Partnerskap Afrika - Europa påkrevd

Afrika sør for Sahara kan bli den store vinneren - om de klarer å utnytte muligheten. Europa kan bli den store taperen, skriver VG i en kommentar 27. juli, og baserer seg på demografiske utviklingstrekk. Samtidig kan klima og biodiversitetskrisene gjøre vondt værre. Tørke, redusert matproduksjon, sult og medfølgende konflikter kan gi miljøproblemer, menneskelig lidelse og migrasjonsutfordringer verden aldri før har sett. Derfor må Europa bidra til at afrikanske land faktisk lykkes med å utnytte muligheten - om ikke av annen grunn, så av ren egeninteresse.
Først i VG - 5 august.

Det afrikanske kontinentet gjennomgår for tiden en politisk, økonomisk, sosial og vitenskapelig transformasjon, Den gjennomsnittlige levealder i Afrika sør for Sahara har på bare én generasjon økt med 11 år, og mange afrikanske land har sett økonomisk vekst over en rekke år. For å sikre en videre utvikling er kvalitet og kapasitet innen høyere utdanning og forskning avgjørende. Derfor er da også utviklingen av globalt konkurransedyktig forskningsuniversiteter en viktig del av den Afrikanske unionens Agenda 2063. Der handler om hvilke muligheter som kan gis til store kohorter av afrikansk ungdom til høyere utdanning ved forskningsorienterte universiteter, mens øvrige deler av verdens befolkning eldes.

Mange afrikanske universiteter er i fremgang. Forskere ved afrikanske universiteter er i økende grad med i den globale vitensproduksjonen. Likevel er mangelen på sterke, stabile universiteter påtagelig. Utfordringene knytter seg til infrastruktur og økonomisk handlingsrom og urolige rammebetingelser. Dette gir i neste omgang liten forutsigbarhet og begrensede muligheter for deres fremste vitenskapere. Hjerneflukt blir fort et resultat. Universitetene blir dermed generelt ikke sett på som likeverdige vitenskapelige partnere for universiteter utenfor kontinentet. Denne onde sirkelen må og kan brytes.

Europas forhold til Afrika har de siste årene blitt radikalt fornyet og er mer enn noen gang kjennetegnet av motto: likeverdig partnerskap i en ulik verden. Kommisjonspresident von der Leyens har stått for dette radikale skiftet i EU og for utviklingen av tydelige strategisk politiske partnerskap, basert på felles interesser og en gjensidig avtalt samarbeidsagenda. Dette vil også gjelde samarbeid innen forskning og høyere utdanning. Universitetet i Oslo har med Professor Peter Maassen i en ledende rolle vært en betydelig pådriver i utviklingen av den nye multilaterale innovasjonsagendaen mellom EU og den Afrikanske unionen gjennom vårt Brusselkontor - The Guild of European Research-Intensive Universities. Agendaen vektlegger likeverdig institusjonelt samarbeid mellom klynger av universiteter i Afrika og i Europa, men med en klar målsetning om å utvikle de afrikanske institusjonene.

Europa er Afrikas største handelspartner. Afrika er EUs nærmeste nabo. Europa og landene på det afrikanske kontinentet vil i økende grad være sammenvevd - da nytter det ikke å sitte stille.

Av Svein Stølen, Åse Gornitzka
Publisert 7. aug. 2022 13:15 - Sist endret 7. aug. 2022 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO