Vi er del av et Europeisk felleskap – som vi er med å videreutvikle!

Circle U. – den Europeiske universitetsalliansen som ledes fra Universitetet i Oslo – har på kort tid utviklet felles visjoner, sterk vilje og gjensidig tillit.  Dette samarbeidet er i dag enda riktigere for UiO enn da vi startet opp.

Bildet kan inneholde: smil, slips, dressbukse, frakk, dress.

Flankert av vice-rector of Università di Pisa, Francesco Marcelloni og vice-rector of Universität Wien, Jean-Robert Tyran.

Både pandemien og Russlands invasjon av Ukraina viser viktigheten av å være med å bygge Europa. Det var da også konteksten da Ambassadør Rolf Einar Fife åpnet fredagens seminar organisert av Circle U. i Norway house i Brussel; noen få meter fra EU-kommisjonen, EUs toppmøte og i en by preget av det ekstraordinære Nato-toppmøtet.

Anledningen var at to nye medlemmer ble formelt ønsket velkommen i Circle U. familien; Universitetet i Wien (etablert 1365) og Universitetet i Pisa (etablert i 1343). Allerede etter få måneder er de tett integrert og fulle av entusiasme og stå-på-vilje. Vi diskuterte i seminaret status for samarbeidet og vi så fremover i felles diskusjoner med andre Europeiske universitetsallianser, og med representanter for EU-kommisjonen og Kunnskapsdepartementet. I sin velkomsttale understreket Fife betydningen av at de nye europeiske universitetene bidrar til rettferdige bærekraftige samfunn og til et forent Europa.

Det er derfor svært fint å se hvor tette bånd vi har klart å skape på tvers av noen av Europas beste universiteter i løpet av kort tid. De ni universitetene i Circle U. har til sammen 3739 års historie, 64 314 ansatte og 473 439 studenter. Vi har bygget sten på sten siden de første telefonene sommeren 2018. Søknaden ble sendt like før samfunnet lukket ned i mars 2020, og det treårige pilotprosjektet som skal legge grunnlaget for langsiktig samarbeid har i stor grad foregått digitalt. Til tross for det har vi utviklet et sterkt samhold og en tillitsbasert kultur.

Prosjektet som nødvendigvis måtte starte ganske topptungt er i år i en viktig fase – der vi skal   utvikle konkrete utdanningstilbud, og legge til rette for mer og nyskapende mobilitet for både studenter og ansatte. «Academic chair» programmet – der vitenskapelig ansatte bidrar med en del av sin arbeidstid for å samskape utdanning og tenke nytt omkring utdannings- og forskningssamarbeid - fremstår som et svært godt grep. Ved UiO har vi i dag seks slike academic chairs – Lisbeth Brevik (UV), Tobias Bach (SV) Eivind Engebretsen (MED), Andy Kääb (MN), Beate Sjåfjell (JUS), og Taran Thune (SV) – som arbeider for å muliggjøre det som er vårt felles mål: tettere bånd i utdanning og forskning, og langt flere studenter på ulike typer utveksling. Flere «chairs» vil komme til etter hvert.

Arbeidsformen vi har utviklet må vi glede oss over. Vi jobber svært godt på tvers av administrasjon, vitenskapelig ansatte og studenter. Her er det mye å lære for samarbeid internt ved institusjonene også. Den fleksibiliteten vi ofte ser mellom våre partnere i Circle U. alliansen må vi også klare å utvikle internt ved UiO. Vi vet selvsagt godt at Circle U. fremdeles er for lite kjent ved UiO, og i 2022 ønsker vi å styrke kunnskapen om de muligheter som Circle U. samarbeidet kan gi oss. Vi utvikler i år de første Circle U. sommerskoler og vi har utviklet en ny type møteplasser – Circle U. Cafè Oslo – som er ment å være uformelle, åpne og inkluderende arenaer for å øke deltakelse av ansatte og studenter i samarbeidet. Den første cafèen går av stabelen allerede i dag mandag – med prof. Lisbeth Brevik som organisator. I løpet av året vil det bli flere slike cafèer med mulighet for å melde seg på, og bidra med ideer, engasjement og aktiviteter.

Circle U. er på mange måter skapt for våre studenter. Det er til syvende og sist de som skal nyte godt av samarbeidet, og de nye utdannings- og utvekslingsmulighetene. Heldigvis har studentene allerede meldt seg på og de har vært et viktig suksesskriterium i arbeidet så langt.

Studentorganisasjonen «Circle U. Student Union» (CUSU) ble etablert tidlig som en del av alliansen, og har engasjert seg bredt i arbeidet, med stor kraft og med en idèrikdom som bare er inspirerende. CUSU deltok også nylig i et stort møte i Strasbourg om fremtidens Europa. Studentene var selvsagt også representert i vårt eget seminar i Brussel og var tydelige både i sine forventninger og med sine signaler om å delta aktivt også fremover.

Arbeidet med Circle U. er fremdeles i en oppstart, vi har kun holdt på i litt over et år. Vår motivasjon er langsiktig, og vi vet at langt flere ved UiO må inkluderes. Vi skal skynde oss langsomt, men verden rundt oss viser at Circle U. er både riktig og viktig for Europa, for Norge og for Universitetet i Oslo!

Svein Stølen er president i Circle U.

Bjørn Stensaker er koordinator for Circle U.

Av Svein Stølen, Bjørn Stensaker
Publisert 27. mars 2022 19:58 - Sist endret 30. mars 2022 12:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO