Rektorbloggen - Side 10

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet.
Publisert 8. apr. 2020 10:31

Something there is that doesn't love a wall,

That sends the frozen-ground-swell under it,

And spills the upper boulders in the sun;

And makes gaps even two can pass abreast.”….

                                                                                   Robert Frost, Mending Wall

T
Publisert 4. apr. 2020 09:10

Våre lærere underviser, digitalt. Våre studenter lærer, digitalt. Verktøy og veiledere er på plass. Et stort korps av medarbeidere bidrar teknisk, pedagogisk eller på andre måter til at digital undervisning fungerer over hele Universitetet i Oslo. I hele sin bredde og med stor kraft har tusenvis av ansatte og studenter, i løpet av tre små uker, skapt en blomstrende digital læringskultur.

Publisert 3. apr. 2020 16:18

Da det Europeiske forskningsrådet (ERC) tirsdag annonserte tildelingen av mer enn fem milliarder norske kroner i såkalte ERC Advanced Grants (AdG), glimret norske forskere med sitt fravær. Det var ikke en stor overraskelse, men likevel skuffende. Norge henger langt etter nasjoner vi bør kunne sammenlikne oss med på denne arenaen – den tøffeste konkurransearena i Europa.

Bildet kan inneholde: laptop, elektronisk apparat, teknologi, datamaskin, netbook.
Publisert 28. mars 2020 15:06

Vi lever i en ny hverdag med digital undervisning og møter. Også disputaser, debatter, museumsbesøk, korsang og fredagsquiz er flyttet til nett. Nå er det ikke bare googling vi driver med – vi skyper, zoomer, facetimer og whatsapper mer enn noensinne. De fleste av oss har gjort nye erfaringer med det Frode Grytten så treffende kaller ‘internettets tynne sivilisasjon’.

Publisert 24. mars 2020 12:13

Forskningsrådet er viktig for UiO. Derfor har vi lest utkastet til strategi med interesse og engasjement. Det er mye som er positivt. UiO har likevel fem vesentlige forhold vi ønsker å fremheve, og som må være en del av det videre arbeidet med Forskningsrådets nye strategi.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.