Studer ved et av Europas beste universiteter

Statsråd Ola Borten Moe oppfordret 13 april norsk ungdom til å søke på petroleumsretta utdanninger. Det får være hans råd. Da jeg under valgkampen i 2017 ble spurt hva jeg ville studert i dag, svarte jeg beregningsvitenskap og kinesisk - selvfølgelig ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, bygning, flagg, by.

Jeg er overbevist om at en slik kombinasjon ville gitt meg det jeg søkte; jeg ville lært å lære, jeg ville fått brynet meg i sterke og internasjonalt orienterte fagmiljø, jeg ville utviklet meg sammen med andre engasjerte og motiverte studenter, jeg ville tilegnet meg en slags faglig flerspråklighet og jeg ville lært ikke bare å svare på spørsmål, men også å finne de riktige problemstillingene.

Det er åpenbart at jeg ville utfordret de eksisterende studieprogrammenes oppbygning. Derfor er jeg glad for at vi har satt i gang en fornyelse av studieporteføljen som skal gjøre det enklere å kombinere fag og interesser på nye måter i årene som kommer. Vi utvikler nye tverrfaglige studieprogrammer, men legger også til rette for at de som først og fremst ønsker faglig fordypning kan få flerfaglige perspektiver underveis. Og vi utvikler hele tiden våre disiplinære program.

Du får utdanning av topp europeisk kvalitet ved UiO og vi styrker den dimensjonen kontinuerlig. Vi leder nå utviklingen av den Europeiske universitetsalliansen, Circle U. bestående av noen av Europas sterkeste universiteter som Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London, Universität Wien og Université Paris Cité. Målet er et langt bredere og mer internasjonalt studietilbud og langt enklere utveksling uten å fire på kvalitetskravene vi alltid stiller. Vi er i startfasen av alliansen, men allerede nå tilbys spennende sommerskoler for ulike studentgrupper.

Gjennom dette fornyingsarbeidet mener jeg vi implisitt svarer på spørsmålet alle stiller: Hva slags kompetanse trenger vi i årene som kommer? For meg er det åpenbart at Norge og verden skal gjennom en gedigen omstilling. I en tid hvor klimautslipp blir en stadig sterkere konkurransefaktor står Norge i en spesielt utsatt posisjon. Omstillingen krever en mangfoldig UH-sektor som dekker samfunnets behov både regionalt og nasjonalt. Utdanning er åpenbart viktig, men også internasjonalt ledende forskning med forskermiljøer som gir oss kunnskapsmessige fortrinn. Vi trenger videre evnen til å ta kunnskapen i bruk og vi trenger å gjøre det på en bærekraftig måte; for miljøet, for økonomien og for samfunnet / det enkelte menneske. Arbeidet med Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City er en del av helheten. Det handler om å skape enda bedre muligheter for de mer enn 5000 kandidatene vi hvert år er med å utvikle ved UiO.

Beregningsvitenskap og kinesisk hadde kanskje blitt mitt studievalg om jeg kunne startet på nytt, men hver enkelt student må selvsagt finne sin egen vei. Jeg er likevel overbevist om at mange vil ha både stor glede og betydelig nytte av den dybdekunnskapen de får via de gjennomgående sterke fagmiljøene ved et av Europas beste universitet, men mer enn det. Det handler i stor grad også om generiske ferdigheter; evnen til å lære, til kritisk tenkning, til å stå for sine meninger og bryne dem mot andre, til å arbeide i team - både disiplinære og flerfaglige. For meg er det åpenbart at studievalget ikke bare et valg av fag, men også av universitet og av faglig kvalitet. Universitetet i Oslo er et av Europas fremste forskningsintensive universiteter. På det bygger vi gode utdanninger.

Jeg gleder meg til nok en gang å få ønske motiverte, dedikerte og glade studenter velkommen til Universitet i Oslo i august.

 

Av Svein Stølen
Publisert 16. apr. 2022 13:54 - Sist endret 20. apr. 2022 09:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO