Rektorbloggen - Side 10

Publisert 5. mai 2018 12:11

Det sikreste tegnet på at våren har kommet, er at Studentvalget fyller UiO med stands, debatter og plakater. I Studentvalget har alle studenter mulighet til å si noe om hvem som skal føre deres sak vis à vis UiO, Oslo Kommune og Stortinget. Du kan ta valget frem til 15. mai!

Publisert 4. mai 2018 14:26

Forskningsrådet kom onsdag med gode nyheter: Norge henter for første gang over to prosent fra Horisont 2020. For UiO er utviklingen svært god, med over 30 prosent økning fra forrige oppdatering. Det viktigste er hva som ligger bak tallene: sterk forskning i tøff konkuranse, tverrfaglige prosjekter med stort gjennomslag og internasjonalt samarbeid med stor betydning for UiO og Norge.

Publisert 2. mai 2018 16:33

Styring via regler og forskrifter har ekspandert i vår sektor. Det er hverken effektivt eller kvalitetsfremmende. Etter vårt syn må vi heller gis større ansvar og myndighet. Dette er blant hovedbudskapene når UiO i dag svarer på høringen fra KD om forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler.

Publisert 1. mai 2018 13:00

Dyptpløyende kulturelle og institusjonelle endringer er nesten alltid ledsaget av en uro som følger med følelsen av uforutsigbarhet. I de senere årene har mange av oss opplevd samtidens utfordringer som stadig mer presserende og komplekse. I en tid hvor samfunnet forventer at universitetene skal være en kraft i å etablere et kunnskapsbasert arbeidsliv får næringsutvikling, en effektiv offentlig sektor og behovet for verdiskaping og nye arbeidsplasser mye oppmerksomhet. Dette er en nødvendig oppmerksomhet. Økonomisk bærekraft er en viktig forutsetning for at vi skal kunne håndtere svært omfattende og langsiktige problemer som klimautfordringen, men en like viktig forutsetning er sosial bærekraft.

Publisert 29. apr. 2018 10:19

Center of Excellence (CoE)-ordningene er sentrale virkemidler for å fremme fremragende og tematisk relevant forskning, og er svært viktige for Universitetet i Oslo. Vi har per 2018 totalt 43 prosent av Sentrene for fremragende forskning (SFF) – de sentrene som er tildelt på grunnlag av faglig kvalitet alene. Vi har i mindre grad lykkes innen Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI)-ordningen som krever industri-involvering, og i FME-ordningen – Senter for miljøvennlig energi. Hva fører disse sentrene med seg? I hvilken grad klarer institusjonene å utnytte dem på en god måte? Legger UiO i tilstrekkelig grad til rette for at sentrene skal lykkes? 

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.