Professor II-ordningen må ikke svekkes

Professor II-ordningen bidrar til å sikre våre studenter gode og kunnskapsrike undervisere fra et arbeidsliv og et globalt akademia i rask utvikling. Forslaget til ny universitets- og høyskolelov utfordrer ordningen. Det er uheldig. Først publisert i Dagens Næringsliv. 

Departementet foreslår å fjerne hjemmelen for åremål for vitenskapelige bistillinger i mindre stillingsbrøker (typisk 10-20 %). Det vil fortsatt være anledning til å ansette i bistillinger midlertidig, men bare opp til tre år for offentlig ansatte og fire år for ansatte i det private. Dersom vi ønsker tilsetning i lengre perioder, må tilsetningene gjøres faste. Det vil være uheldig. For mange av fagmiljøene som trenger disse stillingene er tre eller fire år kort tid. For eksempel søker vi i økende grad å knytte til oss sterke fagpersoner fra arbeids- og næringsliv for å øke arbeidslivsrelevansen i våre utdanninger og styrke koplingene til næringsliv. Tilsvarende gjelder koplinger til sterke akademiske forskningsmiljøer i utlandet. Det tar tid å integrere professor II i studier og fagmiljø. Samtidig vil fast ansettelse svekke vår evne til å fornye oss og kople oss til endringer i et arbeidsliv i rask utvikling. Forslaget vil føre til mer byråkrati, og vi frykter ordningen kan bli mindre attraktiv for noen av de beste kandidatene.

Vi ønsker samme muligheter for å ansette professor II som vi har i dag. Vi ansetter fast når formålstjenelig, men trenger fleksibilitet. Vi håper regjeringen tar dette i betraktning når de behandler forslaget til ny UH-lov.

Av Svein Stølen, Anne Borg
Publisert 16. sep. 2022 08:07 - Sist endret 16. sep. 2022 08:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO