Suksessrikt forskningssamarbeid 10 år

I 2012 gikk åtte norske universiteter sammen med University of California, Berkeley om å etablere Peder Sather Center for Advanced Study. Mål: Økt forskningssamarbeid. For UiOs del har det ført til 85 prosjekter som har involvert sju av våre åtte fakulteter, begge museene samt universitets­biblioteket.

Portalen til Peder Sather-senteret ved UC Berkeley

Onsdag 26. oktober markeres 10-årsjubileet for Peder Sather Center blant annet med et seminar ved Berkeley som også strømmes.

 

Et tett, omfattende og stadig viktigere samarbeid

Det er all grunn til å feire. Siden 2012 har norske universiteter investert 50,3 millioner i Peder Sather-samarbeidet, og har nylig fornyet avtaleperioden med UC Berkeley ut 2026.

Senteret har muliggjort samarbeid på et bredt spekter av forskningsfelt og en lang rekke av norske universitet og høyskoler. I samme periode har verden blitt konfrontert med globale megatrender og kriser som har gjort internasjonalt samarbeid vanskeligere, og likevel desto viktigere.

De norske medlemsinstitusjonene består i dag av følgende:

  •  
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • Handelshøyskolen BI
  • Norges Handelshøyskole (NHH)
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Universitetet i Agder
  • UiT Norges arktiske universitet

UiOs rektor ledet det norske konsortiet den første 2-årsperioden, og det norske sekretariatet lå også ved UiO i samme periode. Ledervervet går på omgang mellom de tre største institusjonene UiO, UiB og NTNU, og for tiden er det UiB som innehar lederskapet og sekretariatet.  

Peder Sather var sentral i oppbyggingen av Berkely, og selve inngangspartiet til Berkely-universitetet har navnet Peder Sather-porten. På samme måte har Peder Sather-senteret vært inngangsporten til et rikt, mangfoldig og inspirerende spenn av forskningsaktiviteter som har vært gjensidig berikende for forskere fra medlemsinstitusjonene på norsk side og toppforskere fra Berkeley.

Vellykkede såkornmidler

Bildet kan inneholde: smil, buksedress, stol, briller, begivenhet.
Prorektor Åse Gornitzka og rektor Svein Stølen på besøk ved Peder Sather-senteret i 2018. Her sammen med UC Berkeleys Carla Hesse og professor Liv Duesund fra UiO, som var en av de norske initiativtakerne til senteret. Foto: UiO/Gøril Mellem

UiO har så langt investert 15,7 millioner i Sather-samarbeidet. Såkornmidlene har fått samarbeidet til å gro. Det er i etterkant hentet betydelige ressurser fra både Norges forskningsråd og EU. 

Som med annet internasjonalt samarbeid er det ikke bare pengesummen alene som er det viktige, men mulighetene for kunnskapsutvikling, møter mellom ulike perspektiver og stimulans til nysgjerrighetsdreven forskning som senteret legger til rette for.  Ser man nærmere på de 85 prosjektene som er tildelt støtte, finner vi ved sammenligning av prosjektbanken til Forskningsrådet og ERC igjen mange av de samme prosjektlederne.

I tillegg til bred faglig deltakelse i forskningsprosjektene fra UiOs enheter, er det også gledelig å kunne melde at 40 av de 85 innvilgede prosjektene har hatt kvinnelig prosjektleder. Humsam-fakultetene har fått 61 prosent av prosjektene, med Mednat-siden har fått 31 prosent.

 

Sterk grad av internasjonalisering

Peder Sather-samarbeidet føyer seg også inn i UiOs sterke tradisjon for å se ut over Norges grenser. Det er en internasjonal dimensjon ved alle faglige aktiviteter hos oss. For et globalt orientert universitet som UiO, er internasjonalisering et bærende prinsipp både for kunnskapsutviklingen og -formidlingen.

Nasjonalt er UiO i en særstilling. Ikke noe annet norsk universitet kan vise til internasjonale forbindelseslinjer av tilsvarende omfang eller intensitet, og senteret i California er en viktig brikke i dette.

Vi ser frem til fire nye år sammen med UC Berkeley og Peder Sather Center!

 

 

Av Åse Gornitzka
Publisert 24. okt. 2022 10:14 - Sist endret 24. okt. 2022 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO