Rektorbloggen - Side 10

Universitetet i Oslo, pride flagg
Publisert 26. mai 2020 00:17

Universiteter og høyskoler kan bare tjene sitt formål og samfunnet når de gis autonomi og når akademisk frihet sikres. Disse verdiene må ligge fast, når en ny styringspolitikk nå skal utarbeides.

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Publisert 20. mai 2020 21:07

FrP, Ap og Sp kortsluttet i dag et pågående arbeid med ny finansieringsmodell for Universitets- og høyskolesektoren. Midt i viktige høringer om ny UH-lov og styringsmelding, velger de en politisk manøvre som er direkte rystende. De er nå, uten å involvere sektoren, blitt enige om at «relevant arbeid etter endt studium» skal være en spesifikk faktor eller insentiv i en ny modell. Dette er svært lite veloverveid.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.