Samspillet mellom utdanning og arbeidsliv

Ved UiO liker vi å tenke at våre utdanninger har et livslangt perspektiv – vi utdanner for fremtiden.

Bildet kan inneholde: interiørdesign, bygning, publikum, gulvbelegg, by.

Karriereuka er ikke noe engangsstunt, men en del av et større, langsiktig og omfattende arbeid for å styrke det samspillet som vi ønsker å ha mellom utdanning og arbeidsliv, skriver Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning.

Mer spesifikt utdanner vi for å gi våre studenter ferdigheter og kompetanse som sikrer dem gode og interessante jobber, og som forhåpentligvis også gjør dem til reflekterte og fremoverlente borgere som vil engasjere seg i arbeidet for å løse de mange utfordringene vi vil møte som samfunn i årene som kommer.

Rekorddeltakelse i år

Heldigvis er det mange i arbeidslivet som deler oppfatningen av at UiOs studenter er attraktive arbeidstakere.

I årets karriereuke som vi nettopp har lagt bak oss, var det over 70 forskjellige arbeidsgivere fra offentlig og privat sektor – ny rekord! – som hadde tatt turen til Blindern for å møte og snakke med potensielle arbeidstakere. I Georg Sverdrups Hus måtte vi i år ta i bruk tre hele etasjer for å romme alle de som ønsker å spille sammen med våre studenter.

Det var derfor veldig gledelig at mellom 3-4.000 studenter var innom denne dagen for å møte potensielle arbeidsgivere og starte tenkningen rundt hva slags yrker og jobber man kan få når man er ferdig uteksaminert fra UiO.  

Systematisk jobbing over tid

Karriereuka som vi har bak oss er ikke noe engangsstunt, men en del av et større, langsiktig og omfattende arbeid for å styrke det samspillet som vi ønsker å ha mellom utdanning og arbeidsliv. Karrieresenteret ved UiO jobber jevnt og trutt gjennom hele året for å tilby møteplasser, kurs og kompetansegivende tiltak, og har de senere årene økt samarbeidet med fakulteter og institutter for å inkludere flere arbeidslivsrelevante ferdigheter og kompetanser i utdanningene vi tilbyr.

UiO jobber dessuten systematisk for å øke praksiskoblinger og utplasseringer i arbeidslivet som en del av våre ordinære studieløp. Studentinnovasjon er også et felt hvor UiO har tatt store steg de siste årene, og hvor vi arbeider for å styrke og stimulere de ideer og den tankekraft som studentene besitter – og som bedrifter, organisasjoner og samfunn bør utnytte.

I vårt arbeid med Oslo Science City har studentene også en viktig rolle for å få til det samspillet med arbeidslivet som vi ønsker.

Får jobbene de vil ha

Vi er på rett vei! Fra tidligere undersøkelser vet vi at mange arbeidsgivere setter stor pris på kandidatene fra UiO. Våre studenter har sterke ferdigheter når det gjelder problemløsning, selvstendighet og kritisk tenking – det verdsettes. Det ser vi ikke minst ved at våre studenter får seg jobb når de er ferdige; jobber som de ønsker å ha! Vi kan likevel bli enda bedre. Å skape møteplasser som Karriereuka handler derfor om å etablere langsiktige relasjoner til et arbeidsliv som vi vet er i endring. I årene som kommer vil klima, miljø, bærekraft og digitalisering bli viktigere for oss alle. Det vil også reflekteres i fremtidens arbeidsmarked, og her har vi fremdeles mye ugjort.     

 

Av Bjørn Stensaker
Publisert 26. sep. 2022 12:26 - Sist endret 26. sep. 2022 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO