Rektorbloggen - Side 10

Henter forslag fra Google
Publisert 13. juni 2019 16:55

Partnerskap for bærekraft var temaet jeg var invitert for å diskutere da DIKU og NFR onsdag presenterte en gjennomgang av INTPART-programmet etter 4 år og 4 utlysninger. 90 prosjekter har fått støtte på til sammen 370 millioner kroner, og UiO fikk skryt for å ha brukt programmet strategisk. Vår enkle strategi, som har gitt oss 28 prosjekter, kan kort oppsummeres med tre ord; kvalitet, langsiktighet og forsker-initiert.

Henter forslag fra Google
Publisert 10. juni 2019 06:32

Forskningsrådet inviterer oss på nytt med på et fellesløft, og foreslår denne gangen at vi går sammen om å finansiere radikalt tverrfaglig forskning. Jeg har vært positiv til tidligere fellesløft. De har tilført betydelige «friske» ressurser til langsiktig grunnleggende forskning med kvalitet som det helt avgjørende tildelingskriteriet. Forskningsrådets forslag er spenstig, men jeg forutsetter at et tverrfaglig fellesløft ikke svekker FRIPRO disiplinært.

Publisert 9. juni 2019 11:15

Den pågående debatten om forslag ved Nord universitet om å legge ned studiesteder stiller tydelig spørsmål om hvorvidt universitet- og høyskolesektorens autonomi respekteres.

Kreering i aulaen
Publisert 7. juni 2019 16:53

Som jeg blogget om tidligere i dag, kreerte vi i går 132 nye doktorander i Aulaen. En høytidelig seremoni, med flotte taler. Den flotteste av dem alle ble holdt av Sofie A.E. Høgestøl, en av kandidatene fra Det juridiske fakultet. Her er hennes tale. 

Henter forslag fra Google
Publisert 6. juni 2019 21:01

Det er lite som gleder meg mer enn våre kreeringsseremonier. Universitetets kjerneoppgaver er forskning, utdanning og å ta kunnskapen vi erverver i bruk. Det er det vi har feiret i dag. For våre doktorer er en viktig kraft i så måte!

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.