Rektorbloggen - Side 11

Bildet kan inneholde: frisyre, fotografi, ansiktsuttrykk, menneskelig, produkt.
Publisert 2. mai 2021 19:56

Horisont 2020 (H2020) er snart historie. En suksessfull historie for europeisk forskning og for UiO. Vi har hentet store ressurser, ikke minst til langsiktig grunnleggende forskning. Horisont Europa (HEU), EUs niende rammeprogram, står nå for døren. Potensialet er stort. Ikke minst for å lykkes bedre med samarbeidsprosjekter om samfunnsutfordringer og i tematiske utlysninger. Det krever videre og skjerpet innsats.

Publisert 30. apr. 2021 20:54

Kanskje er Arna Meisfjord og undertegnede mer enige enn det ser ut til ved første øyekast. Vi er enige om at vi må ha en universitets- og høyskolesektor som tilsammen dekker våre behov regionalt og nasjonalt. Vi deler trolig også en redsel for at Strukturreformen har ført med seg mer ensretting og mindre mangfold. Først publisert i Khrono.

Bildet kan inneholde: kunst, skrift, mønster, grafikk, karmin.
Publisert 24. apr. 2021 08:58

Der EU har en ambisiøs politikk for flerspråklighet og fremmedspråkopplæring i hele utdannings- og livsløpet, ser det ut til at Norge nå går mot en situasjon der norsk pluss engelsk er tilstrekkelig. Vi argumenterte i Morgenbladet 16. april for at dette vil medføre utenforskap og svekke Norges tilgang til kultur, historie og marked i våre nære omgivelser i Europa. 

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO