreise. Mange stipendiater og postdoktorer er knapt hjemom eget land i løpet av den 3-4 års perioden de tilbringer f. eks. hos oss på Universitetet i Oslo. Vi trenger dem tilstede i Norge for ikke å svekke kunnskapsutviklingen som er med å legge grunnlaget for framtidens arbeidsplasser og verdiskapning.

Av Svein Stølen, Åse Gornitzka
Publisert 12. apr. 2021 21:51 - Sist endret 12. apr. 2021 21:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.