Status: Vikingtidsmuseet og revidert

Et verbalforslag som ga håp .. Hvor står saken nå og hvorfor er det både nødvendig og lite problematisk å gå i gang med grunn- og tomtearbeidet?

Det nye Vikingtidsmuseet handler om å bevare vår viktigste kulturarv. Skipene brytes ned og treverket sprekker opp. Nedbrytingsprosessene går stadig fortere. Kun i et nytt bygg vil man kunne sikre stabile støttesystemer, et jevnt inneklima og vibrasjonssikring. 

Regjeringspartiene og SV ble enige om følgende verbalforslag i forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett: «Partiene viser til at byggingen av Vikingtidsmuseet er avgjørende for å ta vare på noe av vår viktigste kulturarv, vikingskipene. Slik det er i dag så brytes skipene ned og treverket sprekker opp. De kan kun sikres i et nytt bygg. Det er behov for at det utarbeides nye kostnads- og styringsrammer, men partiene mener dette må skje uten at det oppstår unødvendige forsinkelser i prosjektet.»

Vi er enig i at det må utarbeides nye sikre kostnads- og styringsrammer for å sikre forutsigbare rammer for ferdigstillelse. Men for å unngå forsinkelser og skader på skip og gjenstander, må grunnarbeidene startes opp mens nye rammer fastsettes. Igangsetting av gravearbeider og etablering av byggeplass er arbeid som uansett må gjennomføres og som ikke vil låse endelig utforming av prosjektet. For å kutte i prosjektkostnader er det utredet 4 alternativer (VTM1-4). Kun VTM1 innfrir prosjektets samfunnsmål og effektmål. VTM3 og VTM4 er uaktuelle fordi de ikke innfrir prosjektmålene. Grunnarbeidet er lik for VTM1 og VTM2, så grunnarbeid kan og må derfor gå parallelt med utarbeidelse av prosjektets økonomiske rammer.

Stopp eller forsinkelser vil både medføre økt risiko for samlingen og spise av midlene som er satt av til byggeprosjektet. Forsinket ferdigstillelse vil også innebære store inntektstap for staten. Det er derfor viktig at byggearbeidene starter. Grunnlagsinvesteringer og tomtekostnader vil være relativt like for de to aktuelle alternativene VTM1 og VTM2. Dersom man ikke er klar til å fatte endelig konseptvalg nå, er det likevel viktig å komme i gang med grunn- og tomtearbeider for å unngå videre forsinkelser. Disse kan gjennomføres innenfor de bevilgningene som allerede er gitt.

Av Svein Stølen, Håkon Glørstad
Publisert 18. juni 2022 08:15 - Sist endret 18. juni 2022 08:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO