Universitetet i Oslos priser – en hyllest til kunnskap

Universitetets oppgave er å søke ny kunnskap, å belyse og forstå, og ta kunnskapen i bruk - ikke minst ved å utdanne nye generasjoner. Når vi gjør dette handler alt om universitetets mennesker - om det arbeidet og engasjementet som våre ansatte og studenter bidrar med hver eneste dag. 

Bildet kan inneholde: underholdning, stol, scenekunst, begivenhet, klesdesign.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Feire Universitetet i Oslo; det gjør vi hvert år, den 2 september. Da feirer vi ikke minst universitetets folk gjennom våre priser. Prisene representerer kjerneområder av universitetet: forskning, utdanning, formidling og innovasjon og de spenner over «generasjoner». Etablerte akademikere, ph.d.-kandidater og masterstudenter.

Sist fredag delte vi ut følgende seks priser:
•    Forskningsprisen
•    Pris for yngre forskere
•    Utdanningsprisen
•    Formidlingsprisen
•    Innovasjonsprisen
•    UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave

Dessuten ble H.M. Kongens gullmedalje tildelt fire fremragende, yngre forskere for vitenskapelige doktorgradsarbeider bedømt ved Universitetet i Oslo.
I aulaen ble prisvinnerne presentert av rektoratet. Her følger kortversjoner av presentasjonene.
Gratulerer!

Forskningsprisen

Professor Ludvig Sollid fra Institutt for immunologi ved Det medisinske fakultet mottar prisen for sine fremragende immunologiske studier.  
Hans forskning har gitt detaljert innsikt i cøliaki. Den har også hatt viktige implikasjoner for å forstå andre sykdommer relatert til immunsystemet, for eksempel type 1 diabetes og multippel sklerose.

Hans arbeid har ført til ny diagnostikk og terapiutvikling. Videre har professor Sollid forfulgt – med vedvarende nysgjerrighet – det grunnleggende spørsmålet om hvorfor immunforsvaret slår på seg selv.
Han er i forkant av vitenskapen internasjonalt på sitt felt – og vi er virkelig takknemlige for hans bidrag.

Pris for yngre forskere

Forsker Daniel Quintana fra Psykologisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet mottar prisen for sitt arbeid med hormonet oksytocin – også kjent som «kjærlighetshormonet» – og dets betydning for fysisk og mental helse.   
I sin forskning har Quintana brutt ny grunn ved å ta i bruk en rekke innovative metodologiske tilnærminger. Han er allerede et aktivt og profilert medlem av det globale forskersamfunnet på sitt felt.

Han er en svært produktiv forsker, og er blitt motivert – eller snarere inspirert og drevet – av utsiktene til å gjøre en forskjell for livskvaliteten til personer med psykisk sykdom – som autisme, bipolar lidelse og schizofreni.

For en forskjell et hormon kan gjøre – et komplekst hormon som spiller en rolle i koordineringen av menneskelig atferd.

Utdanningsprisen

Førsteamanuensis Sabrina Sartori, førsteamanuensis Marianne Zeyringer og førstelektor Matylda N. Guzik fra Institutt for teknologisystemer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet mottar prisen for sitt engasjement og sin innsats i utviklingen av instituttets første masterprogram: Renewable Energy Systems.  
Vinnerne har lykkes i å skape et nytt tverrfaglig studietilbud med høy grad av relevans for arbeidslivet, og de er gode rollemodeller for kvinnelige studenter i et tradisjonelt mannsdominert teknologimiljø.

Formidlingsprisen

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl fra Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet mottar prisen for sin særegne og engasjerende formidling av kjernespørsmål spesielt på demokrati – dette er virkelig elegant formidling til et bredt publikum og i ulike kanaler.

Det er med stor glede og interesse vi har sett fremveksten av en ny stjerne med en unik stemme og unik tilstedeværelse i det offentlige rom. Høgestøl kombinerer akademisk troverdighet, ungdommelighet og skarpt formulert innsikt i kompliserte saker.   

For eksempel bidro hennes innfallsvinkler til presidentvalget i USA i stor grad til å forme den offentlige forståelsen av disse hendelsene. Ved hjelp av klare og enkle ord, forklarte hun det kompliserte valgsystemet og det som rørte seg i nyhetsbildet. Høgestøl har gjort folk klokere.

Innovasjonsprisen

Professor Tor Sverre Lande og professor Dag Wisland fra Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet mottar prisen for sin forskningsdrevne innovasjon, som har fått internasjonal anerkjennelse både forskningsmessig og kommersielt.   

Blant annet har den blitt tatt i bruk gjennom etableringen av teknologiselskapet Novelda AS, en av de ledende aktørene globalt i utviklingen av UWB-radarsensorer.
Lande og Wisland har virkelig vist i praksis at sterk og dyp spesialisering helt i forskningsfronten ikke er uforenlig med innovasjon.

H.M. Kongens gullmedalje

Ingvild Elise Bjerke ble nominert av Det medisinske fakultet for sin avhandling "Quantifying cellular parameters across the murine brain: New practices for integrating and analysing neuroscience data using 3D brain atlases."

Målet med studien var å definere bedre standarder for rapportering av anatomiske lokasjoner og analyse av data fra hjernen til mus og rotter.  Avhandlingen er artikkelbasert, og arbeidene er publisert i internasjonalt anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Artiklene viste nye metoder for å plassere informasjon fra ulike studier av hjernen romlig i et 3-dimensjonalt referanseatlas.   Studiene gir forskerne viktige nye standarder og arbeidsmetoder for å kunne finne og gjenbruke resultater fra andre studier.  

Veiledere var professor Trygve B. Leergaard og professor Jan G. Bjaalie ved Det medisinske fakultet.

Mala Loth ble nominert av Det humanistiske fakultet for sin avhandling "Last Stop Luxembourg. Advokaters dynamikk og EU-domstolens bidrag til sosial egenkapital, ca. 1970-1990".   

Avhandlingen analyserer utviklingen av europeisk sosialrett i perioden 1970 til 1990 gjennom en studie av saker som er behandlet av EU-domstolen.   Analysen er basert på sosiologisk juridisk teori, og kombinerer biografisk metode med institusjonell analyse.

Resultatet er en rik og kompleks historie om lovgivende arbeid og dets betydning for prosessen med europeisk integrasjon.

Veiledere var professor Hanne Hagtved Vik ved Det humanistiske fakultet og Professor Hartmut Kaelble fra Humboldt-universitetet i Berlin.

Håvard Tveit Ihle ble nominert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for sin avhandling «Bayesian Data Analysis for Intensity Mapping and CMB Experiments».
Grundig og robuste dataanalyser er avgjørende for å møte utfordringene med moderne observasjonell kosmologi. Ihles avhandling drøfter dataanalysemetoder og resultater fra to kosmologiske prosjekter, COMAP og BeyondPlanck.  

Veileder var professor Ingunn Wehus og professor Hans Kristian Eriksen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kristoffer Berg ble nominert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet for sin avhandling "Fair and Efficient Taxation".

Hva slags rettferdighetssyn man har, er avgjørende for hvilken skattepolitikk man foretrekker. Mens de fleste politiske analyser i økonomi gjøres med utgangspunkt i ett rettferdighetssyn, utvikler Bergs avhandling modeller som tar opp i seg nye og utbredte rettferdighetssyn.

Avhandlingen kombinerer modellutviklingen av disse rettferdighetssynene til ulike forslag for inntekts- og formuesbeskatning.  

Veiledere var professor Paolo G. Piacquadio og forsker Thor O. Thoresen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har veiledet.

UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave

En imponerende gruppe av master-studenter fra mange av universitetets fakulteter og sentre var nominert til prisen for beste masteroppgave relevant for de globale målene om en bærekraftig fremtid. Vi feirer de tre prisvinnerne:

Sindre Brennhagen ved Det humanistiske fakultet ble tildelt prisen for oppgaven: «Philosophy of Nature in the Age of Humans». On Hans Jonas, the Anthropocene and the Loss of Life.”

I avhandlingen ser Brennhagen nærmere på hvordan naturen har blitt forstått gjennom tidene, og hvordan den – i vår moderne tid – er blitt objektivisert og sett på som at den ikke har noen form for egen iboende verdi eller etisk relevans. Veileder var professor Arne Johan Vetlesen ved Det humanistiske fakultet.

Laura Genet Marano ved Senter for utvikling og miljø fikk prisen for oppgaves "Counting for change: the hustle for social inclusion in Nairobi."Avhandlingen utforsker hvordan mål for inkluderende byutvikling fungerer i praksis, med fokus på Nairobi, Kenya.   

Ved hjelp av case studie har Marano utforsket rollen som sosiale bevegelser spiller i prosessen for å styrke og forbedre levekårene til mennesker i bosetninger i Nairobi.   

Veileder var Professor Emeritus Desmond McNeill fra Senter for utvikling og miljø.

Astrid Bragstad Gjelsvik fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble tildelt prisen for oppgaven: "Ice Nucleating Particles in Arctic Clouds and Their Impact on Climate".  

I avhandlingen så Gjelsvik på hvordan is i skyer dannes, blant annet ved hjelp av partikler i luften. Hun studerte disse partiklene i Arktis og fant ut at hvordan de blir brukt i en klimamodell, kan utgjøre en stor forskjell for klimaet.   

Veilederne var forsker Robert O. David og professor Trude Storelvmo ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

Publisert 8. sep. 2022 12:29 - Sist endret 8. sep. 2022 12:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO