Rektorbloggen - Side 10

Publisert 23. mars 2019 07:57

Det norske universitetssenteret i St. Petersburg er avviklet. Styret møttes for siste gang i går og markerte med det at epoken i Kaluskij pereulok 3 er over. Det var med blandede følelser jeg takket styret og ikke minst Senterleder Tamara Lönngren og styreleder Arne Bugge Amundsen for en strålende innsats for senteret og for det norsk-russiske samarbeidet gjennom mange år.

Publisert 20. mars 2019 09:06

Forskningsrådets ordning med Sentre for fremragende forskning (SFF) er svært viktig for Universitetet i Oslo, og vi tør påstå, for samfunnet.

Publisert 17. mars 2019 23:49

Breddeuniversitetetene utfordres i et stadig ekspanderende forskningssystem. Vi må analysere nøye om, og i så fall hvordan, ekstern finansiering påvirker slike institusjoners mulighet til å ivareta den nødvendige faglige bredden, og til å sikre og videreutvikle gode vilkår forgrunnleggende langsiktig forskning. (Innlegg først publisert i Khrono)

Publisert 15. mars 2019 12:51

UiO skal være et internasjonalt orientert universitet, og vi må sørge for å utvikle vårt samspill med andre institusjoner på en mer bærekraftig måte enn vi gjør i dag. (Dette innlegget ble først publisert i Uniforum 15. mars)

Publisert 14. mars 2019 17:00

I løpet av et år avlegges nærmere 500 doktorgrader på UiO. Det er en tredjedel av alle doktorgradene i Norge. Det er et enormt bidrag til den nasjonale og et viktig bidrag til den globale kunnskapsallmenningen og er en av årsakene til at UiO rangeres blant Europas beste og mest innovative universitet. Her er min tale under dagens kreering.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.