Rektorbloggen - Side 10

Publisert 30. sep. 2018 18:24

Denne høsten setter vi i gang arbeidet som skal lede frem til en ny strategi for UiO i perioden 2020 til 2030. Som rektorat har vi et sterkt ønske om å ta i bruk kunnskapen som finnes på og utenfor UiO på best mulig måte. Vi håper å skape engasjement og sikre god involvering i utviklingen av en ny strategi. Vi har derfor bestemt oss for å bruke god tid og har satt av tre semestre til arbeidet. 

Publisert 28. sep. 2018 16:31

Arnstein Arnebergs praktfulle Vikingskiphus på Bygdøy rommer nasjonens fremste verdensarv. Osebergskipet, Gokstadskipet og de andre vikingskattene forvalter vi på vegne av hele nasjonen, men jeg blir stadig mer bekymret for at arbeidet med å gi skipene ett nytt, trygt og godt hjem drar ut i tid. Alle skjønner hva frykten består i. Skipene og gjenstandene forvitrer kontinuerlig.

Publisert 26. sep. 2018 13:30

Plan S peker mot den åpenbare visjonen: åpen vitenskap til hele samfunnets beste. Både innretning og hastigheten det legges opp til har skapt stor motstand. Hvordan nå målet om åpen tilgang uten at våre forskere blir skadelidende?

Universitetsledelsen, dekaner og kor på scenen i aulaen. Foto: Terje Heiestad/UiO
Publisert 21. sep. 2018 05:48

I dag har vi den stor gleden av å kreere 109 doktorander fra Universitetet i Oslo. I min tale til de nye doktorene hyller jeg universitetets folk – kunnskapsbærerne som frakter kunnskap inn og ut av universitetet. 

Publisert 17. sep. 2018 10:30

Uansett om du er helt fersk som student ved UiO, er midt i en grad, eller nærmer deg slutten på en bachelor, master eller et profesjonsstudium – velkommen til Karriereuka 2018.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.