Det skal gjøre en forskjell på UiO

Takk til de mange studentene og kollegaene som har engasjert seg i debatten om hvordan vi styrker klima-, miljø og bærekraftarbeidet på universitetet fremover. Nå er tiltaksplanen som skal følge klima- og miljøstrategien vedtatt!

Bildet kan inneholde: sky, himmel, atmosfære, dagtid, anlegg.

Mer enn 70 konkrete tiltak skal gjennomføres for å styrke Universitetet i Oslos arbeid med klima, miljø, og også bærekraft i bredere forstand. Det har vært både spennende og gøy å jobbe dette frem, og det har ikke vært mangel på heftige debatter om alt fra hva begrepet bærekraft betyr for oss, til fordeler og ulemper ved betalt parkering.

Nå håper jeg mange vil sette seg inn i hva tiltakene handler om (de er publisert nederst på klima- og miljøstrategi-siden, uio.no) og bidra til at de settes ut i livet. Det vil følge penger med noen av tiltakene, og planen skal revideres og oppdateres hvert år. Det er utvilsomt mye som er enkelt og ukontroversielt å gjennomføre, men jeg har lyst til å fremheve et par ting som vil kreve - og sikkert skape - mer diskusjon fremover.

Bærekraftsertifikat til BA-studenter

Alle studenter ved UiO skal ha mulighet for å få undervisning om klima, miljø og bærekraft i sine studieløp ifølge den nylig vedtatte klima- og miljøstrategien. Ja, som flere har påpekt, det er veldig bra om dette skjer innen de etablerte fagene og disiplinene. Men i tillegg skal vi gjøre noe nytt som skal være åpent for alle, på tvers av fakulteter og fag.

På MA-nivå har UiO allerede ett 20-studiepoengs honours-tillegg i Environmental Humanities and Sciences (uio.no). Det jobbes nå for å etablere flere tilbud av denne typen, for eksempel innen global helse og demokrati.

Men vi mangler noe tverrfaglig for alle på BA-nivå. Også for våre internasjonale studenter som er interessert i bærekraft, klima og miljø. I rektoratet har vi derfor latt oss inspirere av andre universiteter rundt om i verden til å foreslå en UiO-variant av et «bærekraftsertifikat». Nærmere bestemt et 20 studiepoengs tillegg med fler- og tverrfaglig forskningsbasert undervisning om antropocen og bærekraft. Det skal ikke være et eksklusivt tilbud for noen få, men en signatur-pakke fra UiO som alle bachelorstudenter kan ta helt eller delvis om de ønsker det.

Vi håper å kunne jobbe dette frem sammen med fakultetene, sentrene, og studentene så vi kan starte opp fra høstsemestret 2023. Følg gjerne med, det vil komme mer info på nye bærekraft-nettsider i løpet av høsten.

Bærekrafthuset på Nedre Blindern

Ideen til et senter for bærekraft ble plantet av arbeidsgruppen som utarbeidet det første utkastet til UiOs klima- og miljøstrategi. For å gjøre en lang historie kort, er ideen nå blitt til et (foreløpig uferdig) forslag om etablering av Bærekrafthuset. Vi arbeider videre med forslaget som etterhvert vil bli lagt frem gjennom de sedvanlige kanalene for høring og involvering, samt for Universitetsstyret.

Kort forklart håper jeg at vi kan pusse opp det fantastiske Farmasi-bygget til å bli en katalysator for bærekraftarbeid på UiO. Et dynamisk sted som i kortere og lengre perioder kan huse noen av våre fremste tverrfaglige forskningsmiljøer innen miljø og bærekraft, og som kan åpne opp for enda mer samfunnskontakt og studentaktivitet.

Huset vil ikke stå klart før om noen år, men kanskje vi likevel kan begynne å utvikle Bærekrafthuset som en virtuell-og-delvis-fysisk arena for mer samarbeid og større trykk på tverrfaglig undervisning og forskning?

Reise, mat, og parkering

Jeg er imponert over Oslo kommunes ambisjoner i deres «Byøkologiske program». Og jeg synes ikke vi som universitet kan stå tilbake hverken for kommunen eller andre institusjoner når det gjelder hva vi selv gjør for å redusere klimafotavtrykket vårt.

Derfor handler et langt avsnitt i tiltaksplanen om ting som betaling for parkering og øremerking av disse inntektene til miljøvennlige reiseformer, om krav til leverandører om bærekraftig mat, om muligheten for å bestille togreiser og ikke bare fly til Europa og andre steder, om miljøvennlige bygg, og så videre.

Jeg har lært mye av det siste årets prosess frem mot tiltaksplan og strategi, og en av dem er at de nære ting ofte er de mest kontroversielle. Men vi skal altså ikke forby noen å reise, og vi skal heller ikke tvinge alle til å bli veganere. Vi skal samlet sett som institusjon få utslippene fra reiser ned, og vi skal derfor også utarbeide tydeligere råd og krav til reisevirksomhet.

Noen tanker til slutt

Etter nesten et år i rektoratet, må jeg konstatere at det er krevende å nå ut til alle studenter og ansatte med informasjon om alt som foregår. Det er mye som ikke alle trenger eller ønsker informasjon om, og vi har kanskje heller ikke funnet de beste kanalene for såkalt «internkommunikasjon».

Det er imidlertid satt i gang et større arbeid for å forbedre presentasjonen av studietilbud og forskning knyttet til klima, miljø og bærekraft på uio.no. Satsingen vi har på dette området skal kunne merkes på nettsidene, som jo er UiOs ansikt utad, og jeg gleder meg til å klikke meg inn på nye sider i løpet av høsten.

 

Av Mette Halskov Hansen
Publisert 23. aug. 2022 08:13 - Sist endret 23. aug. 2022 12:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO